Yrke branningeniør

Branningeniører studerer, utformer og utvikler innovative løsninger for forebygging av brann og vern av mennesker, naturområder og byområder. De foreslår egnede materialer til bygging, klær eller andre bruksområder, og de utformer varslingssystemer for å forebygge brann eller spredning av brann.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Miljølovgivning

  Miljøregler og lovgivning som gjelder for et bestemt område.

 • Tekniske prinsipper

  Ingeniørelementer som funksjonalitet, repliserbarhet og kostnader knyttet til utformingen og hvordan de brukes i gjennomføringen av ingeniørprosjekter.

 • Tekniske tegninger

  Tegneprogramvare og de ulike symbolene, perspektivene, enhetene for måling, notasjonssystemene, visuelle stilene og sideoppsettene som brukes i tekniske tegninger.

 • Brannforebyggende prosedyrer

  Regelverk for forebygging av brann og eksplosjon samt utstyr, systemer og metoder som brukes.

 • Brannslokkingssystemer

  Enheter og systemer som brukes til å slukke brann, klassene og brannkjemien.

 • Sikkerhetsteknikk

  Ingeniørteknikkfaget som brukes til å sikre at systemer, maskiner og utstyr fungerer i samsvar med de fastsatte sikkerhetsstandarder og lover, som miljølovgivning.

 • Brannbeskyttelsesteknologi

  Bruke tekniske prinsipper for utforming og produksjon av systemer for påvisning, forebygging og slukking av brann, som strekker seg fra forståelsen av brannalarmer til romplanlegging og utforming av bygninger.

 • Brannsikkerhetsforskrifter

  Lovregler som skal anvendes for brannsikring og forebygging av brann i et anlegg.

 • Teknologiprosesser

  Systematisk tilnærming til utvikling og vedlikehold av tekniske systemer.

Ferdigheter

 • Justere tekniske design

  Justere utformingen av produkter eller produktdeler slik at de oppfyller kravene.

 • Utføre vitenskapelig forskning

  Tilegne seg, korrigere eller forbedre kunnskap om fenomener ved bruk av vitenskapelige metoder og teknikker, basert på empiriske eller målbare observasjoner.

 • Godkjenne teknisk design

  Godkjenne det ferdige tekniske designet for videresending til faktisk produksjon og montering av produktet.

 • Gjennomføre branntester

  Gjennomføre tester av en rekke materialer som for eksempel bygg- eller transportmaterialer, for å fastslå deres fysiske egenskaper som flammeresistans, egenskaper ved overflatebrenning, oksygenkonsentrasjon eller røykproduksjon.

Source: Sisyphus ODB