Yrke brannleder

Brannledere har tilsyn med virksomheten til brannvesenet og sørger for at de leverte tjenestene er effektive, og at nødvendig utstyr er til stede. De utvikler og administrerer virksomhetsstrategier og sikrer at lovgivningen på feltet blir fulgt. Brannledere utfører sikkerhetsinspeksjoner og fremmer opplæring i forebyggende brannvern.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Brannforebyggende prosedyrer

  Regelverk for forebygging av brann og eksplosjon samt utstyr, systemer og metoder som brukes.

 • Personalledelse

  Metoder og prosedyrer som er involvert i ansettelse og utvikling av ansatte for å sikre verdi i organisasjonen, så vel som personalets behov, fordeler, konfliktløsning og sikring av et positivt bedriftsklima.

 • Regjeringspolitikk

  De politiske aktivitetene, planene og intensjonene til en regjering om en lovgivende sesjon av konkrete årsaker.

 • Brannsikkerhetsforskrifter

  Lovregler som skal anvendes for brannsikring og forebygging av brann i et anlegg.

 • Byggforskrifter

  Retningslinjer som bestemmer minstestandardene for bygninger og andre konstruksjoner for å verne menneskers helse og sikkerhet.

Ferdigheter

 • Håndtere store hendelser

  Utføre umiddelbare tiltak for å reagere ved store hendelser som påvirker personers sikkerhet på private eller offentlige steder, som for eksempel trafikkulykker.

 • Utføre risikoanalyse

  Identifisere og vurdere faktorer som kan forhindre at et prosjekt lykkes, eller være en trussel for organisasjonens funksjon. Iverksette prosedyrer for å unngå eller redusere virkningen av truslene.

 • Sikre tilgjengelighet av utstyr

  Sikre at nødvendig utstyr er tilgjengelig og klart for bruk før prosedyrer startes opp.

 • Lære offentligheten om brannsikkerhet

  Utvikle og utføre utdannings- og promoteringsplaner for å utdanne offentligheten om brannforebyggende kunnskap og metoder, brannsikkerhet, for eksempel evnen til å identifisere farer og bruken av brannsikringsutstyr, og øke bevisstheten om problemer knyttet til forebygging av brann.

 • Formidle helse- og sikkerhetstiltak

  Informere om gjeldende regler, retningslinjer og tiltak for å unngå ulykker og farer på arbeidsplassen.

 • Gjennomføre offentlige presentasjoner

  Snakke offentlig og samhandle med dem som er til stede. Forberede merknader, planer, diagrammer og annen informasjon som støtte i presentasjonen.

 • Gjennomføre branntekniske inspeksjoner

  Gjennomføre inspeksjoner i bygninger og på byggeplasser for å vurdere brannforebygging og sikkerhetsutstyr, evakueringsstrategier og relaterte strategier, og for å kontrollere at sikkerhetsforskriftene følges.

 • Administrere budsjetter

  Planlegge, ha tilsyn med og rapportere om budsjettet.

 • Inspisere brannutstyr

  Inspisere brannutstyr, for eksempel brannslukkingsapparater, sprinkleranlegg og brannbilsystemer, for å sikre at utstyret er funksjonelt, og for å avdekke feil.

 • Utføre vedlikehold på brannalarmsystemer

  Overvåke brannvarslingsanlegg i bygningen, og gjennomføre regelmessig testing av nødbelysning og røykvarslere.

Source: Sisyphus ODB