Yrke brannmester

Brannmestere har tilsyn med brannvesenet. De samordner driften av brannvesenet og har tilsyn med og leder brann- og redningsmannskapet under brannslukkings- og redningsaktiviteter for å ivareta mannskapets sikkerhet og begrense risiko. De utfører administrative oppgaver, sørger for dokumentasjon og arkivering, og implementerer strategier for å forbedre brannvesenets drift.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Første respons

  Framgangsmåtene ved behandling ved sykehus i forbindelse med medisinske nødssituasjoner, f.eks. førstehjelp, gjenopplivingsmetoder, juridiske og etiske spørsmål, pasientvurdering, håndtering av sykdommer.

 • Lovgivning vedrørende pyrotekniske artikler

  Lovregler knyttet til pyroteknikk og pyrotekniske artikler.

 • Brannslokkingssystemer

  Enheter og systemer som brukes til å slukke brann, klassene og brannkjemien.

 • Brannforebyggende prosedyrer

  Regelverk for forebygging av brann og eksplosjon samt utstyr, systemer og metoder som brukes.

 • Brannsikkerhetsforskrifter

  Lovregler som skal anvendes for brannsikring og forebygging av brann i et anlegg.

Ferdigheter

 • Håndtere nødhjelpsituasjoner

  Håndtere situasjoner der beslutningstaking under tidspress er viktig for å redde liv.

 • Sørge for offentlig trygghet og sikkerhet

  Iverksette relevante prosedyrer og strategier og bruke riktig utstyr for å fremme lokale eller nasjonale sikkerhetsaktiviteter for beskyttelse av data, mennesker, institusjoner og eiendom.

 • Delegere aktiviteter

  Delegere aktiviteter og oppgaver til andre i henhold til evne, forberedelse, kompetanse og rettslig omfang. Sørge for at folk forstår hva de skal gjøre, og når de skal gjøre det.

 • Slokke branner

  Velge egnede stoffer og metoder for å slokke branner, avhengig av størrelsen på brannen, for eksempel vann og diverse kjemiske stoffer. Bruke røykvernsapparat.

 • Bruke geografiske informasjonssystemer

  Arbeide med datasystemer, f.eks. geografiske informasjonssystemer.

 • Bruke ulike typer brannslukkere

  Forstå og bruke ulike metoder for brannslokking og ulike typer og klasser av brannslokkingsutstyr.

 • Håndtere store hendelser

  Utføre umiddelbare tiltak for å reagere ved store hendelser som påvirker personers sikkerhet på private eller offentlige steder, som for eksempel trafikkulykker.

 • Lede et team

  Lede, ha tilsyn med og motivere en gruppe mennesker for å oppfylle de forventede resultatene innenfor en gitt tidslinje og med de forespeilede ressursene.

 • Administrere medarbeidere

  Administrere ansatte og underordnede som jobber i team eller selvstendig, for å oppnå størst mulig ytelse og bidrag. Planlegge deres arbeid og aktiviteter, gi instrukser, motivere og lede arbeidstakerne mot å nå selskapets mål. Overvåke og måle hvordan den ansatte påtar seg sitt ansvar, samt hvor godt disse aktivitetene gjennomføres. Identifisere forbedringsområder og fremsette forslag om hvordan dette kan oppnås. Lede en gruppe mennesker for å hjelpe dem med å nå mål og opprettholde en effektiv arbeidsrelasjon blant de ansatte.

 • Jobbe som et team i et farlig miljø

  Jobbe som et team i et farlig, og noen ganger høylytt miljø, som en bygning som brenner eller metallfabrikk, for å oppnå en høyere grad av effektivitet og ta hensyn til arbeidstakernes sikkerhet.

Source: Sisyphus ODB