Yrke branntekniker

Brannteknikere utfører forskjellige tester på materialer som for eksempel bygg-, transport- og tekstilmaterialer, samt på systemer for brannforebygging og brannbekjempelse. De måler blant annet flammeresistansen og atferden til materialer under ekstreme omstendigheter.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Helse- og sikkerhetsforskrifter

  Nødvendige helse-, sikkerhets-, hygiene- og miljøstandarder og regelverk for særlig virksomhet i sektoren.

 • Brannforebyggende prosedyrer

  Regelverk for forebygging av brann og eksplosjon samt utstyr, systemer og metoder som brukes.

 • Brannslokkingssystemer

  Enheter og systemer som brukes til å slukke brann, klassene og brannkjemien.

 • Brannsikkerhetsforskrifter

  Lovregler som skal anvendes for brannsikring og forebygging av brann i et anlegg.

Ferdigheter

 • Utføre laboratorieprøver

  Gjennomføre tester på et laboratorium for å produsere pålitelige og presise data for å støtte vitenskapelig forskning og produkttesting.

 • Registrere testdata

  Registrere data som er identifisert særskilt under foregående tester, for å kontrollere at testprosedyren gir visse resultater, eller for å undersøke reaksjonen til forsøkspersonen ved ekstraordinære eller uvanlige forhold.

 • Gjennomføre branntester

  Gjennomføre tester av en rekke materialer som for eksempel bygg- eller transportmaterialer, for å fastslå deres fysiske egenskaper som flammeresistans, egenskaper ved overflatebrenning, oksygenkonsentrasjon eller røykproduksjon.

 • Utvikle prosedyrer for materielltesting

  Utvikle testprotokoller i samarbeid med ingeniører og forskere for å muliggjøre en rekke analyser, for eksempel miljømessige, kjemiske, fysiske, termiske, strukturelle og motstands- eller overflateanalyser på et stort utvalg materialer, for eksempel metaller, keramikk eller plast.

 • Bruke testingutstyr

  Bruke utstyr til testing av ytelse og drift av maskiner.

 • Bruke brannslukkere

  Forstå bruken av brannslukkingsutstyr og brannslukkingsteknikker.

 • Rapportere testfunn

  Rapportere testresultater med fokus på funn og anbefalinger, skille mellom nivåer av alvorlighetsgrad. Inkludere relevante opplysninger fra testplanen, og beskrive forsøksmetodene ved bruk av målinger, tabeller og visuelle metoder for å tydeliggjøre ved behov.

 • Vedlikeholde testutstyr

  Vedlikeholde utstyr som brukes til å teste kvaliteten på systemer og produkter.

 • Bruke egnet verneutstyr

  Bruke relevant og nødvendig verneutstyr, for eksempel vernebriller eller annen øyebeskyttelse, hjelm og hansker.

Source: Sisyphus ODB