Yrke broinspektør

Broinspektører inspiserer brokonstruksjoner for brudd i sammenføyninger, sprekker, rust og andre feil. De skal også utføre eller organisere vedlikehold av konstruksjonene.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Mekaniske systemer

  Mekaniske systemer, inkludert drivorganer, motorer, hydrauliske og pneumatiske systemer. Deres funksjoner og sannsynlige feil.

 • Konstruksjonsproduktregulering

  Forskrift om kvalitetsstandarder for byggevarer anvendt i hele Den europeiske union.

 • Mekanikk

  Teoretisk og praktisk bruk av vitenskapelige studier ved hjelp av forskyvninger og krefter i fysiske organer for utvikling av maskiner og mekaniske innretninger.

Ferdigheter

 • Gjenkjenne tegn på korrosjon

  Avdekke tegn på korrosjonsreaksjoner mellom metall og miljø som medfører rust, groptæring på kobber, spenningssprekking og annet, og estimere korrosjonshastigheten.

 • Teste betong

  Teste betongens hardhet slik at den er i henhold til spesifikasjoner og klar til å fjernes fra støpeformer.

 • Inspisere levert betong

  Inspisere mengden og kvaliteten på den leverte betongen. Sørge for at betongen tåler forventet belastning.

 • Estimere reparasjonsprioritet

  Estimere hastegraden for en bestemt reparasjon eller utskiftning basert på alvorlighetsgraden til defekten, hvor viktig det skadde eller utslitte elementet er, andre planlagte reparasjoner og forventet levetid for broen.

 • Bruke verneutstyr innen bygg og anlegg

  Bruke vernetøy som vernesko og utstyr som vernebriller for å redusere risikoen for ulykker innen bygg og anlegg til et minimum, og for å redusere skaden dersom en ulykke likevel oppstår.

 • Gi råd om broerstatning

  Anslå behovet for å bytte ut en bro og rapportere funnene til den ansvarlige eieren eller institusjonen.

 • Arbeide ergonomisk

  Bruke ergonomiprinsipper i organiseringen av arbeidsplassen ved manuell håndtering av utstyr og materialer.

 • Identifisere eksterne risikoer for brointegritet

  Inspisere området av broen for å identifisere eventuell ekstern risiko for dens integritet. Sørge for at det ikke er farlige gjenstander i vannet. Identifisere løse stein eller skredfare. Beregne om belastningen av broen er innenfor grensene.

 • Identifisere defekter i betong

  Bruk infrarøde teknikker for å påvise feil i betong.

 • Sjekke kompatibiliteten til materialer

  Kontrollere at materialer er egnet til å brukes sammen, og om det foreligger noen forutsigbar interferens.

 • Følge helse- og sikkerhetsprosedyrer innen bygg og anlegg

  Bruke de relevante prosedyrene for helse og sikkerhet for å forebygge ulykker, forurensning og andre risikoer.

Source: Sisyphus ODB