Yrke brukergrensesnittdesigner

Brukergrensesnittdesignere har ansvar for å designe brukergrensesnitt for programmer og systemer. De utøver oppsetts-, grafikk- og dialogdesignaktiviteter i tillegg til tilpasningsaktiviteter.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Applikasjonsanvendelighet

  Prosess der lærbarheten, effektiviteten, nytten og brukervennligheten til en programvare kan defineres og måles.

 • Oppgavealgorytmisering

  Teknikker for å konvertere ustrukturerte beskrivelser av en prosess i trinnvise handlingssekvenser for et bestemt antall trinn.

 • Designmønstre for brukergrensesnitt for programvare

  Gjenbrukbare løsninger og formalisert beste praksis for å løse vanlige brukergrensesnittoppgaver innen programvareutvikling og design.

 • Nettprogrammering

  Programmeringsparadigmet som er basert på kombinasjonen av koding (som legger til kontekst og struktur i teksten) og annen nettprogrammeringskode, f.eks. AJAX, javascript og PHP for å kunne gjennomføre hensiktsmessige tiltak og visualisere innholdet.

 • World Wide Web Consortium-standarder

  Standardene, de tekniske spesifikasjonene og retningslinjene utarbeidet av den internasjonale organisasjonen World Wide Web Consortium (W3C), som gjør det mulig å utforme og utvikle nettprogrammer.

 • Programvareinteraksjonsdesign

  Metoder for å utforme samspillet mellom brukere og en programvare eller en tjeneste for å oppfylle behovene og preferansene hos de fleste personer som vil vurdere produktet, og for å forenkle kommunikasjonen mellom produktet og brukeren, som målrettet utforming.

 • IKT-sikkerhetslovgivning

  Lovgivning som beskytter informasjonsteknologi, IKT-nettverk og datasystemer og juridiske konsekvenser som følge av misbruk. Regulerte tiltak omfatter brannvegger, angrepsdetektering, antivirusprogramvare og kryptering.

 • Programvare for redigering av grafikk

  Området for grafiske IKT-verktøy som muliggjør digital redigering og sammensetning av grafikk, f.eks. GIMP, Adobe Photoshop og Adobe Illustrator for å utvikle både 2D-rastergrafikk og 2D-vektorgrafikk.

 • Menneske-maskin-interaksjon

  Studiet av atferd og samhandling mellom digitale enheter og mennesker.

 • IKT-tilgjengelighetsstandarder

  Anbefalingene for å gjøre IKT-innhold og -applikasjoner mer tilgjengelige for en større gruppe mennesker, for det meste med nedsatt funksjonsevne, f.eks. blindhet eller svaksynthet, døvhet, tap av hørsel og kognitive begrensninger. Dette inkluderer standarder som retningslinjer for nettinnhold (WCAG).

Ferdigheter

 • Gjøre om kravspesifikasjon til visuelt design

  Utvikle visuelt design med utgangspunkt i spesifikasjoner og krav basert på analyse av omfanget og målgruppen. Lage en visuell gjengivelse av ideer som logoer, nettstedsgrafikk, digitale spill og oppsett.

 • Definere tekniske krav

  Angi tekniske egenskaper for varer, materialer, metoder, prosesser, tjenester, systemer, programvare og funksjoner ved å identifisere og reagere på de bestemte behovene som skal oppfylles i henhold til kundekravene.

 • Lage hjemmesidetrådramme

  Utvikle et bilde eller sett med bilder som viser de funksjonelle elementene for et nettsted eller en nettside, typisk brukt for planlegging av et nettsteds funksjonalitet og struktur.

 • Administrere elektronisk innhold

  Sikre at innholdet på nettstedet er oppdatert, organisert og attraktivt, og at det oppfyller publikums behov, selskapets krav og internasjonale standarder, ved å kontrollere lenker, fastsette en tidsplan for offentliggjøring og orden.

 • Designgrafikk

  Anvende ulike visuelle teknikker for å designe grafisk materiale. Kombinere grafiske elementer for å formidle begreper og ideer.

 • Utvikle kreative ideer

  Utvikle nye kunstneriske begreper og kreative ideer.

 • Utforme brukergrensesnitt

  Lage programvare eller enhetskomponenter som muliggjør interaksjon mellom mennesker og systemer eller maskiner, ved bruk av passende teknikker, språk og verktøy for å effektivisere samhandlingen ved bruk av systemet eller maskinen.

 • Tegne designskisser

  Lage grove bilder til hjelp ved opprettelse og kommunikasjon av designkonsepter.

 • Bygge forretningsrelasjoner

  Etablere en positiv, langsiktig relasjon mellom organisasjoner og interesserte tredjeparter, for eksempel leverandører, distributører, aksjeeiere og andre interessenter, for å underrette dem om organisasjonen og dens mål.

 • Teste systemtilgjengelighet for brukere med spesielle behov

  Undersøke om programvarens grensesnitt er i samsvar med standarder og regler slik at systemet kan brukes av mennesker med spesielle behov.

 • Bruke formateringsspråk

  Bruke dataspråk som er syntaktisk skillbare fra teksten, for å legge til kommentarer til et dokument, angi layout og prosesstyper av dokumenter som HTML.

 • Benytte metoder for brukersentrert utvikling

  Bruke designmetodologier der behov, ønsker og begrensninger for sluttbrukere av et produkt, en tjeneste eller prosess får stor oppmerksomhet i hvert trinn av designprosessen.

 • Vurdere brukeres interaksjon med IKT-applikasjoner

  Vurdere hvordan brukerne samhandler med IKT-applikasjoner, for å analysere atferden deres, trekke konklusjoner (for eksempel om motivene, forventningene og målene deres) og forbedre funksjonaliteten til applikasjonene.

 • Designe prosess

  Identifisere arbeidsflyten og ressursbehovene for en bestemt prosess ved hjelp av ulike verktøy, som prosessimuleringsprogramvare, flytdiagrammer og skalamodeller.

 • Samhandle med brukere for å registrere krav

  Kommunisere med brukerne for å identifisere og registrere kravene deres. Fastsette alle relevante brukerkrav og dokumentere dem på en forståelig og logisk måte for ytterligere analyse og spesifisering.

Source: Sisyphus ODB