Yrke brukergrensesnittutvikler

Brukergrensesnittutviklere implementerer, koder, dokumenterer og vedlikeholder grensesnittet til et programvaresystem ved hjelp av teknologi for utvikling av grensesnitt.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Stilarkspråk

  Fagfelt for dataspråk som gir en presentasjon av strukturerte dokumenter som Cascading Style Sheets (CSS). Disse dokumentene må overholde stilark, et sett med stilistiske regler som font, farge og layout.

 • Nettprogrammering

  Programmeringsparadigmet som er basert på kombinasjonen av koding (som legger til kontekst og struktur i teksten) og annen nettprogrammeringskode, f.eks. AJAX, javascript og PHP for å kunne gjennomføre hensiktsmessige tiltak og visualisere innholdet.

 • Integrert utviklingsmiljøprogramvare

  Serien programvareverktøy for utvikling av programvare for skriveprogrammer, f.eks. kompilator, feilsøkingsprogram, koderedigeringsprogram og kodehøydepunkter, samlet i et enhetlig brukergrensesnitt, f.eks. Visual Studio eller Eclipse.

 • Dataprogrammering

  Teknikker og prinsipper for programvareutvikling, som analyse, algoritmer, koding, testing og sammenstilling av programmeringsparadigmer (f.eks. gjenstandsorientert programmering, funksjonell programmering) og av programspråk.

 • Programvare for redigering av grafikk

  Området for grafiske IKT-verktøy som muliggjør digital redigering og sammensetning av grafikk, f.eks. GIMP, Adobe Photoshop og Adobe Illustrator for å utvikle både 2D-rastergrafikk og 2D-vektorgrafikk.

 • Designmønstre for brukergrensesnitt for programvare

  Gjenbrukbare løsninger og formalisert beste praksis for å løse vanlige brukergrensesnittoppgaver innen programvareutvikling og design.

 • World Wide Web Consortium-standarder

  Standardene, de tekniske spesifikasjonene og retningslinjene utarbeidet av den internasjonale organisasjonen World Wide Web Consortium (W3C), som gjør det mulig å utforme og utvikle nettprogrammer.

Ferdigheter

 • Benytte metoder for brukersentrert utvikling

  Bruke designmetodologier der behov, ønsker og begrensninger for sluttbrukere av et produkt, en tjeneste eller prosess får stor oppmerksomhet i hvert trinn av designprosessen.

 • Tegne designskisser

  Lage grove bilder til hjelp ved opprettelse og kommunikasjon av designkonsepter.

 • Bruke programvarebiblioteker

  Bruke kodesamlinger og programvarepakker som fanger opp ofte brukte rutiner for å hjelpe programmerere med å forenkle arbeidet sitt.

 • Utvikle programvareprototype

  Utvikle første delvis ufullstendige eller innledende versjon av en programvareapplikasjon for å simulere enkelte særlige aspekter ved sluttproduktet.

 • Designgrafikk

  Anvende ulike visuelle teknikker for å designe grafisk materiale. Kombinere grafiske elementer for å formidle begreper og ideer.

 • Analysere programvarespesifikasjoner

  Vurdere spesifikasjonene til et programvareprodukt eller system som skal utvikles, ved å identifisere funksjonelle og ikke-funksjonelle krav, begrensninger og mulige sett med brukstilfeller som illustrerer interaksjoner mellom programvaren og dens brukere.

 • Tolke tekniske tekster

  Lese og forstå tekniske tekster som gir informasjon om hvordan en oppgave skal utføres, vanligvis forklart i trinn.

 • Bruke programvaredesignmønstre

  Bruke gjenbrukbare løsninger, formalisert beste praksis, for å løse vanlige IKT-oppgaver innen programvareutvikling og -design.

 • Utforme brukergrensesnitt

  Lage programvare eller enhetskomponenter som muliggjør interaksjon mellom mennesker og systemer eller maskiner, ved bruk av passende teknikker, språk og verktøy for å effektivisere samhandlingen ved bruk av systemet eller maskinen.

Source: Sisyphus ODB