Yrke bryggerimester

Bryggerimestere ivaretar bryggekvaliteten på eksisterende produkter og lager blandinger for utvikling av nye produkter. Når det gjelder eksisterende produkter, fører de tilsyn med hele bryggeprosessen etter en av mange bryggeprosesser. Når det gjelder nye produkter, utvikler de nye bryggeformler og behandlingsteknikker eller endrer eksisterende former og teknikker for å frambringe potensielle nye produkter.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Brygghusprosesser

  Prosesser og teknikker som råstoffene omdannes til, omdannes til gjærbart substrat til produksjon av øl.

 • Næringsmiddelindustrien

  De respektive industriene og prosessene i nærings- og nytelsesmiddelindustrien, f.eks. utvalg, bearbeiding, pakking og lagring.

 • økonomisk evne

  Økonomiske operasjoner, for eksmpel kalkyler, kostnadsanslag, budsjettadministrasjon, som tar hensyn til relevante kommersielle og statistiske data, f.eks. data for materialer, utstyr og arbeidskraft.

 • Urtekokeprosess

  Koke vørter hvor bryggeren tilsetter humle til vørteren og koker blandingen i en blanding som inneholder kobber. De bitre forbindelsene i vørteren gir ølet lengre holdbarhet.

 • Lutteringsprosess

  Lutreprosess, der mosen skilles ut i en klar, flytende form samt restkorn. Lutring skjer normalt i tre trinn: mosing, resirkulering og spyling.

 • Enzymatisk behandling

  Enzymatiske prosesser brukt i matproduksjon og i andre industrielle bioteknologiske prosesser.

 • Urteraffineringsprosess

  Overføre vørteren fra vørterkobberet til boblebadet for å rense vørteren av uoppløst humle og proteinsamlinger og gjøre den klar til avkjøling.

 • Moderne bryggesystemer

  De mest ajourførte systemene og de beste tilgjengelige teknikkene i bryggeindustrien.

 • Moseprosess

  Håndtere moseprosessen og forstå innflytelsen den har på kvalitet og karakter av ferdig gjæret drikk.

 • Prinsipper for gjærfermentering

  Forstå prinsippene for gjæring i fermenterte drikkevarer, f.eks. vin og øl.

 • Ingredienser for ølproduksjon

  Bestanddeler i øl som består av vann, en stivelseskilde, f.eks. maltbygg, bryggerigjær og en aroma, f.eks. humle.

 • Fermenteringsprosessene til drikkevarer

  Gjæringsprosessen i forbindelse med konvertering av sukker til alkohol, gasser og syrer. 

 • Nedstrømsbehandling av øl

  Produksjonsprosess etter gjæring av øl, inkludert modning og filtrering.

 • Bioteknologi

  Teknologi som bruker, endrer eller utnytter biologiske systemer, organismer og cellekomponenter for å utvikle nye teknologier og produkter beregnet på bestemte bruksområder.

 • Byggtyper

  De forskjellige byggtypene, egenskaper og kvalitet.

 • Kvalitetssikringsmetoder

  Prinsipper for kvalitetssikring og de fastsatte prosessene og aktivitetene som brukes til måling, kontroll og sikring av kvaliteten på produkter og prosesser.

 • Malingsprosess av korn for drikker

  Malingsprosessen som kombinerer avansert og konvensjonell våt- og tørrmaling. Malemetoder for korn til drikker sikrer god bevaring og optimal maling av endospermen, som gir en rekke fordeler for bryggeprosessen og sluttproduktet.

Ferdigheter

 • Utføre kvalitetskontroll av matbehandling under produksjon

  Sikre kvaliteten på alle faktorene som er involvert i en matproduksjonsprosess.

 • Overvåke fermentering

  Føre tilsyn med og kontrollere fermentering. Overvåke bunnfelling av juice og fermentering av råstoff. Kontrollere fremdriften i fermenteringsprosessen for oppfyllelse av spesifikasjonene. Måle, teste og tolke fermenteringsprosess- og kvalitetsdata i henhold til spesifikasjoner.

 • Sette produksjonsanleggsstandarder

  Sikre en høy standard for sikkerhet og kvalitet når det gjelder anlegg, systemer og arbeidstakeres atferd. Sikre at prosedyrer og revisjonsstandarder overholdes. Sikre at maskiner og apparater i produksjonsanlegget egner seg for oppgaven.

 • Utvikle standard driftsprosedyrer i næringskjeden

  Utvikle standard driftsprosedyrer i næringskjeden basert på produksjonsmessig tilbakemelding. Forstå de gjeldende driftsprosedyrene og finne de beste teknikkene. Utvikle nye fremgangsmåter og oppdatere eksisterende fremgangsmåter.

 • Vedlikeholde oppdatert faglig kunnskap

  Regelmessig delta på seminarer, lese fagpublikasjoner, aktivt delta i fagmiljøer.

 • Administrere tid i matvareindustrioperasjoner

  Sikre riktig styring av tid og ressurser ved bruk av egnede planleggingsmetoder.

 • Administrere medarbeidere

  Administrere ansatte og underordnede som jobber i team eller selvstendig, for å oppnå størst mulig ytelse og bidrag. Planlegge deres arbeid og aktiviteter, gi instrukser, motivere og lede arbeidstakerne mot å nå selskapets mål. Overvåke og måle hvordan den ansatte påtar seg sitt ansvar, samt hvor godt disse aktivitetene gjennomføres. Identifisere forbedringsområder og fremsette forslag om hvordan dette kan oppnås. Lede en gruppe mennesker for å hjelpe dem med å nå mål og opprettholde en effektiv arbeidsrelasjon blant de ansatte.

 • Gi råd om ølproduksjon

  Gi råd til ølprodusenter, små bryggerier og ledere i ølbransjen for å forbedre kvaliteten på produktet eller produksjonsprosessen.

 • Rengjøre mat- og drikkemaskineri

  Rengjøre maskiner som brukes til produksjon av mat eller drikkevarer. Forberede egnede løsninger for rengjøring. Forberede alle deler, og sikre at de er rene nok til å unngå avvik eller feil i produksjonsprosessen.

 • Utvikle drikkeproduksjonsprosedyrer

  Angi arbeidsrutiner, prosedyrer og aktiviteter som skal gjennomføres for framstilling av drikkevarer, med sikte på å nå målene for produksjon.

 • Sikre sanering

  Holde arbeidsområder og utstyr fritt for skitt, infeksjoner og sykdommer ved å fjerne avfall og søppel og sørge for tilstrekkelig rengjøring.

 • Lære opp ansatte

  Lede og veilede ansatte gjennom en prosess der de lærer de nødvendige ferdighetene for den mulige jobben. Organisere aktiviteter med sikte på å introdusere arbeidet og systemene eller forbedre ytelsen til enkeltpersoner og grupper i organisatoriske omgivelser.

 • Implementere krav til produksjon av mat og drikkevarer

  Anvende og følge nasjonale, internasjonale og interne krav som er oppført i standarder, regler og andre spesifikasjoner knyttet til produksjon av næringsmidler og drikkevarer.

 • Implementere HACCP

  Bruke forordninger for framstilling av næringsmidler og næringsmiddeltrygghet. Bruke framgangsmåtene for næringsmiddeltrygghet basert på risikoanalyse (HACCP).

 • Betjene pneumatiske transportrenner

  Bruke pneumatiske transportrenner for å overføre produkter eller blandinger fra containere til lagringstanker.

 • Utforme øloppskrifter

  Være kreativ når det gjelder å komponere, teste og produsere nye øloppskrifter i henhold til spesifikasjoner og eksisterende oppskrifter.

 • Administrere matproduksjonslaboratorium

  Administrere laboratorievirksomhet på anlegget eller fabrikken og bruke dataene til å overvåke kvaliteten på de produserte varene.

 • Anvende god produksjonspraksis

  Anvende regler om framstilling av næringsmidler og om næringsmiddeltrygghet. Anvende framgangsmåter for næringsmiddeltrygghet på grunnlag av god framstillingspraksis.

 • Administrere budsjetter

  Planlegge, ha tilsyn med og rapportere om budsjettet.

 • Skape nye konsepter

  Finne frem til nye konsepter.

 • Jobbe på en organisert måte

  Være fokusert på det aktuelle prosjektet til enhver tid. Organisere, administrer tidene, planlegge, avtale og overholde frister.

 • Sikre at det ferdige produktet oppfyller krav

  Sikre at ferdige produkter oppfyller eller overstiger selskapets spesifikasjoner.

 • Måle tettheten til væsker

  Måle tettheten til væsker, inkludert oljer, ved bruk av instrumenter som hygrometre eller svingende rør.

Source: Sisyphus ODB