Yrke busstrafikkleder

Busstrafikkledere koordinerer kjøretøybevegelser, ruter og sjåfører, og kan føre tilsyn med lasting, lossing og kontroll av bagasje eller ekspressforsendelse som er sendt med buss.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Veitransportlovgivning

  Kjenne til transportforskriftene på regionalt, nasjonal og europeisk nivå i spørsmål knyttet til sikkerhets- og miljøkrav.

 • Veitrafikklover

  Forstå veitrafikkloven og veireglene.

 • Tilstanden til lokale veier

  Kjenne til lokale gater og deres tilstand for å kunne yte effektive og punktlige transporttjenester.

Ferdigheter

 • Gi instruksjoner til personell

  Gi instruksjoner til underordnede ved hjelp av ulike kommunikasjonsteknikker. Justere kommunikasjonsstilen ut fra målgruppen med sikte på å formidle instruksjoner som planlagt.

 • Analysere arbeidsrelaterte skriftlige rapporter

  Lese og forstå jobbrelaterte rapporter, analysere innholdet i rapporter og bruke funnene i det daglige arbeidet.

 • Overvåke sjåfører

  Sikre at sjåfører oppfyller de lovfestede kravene til drift, ankommer arbeidet til avtalt tid, ikke viser tegn til bruk av alkohol eller narkotika og følger de forhåndsbestemte arbeidsrutine for den aktuelle dagen. Overvåke sjåfører for å sikre effektivitet og kvalitet på arbeidet. Registrere tiden som brukes og avstanden som er kjørt.

 • Bringe kjøretøy i overensstemmelse med ruter

  Bringe typer kjøretøyer i overensstemmelse med ruter, og ta hensyn til tjenestehyppighet, trafikktopper, dekket tjenesteområde og veiforhold.

 • Kunne betjene en datamaskin

  Bruke datamaskiner, IT-utstyr og moderne teknologi på en effektiv måte.

 • Lage tidsplaner for og ekspedere sjåfører

  Planlegge og sende ut sjåfører, arbeidsutstyr og tjenestekjøretøy til de stedene kundene ønsker. Bruke telefon eller radiokommunikasjon.

 • Formidle muntlige instruksjoner

  Kommunisere tydelige instruksjoner. Sikre at meldingene forstås og følges på riktig måte.

 • Føre oppgaveregistre

  Organisere og klassifisere registre over utarbeidede rapporter og korrespondanse knyttet til det utførte arbeidet og dokumentasjon på fremdriften til oppgaver.

 • Undersøke trafikkulykker

  Undersøke trafikkulykker og gjennomføre debriefingkonferanser etter ulykker. Analysere de eksakte omstendighetene ved ulykken og presentere konklusjoner for myndighetene. Gi anbefalinger om hvordan fremtidige ulykker kan forhindres.

 • Administrere tilordning av bussruter

  Føre tilsyn med andres arbeid og effektivt koordinere gjennomføringen av regelmessig tilordnede bussruter via ulike innsjekkingssystemer.

Source: Sisyphus ODB