Yrke butikksjef, apotek

Butikksjefer, apotek er ansvarlig for drift og personale i apoteker som selger artikler som magasiner, husholdningsprodukter, legemidler, kosmetikk, søtsaker eller forfriskninger. De leder ansatte, har tilsyn med salget i butikken, administrerer budsjetter, bestiller varer og utfører administrative oppgaver ved behov.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Drikkeprodukter

  Drikkeprodukter som tilbys, og deres funksjoner, egenskaper samt krav i lover og forskrifter.

 • Legemidler for selvmedisinering

  Legemidler som personer med psykologiske eller fysiske problemer kan administrere selv. Denne typen selges over disk og krever ikke resept fra leger. Slikt legemiddel behandler for det meste vanlige diagnoser.

Ferdigheter

 • Gi kunder informasjon om bruk av medisinske produkter

  Gi råd til kunder om hvilke medisinske produkter som kan benyttes for ulike medisinske tilstander.

 • Bygge kunderelasjoner

  Bygge et varig og meningsfullt forhold til kunder for at de skal bli fornøyde og trofaste, ved å gi nøyaktig og vennlig rådgivning og bistand, ved å levere produkter og tjenester av høy kvalitet og ved å gi informasjon og service i etterkant av salget.

 • Holde tilsyn med vareutstillinger

  Arbeide nært sammen med personell for visuelle utstillinger for å avgjøre hvordan artiklene skal vises, for å oppnå størst mulig kundeinteresse og produktsalg.

 • Administrere medarbeidere

  Administrere ansatte og underordnede som jobber i team eller selvstendig, for å oppnå størst mulig ytelse og bidrag. Planlegge deres arbeid og aktiviteter, gi instrukser, motivere og lede arbeidstakerne mot å nå selskapets mål. Overvåke og måle hvordan den ansatte påtar seg sitt ansvar, samt hvor godt disse aktivitetene gjennomføres. Identifisere forbedringsområder og fremsette forslag om hvordan dette kan oppnås. Lede en gruppe mennesker for å hjelpe dem med å nå mål og opprettholde en effektiv arbeidsrelasjon blant de ansatte.

 • Sikre korrekt varemerking

  Sikre at varer er merket med alle nødvendige merkingsopplysninger (for eksempel juridiske, teknologiske, farlige og andre). Sørge for at merkene er i samsvar med de lovfestede kravene og i samsvar med reglene.

 • Sette salgsmål

  Sette salgsmål og mål som skal nås av et salgsteam innen en frist, som målbeløpet for salg og nye kunder som er kommet til.

 • Bestille forsyningsartikler

  Bestille produkter fra relevante leverandører for å få beleilige og lønnsomme produkter å kjøpe.

 • Få relevante lisenser

  Overholde spesifikke lovbestemmelser, f.eks. installere de nødvendige systemene og oppgi nødvendig dokumentasjon, for å få den relevante lisensen.

 • Administrere budsjetter

  Planlegge, ha tilsyn med og rapportere om budsjettet.

 • Overvåke kampanjesalgspriser

  Sikre at salgspriser og -kampanjer sendes gjennom registeret slik de skal.

 • Overvåke kundeservice

  Sørge for at alle ansatte leverer utmerket kundeservice i samsvar med selskapets policy.

 • Pleie relasjoner med leverandører

  Bygge et varig og betydningsfullt forhold til leverandører og tjenesteleverandører for å skape et positivt, lønnsomt og varig samarbeid og bidra til kontraktsforhandlinger.

 • Overholde organisatoriske retningslinjer

  Overholde organisatoriske eller avdelingsspesifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisasjonens motiver og fellesavtaler og opptre i samsvar med disse.

 • Administrere tyveriforebygging

  Implementere tyveri- og ransforebyggende tiltak; overvåke sikkerhetsovervåkingsutstyr; sikre at sikkerhetsprosedyrer følges, om nødvendig.

 • Sikre etterlevelse av forskrifter for innkjøp og kontraktsinngåelse

  Gjennomføre og overvåke selskapets virksomhet i samsvar med forskrifter for innkjøp og kontraktsinngåelse.

 • Angi prisstrategier

  Anvende metoder som brukes til å angi produktverdi, og ta markedsforhold, konkurrenters handlinger, investeringskostnader og andre faktorer med i betraktning.

 • Anvende helse- og sikkerhetsstandarder

  Følge standarder for hygiene og sikkerhet etablert av de respektive myndighetene.

 • Maksimere salgsinntekter

  Øke salgsvolumet og unngå tap ved hjelp av kryssalg, oppsalg eller mersalg.

Source: Sisyphus ODB