Yrke byggarbeider

Byggarbeidere forbereder og utfører bygg- og anleggsvirksomhet på byggeplasser. De forbereder og rydder opp for å hjelpe spesialiserte byggarbeidere.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Ferdigheter

 • Følge helse- og sikkerhetsprosedyrer innen bygg og anlegg

  Bruke de relevante prosedyrene for helse og sikkerhet for å forebygge ulykker, forurensning og andre risikoer.

 • Forberede vegg for tapet

  Sørge for at veggen er klargjort for tapetsering. Fjerne eventuell skitt, fett eller avfall. Sørge for at veggen er glatt og tørr. Fylle gips eller annet porøst materiale med porefyller for å sikre at tapetlimet ikke absorberes.

 • Inspisere murerarbeid

  Inspisere ferdigstilt murerarbeid. Sjekke at arbeidet er i vater og lodd, at alle mursteiner er av tilstrekkelig kvalitet, og om sammenføyningene er hele og pent utført.

 • Transportere byggeforsyningsartikler

  Ta med byggematerialer, verktøy og utstyr til byggeplassen og oppbevare dem på riktig måte ved å ta i betraktning aspekter som arbeidernes sikkerhet og beskyttelse mot forringelse.

 • Installere byggeprofiler

  Installere forskjellige metall- eller plastprofiler som brukes til å feste materialer til hverandre eller til strukturelle elementer. Beskjære dem om nødvendig.

 • Inspisere byggingsforsyninger

  Inspisere byggingsforsyninger for skade, fuktighet, tap eller andre problemer før materialet brukes.

 • Montere treelementer i strukturer

  Installere elementer laget av tre og trebaserte sammensatte materialer, f.eks. dører, trapper, sokler og takrammer. Montere og feste elementene mens du sørger for at det ikke oppstår noen mellomrom. Inspisere arbeidet og si fra til den ansvarlige personen dersom det oppstår problemer.

 • Forberede overflaten for stukkarbeid

  Forberede veggen eller en annen overflate som skal dekkes av gips. Sørge for at veggen er fri for urenheter og fuktighet, og at den ikke er for glatt, da dette vil forhindre riktig vedheft av gipsmaterialene. Avgjøre om det er nødvendig med et klebende veggbelegg, spesielt hvis veggen er fuktig eller svært porøs.

 • Plassere tørrmur

  Plassere deler av tørrmur mot en overflate. Sette bjelkelag på plass. Planlegge mengden tørrmur som er nødvendig, og mønsteret den skal installeres i for å minimere antall skjøter.

 • Sjekke kompatibiliteten til materialer

  Kontrollere at materialer er egnet til å brukes sammen, og om det foreligger noen forutsigbar interferens.

 • Betjene gravingsanleggsmaskiner

  Betjene og bruke anleggsutstyr, for eksempel gravemaskiner med løftekran, skovlgravemaskiner, beltelastere, hjullastere, grøftegravere eller kabelploger.

 • Jobbe i et konstruksjonsteam

  Arbeide som en del av et team i et byggeprosjekt. Kommunisere effektivt, dele informasjon med teammedlemmer og rapportere til overordnede. Følge instruksjoner og tilpasse seg til endringer på en fleksibel måte.

 • Påføre finish på betong

  Etterbehandle betong med en rekke teknikker, som pussing og syreflekking.

 • Blande betong

  Bruke kompakte betongblandere eller andre beholdere som trillebårer, til å blande betong. Forberede riktige mengder sement, vann og tilsetninger, og blande dem til en homogen betongblanding.

 • Forflytte jord

  Bruke maskiner til å laste og losse jord. Være nøye med å unngå overbelastning. Dumpe jorden innenfor rimelighetens rammer på det valgte stedet.

 • Forberede overflaten for lakkering

  Sørge for at overflaten som skal males, er fri for riper og bulker. Vurdere porøsiteten av veggen og behovet for belegg. Fjern fett, skitt, fuktighet og spor av tidligere belegg.

 • Grave jord mekanisk

  Bruke mekanisk utstyr til å grave opp og flytte jord. Forme hull i henhold til gravingsplaner.

 • Bruke verneutstyr innen bygg og anlegg

  Bruke vernetøy som vernesko og utstyr som vernebriller for å redusere risikoen for ulykker innen bygg og anlegg til et minimum, og for å redusere skaden dersom en ulykke likevel oppstår.

 • Helle betong

  Helle betong i en form fra en betongbilrenne, en trakt eller en slange. Helle riktig mengde for å veie effektivitet opp mot faren for at betongen ikke størkner helt.

Source: Sisyphus ODB