Yrke byggekoordinator

Byggekoordinatorer har ansvaret for fullstendig styring av kostnaden involvert i bygging og byggeprosjekter fra prosjektstart til -levering. De bestreber seg på å bruke ressurser effektivt, samtidig som de ivaretar hensynet til kvalitet og oppfyllelse av kundens behov.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Anleggsbransjen

  De produkter, merker og leverandører som er aktive innen anleggsbransjen.

 • Prinsipper for bygningskonstruksjon

  Komponentelementer og prinsipper for bygningskonstruksjon, f.eks. veggkonstruksjon og fundament, mangler i vegger og tak, og måter å håndtere slike mangler på.

 • Byplanleggingsloven

  Avtaler om investeringer og byutvikling. Den rettslige utviklingen vedrørende konstruksjon med hensyn til miljø, bærekraft, sosiale og finansielle spørsmål.

 • Kostnadsstyring

  Planlegge, overvåke og justere kostnader og inntekter for en virksomhet for å oppnå kostnadseffektivitet og kapasitet.

 • Byggforskrifter

  Retningslinjer som bestemmer minstestandardene for bygninger og andre konstruksjoner for å verne menneskers helse og sikkerhet.

Ferdigheter

 • Føre register over arbeidsfremdrift

  Føre register over arbeidet, herunder tidsbruk, feil, funksjonssvikt osv.

 • Kommunisere med byggemannskaper

  Utveksle informasjon med byggemannskaper eller byggeledere for å sikre en jevn fremdrift i byggeprosjektet. Få oppdateringer om fremdriften og eventuelle hindringer og informere mannskapene om endringer i planer eller prosedyrer.

 • Kontroll av utgifter

  Overvåke og opprettholde effektive kostnadskontroller, med hensyn til effektivitet, avfall, overtid og personale. Vurdere overskridelser og strebe etter effektivitet og produktivitet.

 • Forberede byggedokumenter

  Lage utkast, oppdatere og arkivere dokumenter for planlegging og gjennomføring av bygge- og vedlikeholdstjenester, inkludert informasjon om sikkerhetssystemer og regnskapsdokumentasjon.

 • Administrere kontrakter

  Forhandle vilkår, kostnader og andre spesifikasjoner ved en kontrakt, og samtidig sørge for at de samsvarer med juridiske krav og kan håndheves juridisk. Ha overoppsyn med implementeringen av kontrakten, og godta og dokumentere eventuelle endringer.

 • Administrere budsjetter

  Planlegge, ha tilsyn med og rapportere om budsjettet.

 • Beregne behov for byggingsforsyninger

  Ta målinger på stedet og beregne behov for byggingsforsyninger for bygge- eller restaureringsprosjektet.

 • Gi råd om konstruksjonsmaterialer

  Gi råd om og teste et bredt spekter av byggematerialer.

 • Bestille byggeforsyninger

  Bestille nødvendige materialer til byggeprosjekter, og kjøpe det mest egnede materialet til en god pris.

 • Ferdigstille prosjekt innenfor budsjett

  Sørge for å holde seg innenfor budsjettet. Tilpasse arbeid og materialer til budsjettet.

 • Overvåke byggeprosjekt

  Sørge for at byggeprosjektet gjennomføres i samsvar med byggetillatelsen, ytelses- og designspesifikasjonene, gjennomføringsplanene og de relevante forskriftene.

 • Identifisere kundens mål

  Identifisere motivene til enkeltpersoner som resulterer i formmål på kort, mellomlang og lang sikt.

 • Utføre kostnadsregnskapsaktiviteter

  Utføre kostnadsrelaterte aktiviteter og operasjoner som del av regnskapsaktivitetene, for eksempel standard kostnadsutvikling, gjennomsnittlig prisanalyse, margin og nytte- og kostnadsanalyse, kontroll med beholdninger og avviksanalyse. Rapportere om resultatene til ledelsen og gi råd om eventuelle tiltak for å styre og redusere kostnadene.

Source: Sisyphus ODB