Yrke bygningsinspektør

Bygningsinspektører insipiserer bygninger og avgjør om ulike spesifikasjoner er overholdt. De observerer konstruksjoner og fastslår egnethet, kvalitet, motsandsdyktighet og generelt samsvar med forskriftene.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Byggeteknikk

  Den tekniske disiplinen som studerer designet, konstruksjonen og vedlikeholdet av naturlig bygde verk, f.eks. veier, bygninger og kanaler.

 • Byggforskrifter

  Retningslinjer som bestemmer minstestandardene for bygninger og andre konstruksjoner for å verne menneskers helse og sikkerhet.

 • Konstruksjonsmetoder

  Ulike teknikker og metoder for montering av bygninger og andre konstruksjoner.

 • Byplanleggingsloven

  Avtaler om investeringer og byutvikling. Den rettslige utviklingen vedrørende konstruksjon med hensyn til miljø, bærekraft, sosiale og finansielle spørsmål.

 • Bygningsrettssystemer

  De ulike rettslige systemer og forskrifter som gjelder for bygge- og anleggsvirksomhet i hele Europa.

 • Kvalitetssikringsprosedyrer

  Prosedyrer for å inspisere et produkt eller system for å sikre at det er i henhold til spesifikasjoner og krav.

 • Tekniske prinsipper

  Ingeniørelementer som funksjonalitet, repliserbarhet og kostnader knyttet til utformingen og hvordan de brukes i gjennomføringen av ingeniørprosjekter.

 • Arkitektoniske forskrifter

  Regelverk, statutter og juridiske kontrakter som finnes i EU på området for arkitektur. 

Ferdigheter

 • Samarbeide med lokale myndigheter

  Pleie relasjonen og utveksle informasjon med regionale eller lokale myndigheter.

 • Formidle problemene til overordnede kolleger

  Kommunisere med og gi tilbakemeldinger til overordnede hvis det oppstår problemer eller manglende samsvar.

 • Administrere helse- og sikkerhetsstandarder

  Ha tilsyn med alt personell og alle prosesser for å overholde standarder for helse, sikkerhet og hygiene. Formidle og støtte samordning av disse kravene med selskapets programmer for helse og sikkerhet.

 • Bruke verneutstyr innen bygg og anlegg

  Bruke vernetøy som vernesko og utstyr som vernebriller for å redusere risikoen for ulykker innen bygg og anlegg til et minimum, og for å redusere skaden dersom en ulykke likevel oppstår.

 • Skrive inspeksjonsrapporter

  Skrive resultater og konklusjoner etter inspeksjon på en klar og forståelig måte. Loggføre inspeksjonsprosessene, som kontakt, resultat og trinn som er utført.

 • Kontrollere konstruksjonssamsvar

  Avgjøre hvorvidt en konstruksjon er i samsvar med lover og forskrifter.

 • Inspisere byggesystemer

  Inspisere bygninger og byggesystemer, for eksempel avløpsanlegg eller elektriske anlegg, for å kontrollere overholdelse av regler og krav.

 • Lese standard blåkopier

  Lese og forstå standard planskisser, maskintegninger og prosesstegninger.

Source: Sisyphus ODB