Yrke byplanlegger

Byplanleggere utarbeider utbyggingsplaner for tettsteder, byområder, byer og regioner. De undersøker (de økonomiske, sosiale eller transportrelaterte) behovene til lokalsamfunnet eller regionen og evaluerer andre parametere som bærekraft for å legge fram solide programmer for å forbedre området.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Strategier for grøntområder

  Myndighetenes syn på hvordan grøntområdet skal brukes. Dette inkluderer målene de ønsker å oppnå, ressurser, metodene, lovverket og tiden som kreves for å nå disse målene. 

 • Urban planlegging

  Politisk og teknisk prosess som tar sikte på å designe det urbane miljøet og optimalisere arealbruk ved å vurdere ulike aspekter, f.eks. infrastruktur, vann og grønne og sosiale områder.

 • Arkitektoniske forskrifter

  Regelverk, statutter og juridiske kontrakter som finnes i EU på området for arkitektur. 

 • Byggforskrifter

  Retningslinjer som bestemmer minstestandardene for bygninger og andre konstruksjoner for å verne menneskers helse og sikkerhet.

 • Miljøpolitikk

  Lokale, nasjonale og internasjonale retningslinjer for å fremme miljømessig bærekraft og utvikling av prosjekter som reduserer negative miljøvirkninger og forbedrer miljøets tilstand.

 • Demografi

  Det vitenskapelige feltet for undersøkelser som arbeider med å studere størrelsen, strukturen på og fordelingen av den menneskelige befolkningen samt geografiske og tidsmessige endringer.

 • Sonekoder

  Deling av land i soner der det er tillatt med ulike bruksområder og aktiviteter, f.eks. bolig- landbruks- og industrielle aktiviteter. Disse sonene reguleres av lovgivende prosedyrer og lokale myndigheter.

Ferdigheter

 • Studere menneskelig befolkning

  Analysere data om befolkningen i et bestemt geografisk område for å avdekke trender for dødelighet, migrasjon og fruktbarhet.

 • Bygge forretningsrelasjoner

  Etablere en positiv, langsiktig relasjon mellom organisasjoner og interesserte tredjeparter, for eksempel leverandører, distributører, aksjeeiere og andre interessenter, for å underrette dem om organisasjonen og dens mål.

 • Bruke geografiske informasjonssystemer

  Arbeide med datasystemer, f.eks. geografiske informasjonssystemer.

 • Samarbeide med lokale myndigheter

  Pleie relasjonen og utveksle informasjon med regionale eller lokale myndigheter.

 • Gi råd om bruk av land

  Anbefale de beste måtene å bruke land og ressurser på. Gi råd om plassering av veier, skoler, parker og så videre.

 • Gjennomføre mulighetsstudie

  Gjennomføre evaluering og vurdering av potensialet til et prosjekt, en plan, et forslag eller en ny idé. Realisere en standardisert studie basert på omfattende undersøkelser og forskning for å støtte beslutningstakingsprosessen.

 • Oppfylle byggeforskrifter

  Kommunisere med bygningskontrollorganet, f.eks. ved å legge frem ordninger og planer, for å sikre at alle forskrifter, lover og kodekser følges.

Source: Sisyphus ODB