Yrke campingplassbestyrer

Campingplassbestyrere planlegger, leder eller samordner alle fasiliteter på en campingplass og administrerer medarbeidere.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Lokal reiselivsnæring

  Egenskaper ved lokale severdigheter og arrangementer, overnattingssteder, barer og restauranter samt fritidsaktiviteter.

Ferdigheter

 • Sikre samarbeid på tvers av avdelinger

  Sikre kommunikasjon og samarbeid med alle foretak og grupper i en gitt organisasjon, i henhold til selskapets strategi.

 • Administrere helse- og sikkerhetsstandarder

  Ha tilsyn med alt personell og alle prosesser for å overholde standarder for helse, sikkerhet og hygiene. Formidle og støtte samordning av disse kravene med selskapets programmer for helse og sikkerhet.

 • Administrere budsjetter

  Planlegge, ha tilsyn med og rapportere om budsjettet.

 • Administrere medarbeidere

  Administrere ansatte og underordnede som jobber i team eller selvstendig, for å oppnå størst mulig ytelse og bidrag. Planlegge deres arbeid og aktiviteter, gi instrukser, motivere og lede arbeidstakerne mot å nå selskapets mål. Overvåke og måle hvordan den ansatte påtar seg sitt ansvar, samt hvor godt disse aktivitetene gjennomføres. Identifisere forbedringsområder og fremsette forslag om hvordan dette kan oppnås. Lede en gruppe mennesker for å hjelpe dem med å nå mål og opprettholde en effektiv arbeidsrelasjon blant de ansatte.

 • Administrere gjestestøttetjenester

  Overvåke gjestetjenester for å sikre at kundene har en positiv følelse.

 • Administrere mellomlangsiktige mål

  Overvåke tidsplaner på mellomlang sikt med kvartalsvise budsjettestimater og avstemninger.

 • Anskaffe vertskapsprodukter

  Erverve varer eller tjenester fra en ekstern kilde.

 • Administrere frontoperasjoner

  Overvåke daglig planlegging av rombestillinger, følge kvalitetsstandarder og løse spesielle situasjoner i resepsjonen.

 • Utvikle strategier for tilgjengelighet

  Opprette strategier for en at virksomhet skal være så tilgjengelig som mulig for alle kunder.

 • Implementere markedsføringsstrategier

  Implementere strategier som tar sikte på å markedsføre et bestemt produkt eller en bestemt tjeneste, ved å bruke de utviklede markedsføringsstrategiene.

 • Overvåke leiroperasjoner

  Overvåke den daglige driften av en leir, inkludert avreise og ankomst for gjestene, at toalettene holdes rene, og at gjestene får tilgang til mat og drikke eller underholdning.

 • Overholde matvaresikkerhet og -hygiene

  Respektere optimal matsikkerhet og hygiene under tilberedning, produksjon, prosessering, lagring, distribusjon og levering av matvarer.

 • Administrere vedlikeholdsoperasjoner

  Føre tilsyn med vedlikehold, og sørge for at personalet følger prosedyrer, og sikre rutinemessig og periodisk rehabiliterings- og vedlikeholdsaktivitet.

 • Rekruttere ansatte

  Ansette nytt personale ved å definere arbeidsrollen, avertere, gjennomføre intervjuer og velge personale i henhold til selskapets retningslinjer og gjeldende lovverk.

 • Administrere beholdning av campingutstyr

  Føre tilsyn med beholdningen av campingutstyr og forsyninger og utføre vedlikehold og reparasjon eller utskifting av utstyr dersom dette kreves.

 • Overvåke arbeid for spesielle arrangementer

  Føre tilsyn med aktiviteter under spesielle arrangementer og ta hensyn til bestemte målsettinger, tidsplan, dagsorden, kulturbegrensninger, regler og regelverk.

 • Vedlikeholde campingfasiliteter

  Skjøtte campingplasser eller rekreasjonsområder, herunder vedlikehold og utvelgelse av forsyninger.

 • Administrere inspeksjoner av utstyr

  Overvåke formelle eller offisielle visninger og undersøkelser for å teste og inspisere eiendom og utstyr regelmessig.

 • Implementere salgsstrategier

  Gjennomføre planen for å oppnå en konkurransedyktig fordel på markedet ved å posisjonere selskapets merke eller produkt og ved å rette produktet eller merket mot det rette publikum.

 • Overvåke underholdningsaktiviteter for gjester

  Ha tilsyn med leirprogrammer og- aktiviteter som spill, sport og underholdningsarrangementer.

 • Planlegge mellomlangsiktige til langsiktige mål

  Planlegge langsiktige mål og kort- til mellomlangsiktige mål gjennom effektiv mellomlangsiktig planlegging og avstemmingsprosesser.

 • Planlegge skift

  Planlegge personalets tid og skift i henhold til selskapets behov.

 • Håndtere kundeklager

  Håndtere klager og negative tilbakemeldinger fra kunder for å løse problemer og, der det er relevant, sørge for at tjenesten gjenopprettes raskt.

Source: Sisyphus ODB