Yrke danselærer

Danselærere underviser elever i fritiden i forskjellige dansesjangere og -former, som ballett, jazz, stepping, selskapsdans, hip-hop, latinamerikansk dans, folkedans osv. De gir elevene en oversikt over dansehistorie og repertoar, men fokuserer hovedsakelig på en praksisbasert metode i sine kurs, der de bistår elevene med å eksperimentere med og mestre forskjellige uttrykksstiler og teknikker innen dans og drama og oppmuntrer dem til å utvikle sin egen stil. De fordeler roller, utarbeider koreografi og produserer forestillinger. De samordner den tekniske produksjonen og settet, rekvisitaene og kostymene på scenen.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Teamarbeidprinsipper

  Samarbeid mellom mennesker som kjennetegnes ved en enhetlig forpliktelse til å nå et gitt mål, lik deltakelse, opprettholdelse av åpen kommunikasjon, fremming av effektiv bruk av ideer osv.

Ferdigheter

 • Demonstrere under undervisning

  Demonstrere ferdigheter som du har erfaring med, og hjelpe elevene med å forstå et bestemt læringsinnhold.

 • Balansere deltakernes personlige behov og gruppens behov

  Bruke ulike tilnærminger i praksisen som balanserer behovene til enkeltpersonene og gruppen som helhet. Styrke hver enkelt persons evne og erfaring, kjent som personsentrisk praksis, samtidig som deltakerne og støttepersonellet stimuleres til å bli en sammensveiset gruppe. Legge til rette for støttende og trygge omgivelser for aktiv utforskning av den kunstneriske disiplinen.

 • Konsultere studenter vedrørende læringsinnhold

  Ta studentenes synspunkter og preferanser med i betraktning ved bestemmelse av læringsinnhold.

 • Sørge for studentenes sikkerhet

  Sørge for at alle studentene som er under tilsyn av en instruktør eller en annen person, føler seg trygge og ivaretatt. Følge sikkerhetsforholdsregler i læresituasjonen.

 • Administrere studentrelasjoner

  Holde styr på relasjonene studenter imellom og mellom student og lærer. Opptre som en rettferdig autoritet og skape et stabilt tillitsmiljø.

 • Forberede leksjonsinnhold

  Forberede innhold det skal undervises i i klassen, i samsvar med pensummål ved å utarbeide øvelser, finne oppdaterte eksempler osv.

 • Tilpasse undervisningen til studentens evner

  Identifisere lærevansker og framgang hos studenter. Velge undervisnings- og læringsstrategier som støtter studentenes individuelle læringsbehov og mål.

 • Utvikle en coachingsstil

  Utvikle en stil for rådgivning av enkeltpersoner eller grupper som får alle deltakerne til å føle seg komfortable, og være i stand til å tilegne seg de nødvendige ferdighetene og kompetansene i forbindelse med rådgivningen på en positiv og produktiv måte.

 • Få frem artistenes kunstneriske potensial

  Motivere utøvere til å ta utfordringer. Oppmuntre til å lære av hverandre. Etablere et miljø som legger til rette for eksperimentering med ulike metoder, for eksempel improvisasjon.

 • Gi konstruktiv tilbakemelding

  Gi velbegrunnede tilbakemeldinger, både kritikk og ros, på en respektfull, tydelig og konsekvent måte. Fremheve både prestasjoner og feilsteg og etablere metoder for vurdering av arbeid.

 • Uttrykke deg fysisk

  Uttrykke følelser og ideer gjennom bevegelser, signaler og handlinger.

 • Hjelpe studenter med deres læring

  Hjelpe og veilede elevene i deres arbeid, gi dem praktisk støtte og oppmuntring.

 • Inspirere dansedeltakere til forbedring

  Inspirere gruppen av deltakere på møtene gjennom konkret forståelse av dans og produksjon av dans. Vise dansebevegelser med korrekt kroppsbruk, og anatomisk kunnskap i relasjon til dansestilene du leder.

 • Vedlikeholde trygge arbeidsforhold innen utøvende kunst

  Undersøke de tekniske aspektene på arbeidsplassen, kostymer, rekvisitter og så videre. Eliminere mulige farer på arbeidsplassen eller i fremføringen. Delta aktivt ved ulykker eller sykdom.

 • Vise at du mestrer dansestilen din teknisk

  Vise, beskrive eller korrigere bevegelser hos deltakerne dine for å sette dem i stand til å lære om kroppen sin og dansestilen du lærer dem. Bygge opp og strukturere dansen sammen med deltakerne i den valgte dansestilen. Formidle de kreative og komposisjonsmessige ferdighetene og erfaringene og relevansen av disse til målgruppen.

 • Gjennomføre klasseromledelse

  Opprettholde disiplin og engasjere elevene i undervisningen.

 • Sørge for undervisningsmateriell

  Sikre at nødvendig materiell for klasseromsundervisning, som f.eks. visuelle hjelpemidler, utarbeides, holdes oppdatert og finnes i undervisningen.

 • Hjelpe utøvere å internalisere koreografisk materiale

  Lære bort det koreografiske materialet, bruke fysisk demonstrasjon og eventuell relevant dokumentasjon (skriftlig, visuell, lyd), og formidle koreografens hensikt og koreografiens nyanser og detaljer.

 • Følge med på studentens fremgang

  Følge opp studentenes læringskurve og vurdere behovene og prestasjonene deres.

 • Undervise i dans

  Gi teoretisk og praksisk undervisning i dans, til fritidsbruk eller med sikte på å hjelpe de lærende mot en fremtidig karriere på området. Levere korrigerende instrukser som respekterer forskjellighet og etiske atferdsnormer for berøring, personsfære og passende pedagogiske metoder som verktøy for å hjelpe deltakerne.

 • Anvende læringsstrategier

  Bruke ulike metoder, læringsstrategier og kanaler for å instruere studenter, som for eksempel å formidle innhold ved hjelp av begreper som de forstår, organisere budskapet for å sikre klarhet, og gjenta argumenter ved behov. Bruke et bred spekter av hjelpemidler og metoder som er passende for innholdet i klassen, elevenes nivå, mål og prioriteringer.

 • Fremme entusiasme for dans

  Oppmuntre til og gjøre det mulig for mennesker, særlig barn, å bli involvert i dans og å forstå og sette pris på dans, enten i privat eller offentlig sammenheng.

 • Lede bevegelsesrelaterte opplevelser

  Hjelpe kunder eller pasienter med å bevege seg på en strukturert eller improvisert måte for å uttrykke seg.

 • Oppmuntre studenter til å erkjenne sine prestasjoner

  Stimulere studenter til å sette pris på egne prestasjoner og handlinger for å bygge opp selvtillit og pedagogisk vekst.

Source: Sisyphus ODB