Yrke danselærer

Danselærere underviser elever i fritiden i forskjellige dansesjangere og -former, som ballett, jazz, stepping, selskapsdans, hip-hop, latinamerikansk dans, folkedans osv. De gir elevene en oversikt over dansehistorie og repertoar, men fokuserer hovedsakelig på en praksisbasert metode i sine kurs, der de bistår elevene med å eksperimentere med og mestre forskjellige uttrykksstiler og teknikker innen dans og drama og oppmuntrer dem til å utvikle sin egen stil. De fordeler roller, utarbeider koreografi og produserer forestillinger. De samordner den tekniske produksjonen og settet, rekvisitaene og kostymene på scenen.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Teamarbeidprinsipper

  Samarbeid mellom mennesker som kjennetegnes ved en enhetlig forpliktelse til å nå et gitt mål, lik deltakelse, opprettholdelse av åpen kommunikasjon, fremming av effektiv bruk av ideer osv.

Ferdigheter

 • Demonstrere under undervisning

  Demonstrere ferdigheter som du har erfaring med, og hjelpe elevene med å forstå et bestemt læringsinnhold.

 • Balansere deltakernes personlige behov og gruppens behov

  Bruke ulike tilnærminger i praksisen som balanserer behovene til enkeltpersonene og gruppen som helhet. Styrke hver enkelt persons evne og erfaring, kjent som personsentrisk praksis, samtidig som deltakerne og støttepersonellet stimuleres til å bli en sammensveiset gruppe. Legge til rette for støttende og trygge omgivelser for aktiv utforskning av den kunstneriske disiplinen.

 • Konsultere studenter vedrørende læringsinnhold

  Ta studentenes synspunkter og preferanser med i betraktning ved bestemmelse av læringsinnhold.

 • Sørge for studentenes sikkerhet

  Sørge for at alle studentene som er under tilsyn av en instruktør eller en annen person, føler seg trygge og ivaretatt. Følge sikkerhetsforholdsregler i læresituasjonen.

 • Administrere studentrelasjoner

  Holde styr på relasjonene studenter imellom og mellom student og lærer. Opptre som en rettferdig autoritet og skape et stabilt tillitsmiljø.

 • Forberede leksjonsinnhold

  Forberede innhold det skal undervises i i klassen, i samsvar med pensummål ved å utarbeide øvelser, finne oppdaterte eksempler osv.

 • Tilpasse undervisningen til studentens evner

  Identifisere lærevansker og framgang hos studenter. Velge undervisnings- og læringsstrategier som støtter studentenes individuelle læringsbehov og mål.

 • Utvikle en coachingsstil

  Utvikle en stil for rådgivning av enkeltpersoner eller grupper som får alle deltakerne til å føle seg komfortable, og være i stand til å tilegne seg de nødvendige ferdighetene og kompetansene i forbindelse med rådgivningen på en positiv og produktiv måte.

 • Få frem artistenes kunstneriske potensial

  Motivere utøvere til å ta utfordringer. Oppmuntre til å lære av hverandre. Etablere et miljø som legger til rette for eksperimentering med ulike metoder, for eksempel improvisasjon.

 • Gi konstruktiv tilbakemelding

  Gi velbegrunnede tilbakemeldinger, både kritikk og ros, på en respektfull, tydelig og konsekvent måte. Fremheve både prestasjoner og feilsteg og etablere metoder for vurdering av arbeid.

 • Uttrykke deg fysisk

  Uttrykke følelser og ideer gjennom bevegelser, signaler og handlinger.

 • Hjelpe studenter med deres læring

  Hjelpe og veilede elevene i deres arbeid, gi dem praktisk støtte og oppmuntring.

 • Inspirere dansedeltakere til forbedring

  Inspirere gruppen av deltakere på møtene gjennom konkret forståelse av dans og produksjon av dans. Vise dansebevegelser med korrekt kroppsbruk, og anatomisk kunnskap i relasjon til dansestilene du leder.

 • Vedlikeholde trygge arbeidsforhold innen utøvende kunst

  Undersøke de tekniske aspektene på arbeidsplassen, kostymer, rekvisitter og så videre. Eliminere mulige farer på arbeidsplassen eller i fremføringen. Delta aktivt ved ulykker eller sykdom.

 • Vise at du mestrer dansestilen din teknisk

  Vise, beskrive eller korrigere bevegelser hos deltakerne dine for å sette dem i stand til å lære om kroppen sin og dansestilen du lærer dem. Bygge opp og strukturere dansen sammen med deltakerne i den valgte dansestilen. Formidle de kreative og komposisjonsmessige ferdighetene og erfaringene og relevansen av disse til målgruppen.

 • Gjennomføre klasseromledelse

  Opprettholde disiplin og engasjere elevene i undervisningen.

 • Sørge for undervisningsmateriell

  Sikre at nødvendig materiell for klasseromsundervisning, som f.eks. visuelle hjelpemidler, utarbeides, holdes oppdatert og finnes i undervisningen.

 • Hjelpe utøvere å internalisere koreografisk materiale

  Lære bort det koreografiske materialet, bruke fysisk demonstrasjon og eventuell relevant dokumentasjon (skriftlig, visuell, lyd), og formidle koreografens hensikt og koreografiens nyanser og detaljer.

 • Følge med på studentens fremgang

  Følge opp studentenes læringskurve og vurdere behovene og prestasjonene deres.

 • Undervise i dans

  Gi teoretisk og praksisk undervisning i dans, til fritidsbruk eller med sikte på å hjelpe de lærende mot en fremtidig karriere på området. Levere korrigerende instrukser som respekterer forskjellighet og etiske atferdsnormer for berøring, personsfære og passende pedagogiske metoder som verktøy for å hjelpe deltakerne.

 • Anvende læringsstrategier

  Bruke ulike metoder, læringsstrategier og kanaler for å instruere studenter, som for eksempel å formidle innhold ved hjelp av begreper som de forstår, organisere budskapet for å sikre klarhet, og gjenta argumenter ved behov. Bruke et bred spekter av hjelpemidler og metoder som er passende for innholdet i klassen, elevenes nivå, mål og prioriteringer.

 • Fremme entusiasme for dans

  Oppmuntre til og gjøre det mulig for mennesker, særlig barn, å bli involvert i dans og å forstå og sette pris på dans, enten i privat eller offentlig sammenheng.

 • Lede bevegelsesrelaterte opplevelser

  Hjelpe kunder eller pasienter med å bevege seg på en strukturert eller improvisert måte for å uttrykke seg.

 • Oppmuntre studenter til å erkjenne sine prestasjoner

  Stimulere studenter til å sette pris på egne prestasjoner og handlinger for å bygge opp selvtillit og pedagogisk vekst.

Source: Sisyphus ODB