Yrke danser

Dansere tolker ideer, følelser, historier eller karakterer for publikum, ved å bruke bevegelser og kroppsspråk, vanligvis sammen med musikk. Dette involverer vanligvis å tolke arbeidet til en koreograf eller et tradisjonelt repertoar, selv om det noen ganger krever improvisasjon.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Arbeidslovgivning

  Regelverk, på nasjonalt eller internasjonalt plan, som regulerer arbeidsstyrken på ulike områder mellom parter som offentlig forvaltning, arbeidstakere, arbeidsgivere og fagforeninger.

 • åndsrett

  Forskrifter som regulerer settet av rettigheter som skal verne produkter mot ulovlig krenkelse.

 • Være i kontakt med kroppen din

  De viktigste aspektene ved anvendt anatomi, psykologi, ernæring, fysiologi, sosiale undersøkelser og hvordan de er knyttet til egenbevissthet om ens egen kropp. 

 • Teaterteknikker

  Forstå teknikker som legger til rette for en vellykket presentasjon av et skuespill.

 • Skuespillerteknikker

  De ulike metodene for å utvikle levende framstillinger, f.eks. metodeskuespill, klassisk skuespill og Meisner-teknikken.

Ferdigheter

 • Samspill med publikum

  Formidle den kunstneriske verdien i kunstformen(e). Gi respons på publikums reaksjon og involvere dem.

 • Vedlikeholde dansetrening

  Delta på treningsøkter og klasser for å sikre høyest mulig nivå av tekniske evner, fysisk evne og fysisk trening. Identifisere hvilke krav til arbeidet som definerer målet for treningen.

 • Administrere kunstnerisk karriere

  Presentere deg selv og den kunstneriske tilnærmingen din. Plassere arbeidet ditt på målmarkedene. Promotere og markedsføre deg selv og arbeidet ditt.

 • Jobbe med respekt for egen sikkerhet

  Anvende sikkerhetsregler i samsvar med opplæring og undervisning på grunnlag av en solid forståelse av forebyggende tiltak og risikoer for egen personlige helse og sikkerhet.

 • Vedlikeholde trygge arbeidsforhold innen utøvende kunst

  Undersøke de tekniske aspektene på arbeidsplassen, kostymer, rekvisitter og så videre. Eliminere mulige farer på arbeidsplassen eller i fremføringen. Delta aktivt ved ulykker eller sykdom.

 • Ta i mot tilbakemelding på kunstnerisk utførelse

  Akseptere tilbakemelding, foreslåtte diskusjoner og muligheter for utforskning om presisjonen av bevegelser, rytme, musikalitet, presisjon i fremførelsen, samhandling med kollegaer og sceneelementer samt områder som må forbedres. Ta hensyn til tilbakemelding for å utvikle potensialet som utøver. Merke seg instruksene til koreografene/repetitøren/dansemesterne og instruksene til andre samarbeidspartnere (dramaturg, andre utøvere/dansere, musikere osv.), slik at alle følger visjonen til regissørteamet.

 • Markedsføre deg selv

  Markedsføre egne styrker med hensyn til ferdigheter og kunnskap.

 • Danse

  Opptre i kunstneriske produksjoner innen ulike disipliner, som klassisk ballett, moderne dans, samtidsdans, historisk dans, etnisk dans, folkedans, akrobatisk dans og gatedans.

 • Utføre raskt kostymebytte

  Utføre skifte av kostyme, hår, parykker og sminke under en fremføring.

 • Administrere personlig faglig utvikling

  Ta ansvar for livslang læring og kontinuerlig faglig utvikling. Delta i læring for å støtte og opprettholde faglig dyktighet. Identifisere områder der det særlig er behov for faglig utvikling, gjennom refleksjon over egen praksis og gjennom kontakt med fagfeller og interessenter.

 • Utvikle en artistisk tilnærming til din tolkning

  Bidra som utøver til utviklingen av en kunstnerisk tilnærming eller et kreativt prosjekt. Analysere og evaluere egen praksis og ekspertise generelt og i forhold til det kunstneriske forslaget. Analysere den foreslåtte kunstneriske tilnærmingen, og beskrive din kunstneriske visjon i opprettingen av din rolle. Identifisere komponentene i forestillingen, som utvikler koreografens eller regissørens kunstneriske intensjon, og forstå arbeidets karakter. Delta i den kreative prosessen med å hjelpe med å forberede en produksjon av arbeidet.

 • Kontrollere produksjonsplanen

  Sjekke de daglige og langsiktige timeplanene for øving, trening, forestillinger, sesonger, turer osv. og ta med i betraktning prosjektets tidslinje og alle forberedelsene som produksjonen krever.

 • Jobbe med bredt spekter av personligheter

  Være fleksibel og arbeide med et bred spekter av personligheter.

 • Opptre live

  Opptre foran live publikum.

 • Jobbe med et danseteam

  Jobbe med dansedirektøren og det kunstneriske teamet for å sikre et godt samarbeid.

Source: Sisyphus ODB