Yrke danser

Dansere tolker ideer, følelser, historier eller karakterer for publikum, ved å bruke bevegelser og kroppsspråk, vanligvis sammen med musikk. Dette involverer vanligvis å tolke arbeidet til en koreograf eller et tradisjonelt repertoar, selv om det noen ganger krever improvisasjon.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Arbeidslovgivning

  Regelverk, på nasjonalt eller internasjonalt plan, som regulerer arbeidsstyrken på ulike områder mellom parter som offentlig forvaltning, arbeidstakere, arbeidsgivere og fagforeninger.

 • åndsrett

  Forskrifter som regulerer settet av rettigheter som skal verne produkter mot ulovlig krenkelse.

 • Være i kontakt med kroppen din

  De viktigste aspektene ved anvendt anatomi, psykologi, ernæring, fysiologi, sosiale undersøkelser og hvordan de er knyttet til egenbevissthet om ens egen kropp. 

 • Teaterteknikker

  Forstå teknikker som legger til rette for en vellykket presentasjon av et skuespill.

 • Skuespillerteknikker

  De ulike metodene for å utvikle levende framstillinger, f.eks. metodeskuespill, klassisk skuespill og Meisner-teknikken.

Ferdigheter

 • Samspill med publikum

  Formidle den kunstneriske verdien i kunstformen(e). Gi respons på publikums reaksjon og involvere dem.

 • Vedlikeholde dansetrening

  Delta på treningsøkter og klasser for å sikre høyest mulig nivå av tekniske evner, fysisk evne og fysisk trening. Identifisere hvilke krav til arbeidet som definerer målet for treningen.

 • Administrere kunstnerisk karriere

  Presentere deg selv og den kunstneriske tilnærmingen din. Plassere arbeidet ditt på målmarkedene. Promotere og markedsføre deg selv og arbeidet ditt.

 • Jobbe med respekt for egen sikkerhet

  Anvende sikkerhetsregler i samsvar med opplæring og undervisning på grunnlag av en solid forståelse av forebyggende tiltak og risikoer for egen personlige helse og sikkerhet.

 • Vedlikeholde trygge arbeidsforhold innen utøvende kunst

  Undersøke de tekniske aspektene på arbeidsplassen, kostymer, rekvisitter og så videre. Eliminere mulige farer på arbeidsplassen eller i fremføringen. Delta aktivt ved ulykker eller sykdom.

 • Ta i mot tilbakemelding på kunstnerisk utførelse

  Akseptere tilbakemelding, foreslåtte diskusjoner og muligheter for utforskning om presisjonen av bevegelser, rytme, musikalitet, presisjon i fremførelsen, samhandling med kollegaer og sceneelementer samt områder som må forbedres. Ta hensyn til tilbakemelding for å utvikle potensialet som utøver. Merke seg instruksene til koreografene/repetitøren/dansemesterne og instruksene til andre samarbeidspartnere (dramaturg, andre utøvere/dansere, musikere osv.), slik at alle følger visjonen til regissørteamet.

 • Markedsføre deg selv

  Markedsføre egne styrker med hensyn til ferdigheter og kunnskap.

 • Danse

  Opptre i kunstneriske produksjoner innen ulike disipliner, som klassisk ballett, moderne dans, samtidsdans, historisk dans, etnisk dans, folkedans, akrobatisk dans og gatedans.

 • Utføre raskt kostymebytte

  Utføre skifte av kostyme, hår, parykker og sminke under en fremføring.

 • Administrere personlig faglig utvikling

  Ta ansvar for livslang læring og kontinuerlig faglig utvikling. Delta i læring for å støtte og opprettholde faglig dyktighet. Identifisere områder der det særlig er behov for faglig utvikling, gjennom refleksjon over egen praksis og gjennom kontakt med fagfeller og interessenter.

 • Utvikle en artistisk tilnærming til din tolkning

  Bidra som utøver til utviklingen av en kunstnerisk tilnærming eller et kreativt prosjekt. Analysere og evaluere egen praksis og ekspertise generelt og i forhold til det kunstneriske forslaget. Analysere den foreslåtte kunstneriske tilnærmingen, og beskrive din kunstneriske visjon i opprettingen av din rolle. Identifisere komponentene i forestillingen, som utvikler koreografens eller regissørens kunstneriske intensjon, og forstå arbeidets karakter. Delta i den kreative prosessen med å hjelpe med å forberede en produksjon av arbeidet.

 • Kontrollere produksjonsplanen

  Sjekke de daglige og langsiktige timeplanene for øving, trening, forestillinger, sesonger, turer osv. og ta med i betraktning prosjektets tidslinje og alle forberedelsene som produksjonen krever.

 • Jobbe med bredt spekter av personligheter

  Være fleksibel og arbeide med et bred spekter av personligheter.

 • Opptre live

  Opptre foran live publikum.

 • Jobbe med et danseteam

  Jobbe med dansedirektøren og det kunstneriske teamet for å sikre et godt samarbeid.

Source: Sisyphus ODB