Yrke danserepetitør

Danserepetitører hjelper dirigenter og koreografer med å dirigere øvelser og veilede danserne i øvingsprosessen. Uavhengig av art og omfang er danserepetitørens handlinger, fra et etisk og praktisk standpunkt, basert på en forpliktelse om å respektere verkets integritet.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Sammenheng mellom dans og musikkstil

  Forholdet mellom en praktisert dansestil med musikkstruktur og musikere.

 • åndsrett

  Forskrifter som regulerer settet av rettigheter som skal verne produkter mot ulovlig krenkelse.

 • Arbeidslovgivning

  Regelverk, på nasjonalt eller internasjonalt plan, som regulerer arbeidsstyrken på ulike områder mellom parter som offentlig forvaltning, arbeidstakere, arbeidsgivere og fagforeninger.

Ferdigheter

 • Delta i tekniske aspekter av produksjonen

  Sørge for at alle tekniske aspekter ved produksjonen er på plass. Betjene tekniske elementer i studio. Observere og kontrollere de tekniske aspektene ved fremførelsen. Bistå eller vikariere for den tekniske besetningen eller produksjonsteamet. Kontrollere at kostymer og rekvisitter er tilgjengelige og i god stand.

 • Jobbe med bredt spekter av personligheter

  Være fleksibel og arbeide med et bred spekter av personligheter.

 • Jobbe med respekt for egen sikkerhet

  Anvende sikkerhetsregler i samsvar med opplæring og undervisning på grunnlag av en solid forståelse av forebyggende tiltak og risikoer for egen personlige helse og sikkerhet.

 • Veilede utøveres treningsøkter

  Organisere oppsetningsøving ved å fastsette målene for den. Føre tilsyn med utøvernes øving.

 • Representere kunstnerisk produksjon

  Representere det kunstneriske selskapet eller den kunstneriske produksjonen utenom din daglige virksomhet. Ha kontakt med presentatører og teamene deres. Hjelpe til med å organisere omvisninger.

 • Forberede øvelser

  Bestemme innholdet i en øvelse. Fordype deg i det koreografiske materialet og andre komponenter i arbeidet. Samle nødvendige tekniske og materielle ressurser, og hjelpe til med å sette opp prøveområdet.

 • Teste artistflyvningssystemer

  Overvåke eller prøve flyvningssystemer for å sikre at helse- og sikkerhetsforholdene er tilstrekkelige.

 • Bidra til utviklingen av en kreativ koreografi

  Hjelpe koreografen med å utvikle hans/hennes kunstneriske intensjon. Forstå arbeidets identitet, delta i den kreative prosessen og sikre et godt forhold til og god kommunikasjon med det kunstneriske teamet.

 • øve på artistflyvningsbevegelser

  Hjelpe artisten med å øve på flyvebevegelsene sine ved hjelp av egnet utstyr.

 • Utvikle en coachingsstil

  Utvikle en stil for rådgivning av enkeltpersoner eller grupper som får alle deltakerne til å føle seg komfortable, og være i stand til å tilegne seg de nødvendige ferdighetene og kompetansene i forbindelse med rådgivningen på en positiv og produktiv måte.

 • Administrere personlig faglig utvikling

  Ta ansvar for livslang læring og kontinuerlig faglig utvikling. Delta i læring for å støtte og opprettholde faglig dyktighet. Identifisere områder der det særlig er behov for faglig utvikling, gjennom refleksjon over egen praksis og gjennom kontakt med fagfeller og interessenter.

 • Hjelpe med å sette opp øvingsplan

  Utarbeide og kommunisere øvingsplaner samtidig som tilgjengeligheten av de fysiske rommene og den deltakende gruppen tas i betraktning.

 • Vedlikeholde trygge arbeidsforhold innen utøvende kunst

  Undersøke de tekniske aspektene på arbeidsplassen, kostymer, rekvisitter og så videre. Eliminere mulige farer på arbeidsplassen eller i fremføringen. Delta aktivt ved ulykker eller sykdom.

 • Bidra til å dokumentere kunstnerisk arbeid på alle trinn

  Dokumentere det kunstneriske arbeidet for senere referanse. Produsere audiovisuelle dokumenter. Skrive dokumenter som øvelsesmerknader, rollelister og stikkordsliste. Skrive et koreografisk notat, hvis det er relevant. Ta vare på dokumenter knyttet til skapelsen og produksjonen av verket, og lignende.

 • Hjelpe med å sette opp plan for fremføring

  Treffe de nødvendige tiltak for å utvikle en fremføringsplan. Hjelpe til med å planlegge en turné til flere fremføringssteder. Håndtere uventede hendelser. Informere rette vedkommende om planene.

 • Lære opp artister i flyvning

  Lære opp artister til å bruke flyveseler og flysystemer / øve på flyvebevegelser.

 • Markedsføre deg selv

  Markedsføre egne styrker med hensyn til ferdigheter og kunnskap.

 • Administrere kunstnerisk karriere

  Presentere deg selv og den kunstneriske tilnærmingen din. Plassere arbeidet ditt på målmarkedene. Promotere og markedsføre deg selv og arbeidet ditt.

Source: Sisyphus ODB