Yrke databaseadministrator

Databaseadministratorer tester, implementerer og administrerer databaser. De bruker ekspertisen de har om databaseadministrasjonssystemer, til å planlegge, koordinere og implementere sikkerhetstiltak for å beskytte databaser. De bruker også skript og konfigurasjonsfiler for å skreddersy en database etter brukernes behov.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Spørringsspråk

  Området for standardiserte dataspråk for gjenfinning av informasjon fra en database, og på dokumenter som inneholder nødvendig informasjon.

 • Distribuert databehandling

  Programvareprosessen der datakomponenter virker sammen over et nett og sender meldinger for å kommunisere sine handlinger.

 • Resource Description Framework-spørringsspråk

  Spørringsspråkene, f.eks. SPARQL, som brukes til å hente og manipulere data, lagret i Resource Description Framework-format (RDF).

 • Datamodeller

  Teknikkene og de eksisterende systemene som brukes til å strukturere dataelementer, og som viser forbindelser mellom dem samt metoder for tolkning av datastrukturer og forhold.

 • Datalagring

  De fysiske og tekniske begrepene for hvordan digital datalagring er organisert i bestemte skjemaer, både lokalt, f.eks. harddisker og random-access memory (RAM), og eksternt, via nettverk, Internett eller sky.

 • Informasjonsstruktur

  Typen infrastruktur som definerer dataformatet: halvstrukturert, ustrukturert eller strukturert.

 • Databaseutviklingsverktøy

  Metoder og verktøy som brukes for å opprette logiske og fysiske strukturer for databaser, f.eks. logiske datastrukturer, diagrammer, modellmetoder og enhetsrelasjoner.

 • Beste praksis for systemgjenoppretting

  Forberedelse for gjenoppretting eller videreføring av teknologisk infrastruktur som er avgjørende for en organisasjon.

 • Systemer for databaseadministrering

  Verktøy for å opprette, oppdatere og administrere databaser, f.eks. Oracle, MySQL og Microsoft SQL Server.

 • Datakvalitetsvurdering

  Gi opplysninger om dataproblemer ved hjelp av kvalitetsindikatorer, tiltak og måling i forbindelse med å planlegge rensing av data og data om berikelse av dataene i henhold til datakvalitetskriterier.

Ferdigheter

 • Tolke tekniske tekster

  Lese og forstå tekniske tekster som gir informasjon om hvordan en oppgave skal utføres, vanligvis forklart i trinn.

 • Administrere database

  Bruke skjemaer og modeller for databasedesign, definere dataavhengigheter, bruke spørringsspråk og databaseadministrasjonssystemer (DBMS) til å utvikle og administrere databaser.

 • Definere fysisk databasestruktur

  Angi den fysiske konfigurasjonen til databasefiler på et gitt medium. Dette består av detaljerte spesifikasjoner for indekseringsalternativer, datatyper og dataelementer som er plassert i datakatalogen.

 • Utforme spesifikasjoner for databasegjenoppretting

  Spesifisere prosedyrene som skal utføres på databaser, som sikrer kopiering og arkivering av data for mulig gjenoppretting i tilfelle datatap.

 • Utføre IKT-feilsøking

  Identifisere problemer med servere, stasjonære datamaskiner, skrivere, nettverk og fjerntilgang, og gjennomføre tiltak for å løse problemene.

 • Lage datamodeller

  Bruke spesifikke teknikker og metoder for å analysere datakravene for en organisasjons forretningsprosesser for å lage modeller for disse dataene, som konseptuelle, logiske og fysiske modeller. Disse modellene har en spesifikk struktur og et særlig format.

 • Bruke skriptingsprogrammering

  Bruke spesialiserte IKT-verktøy for å lage datakode som tolkes av tilsvarende løpetidsmiljøer for å utvide apper og automatisere vanlige datamaskinoperasjoner. Bruke programmeringsspråk som støtter denne metoden, for eksempel Unix Shell-skript, JavaScript, Python og Ruby.

 • Balansere databaseressurser

  Stabilisere belastningen av og ressursene i en database ved å styre transaksjonskravene, fordele diskplass og sørge for servernes pålitelighet for å redusere kostnader og risiko.

 • Administrere IKT-system

  Håndtere komponenter i IKT-systemet ved å holde konfigurasjon ved like, administrere brukere, overvåke ressursbruk, lage sikkerhetskopier og installere maskinvare eller programvare for å oppfylle de fastsatte kravene.

 • Vedlikeholde databasesikkerhet

  Beherske en rekke ulike kontroller for informasjonssikkerhet for å kunne utøve maksimal databasebeskyttelse.

 • Utføre sikkerhetskopiering

  Utføre prosedyrer for sikkerhetskopiering for å sikkerhetskopiere data og systemer for å sikre permanent og pålitelig drift av systemet. Utføre sikkerhetskopiering av data for å sikre informasjon, ved å kopiere og arkivere dem for å sikre integriteten ved systemintegrasjon og etter at tap av data har inntruffet.

 • Anvende selskapsretningslinjer

  Anvende prinsippene og reglene som styrer aktivitetene og prosessene i en organisasjon.

 • Vedlikeholde databaseytelse

  Beregne verdier for databaseparametere. Implementere nye versjoner og utføre regelmessige vedlikeholdsoppgaver som strategier for sikkerhetskopiering og unngåelse av fragmenterte indekser. Vurdere maskinvareprodukter og operativsystemer.

 • Utforme databaseskjema

  Lage utkast til et databaseoppsett ved å følge reglene for relasjonsdatabasestyringssystemet (RDBMS) for å skape en logisk organisert gruppe av objekter som tabeller, kolonner og prosesser.

 • Betjene administreringssystem for relasjonsdatabase

  Hente ut, lagre og verifisere informasjon ved hjelp av administrasjonssystem for database som er basert på en relasjonell databasemodell, og som ordner data i tabeller med rader og kolonner, for eksempel Oracle Database, Microsoft SQL Server og MySQL (Oracle Corporation).

Source: Sisyphus ODB