Yrke databaseintegrerer

Databaseintegrerere utfører integrering mellom ulike databaser. De opprettholder integrering og sikrer interoperabilitet.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Verktøy for datautvinning, -transformering og -lasting

  Verktøy for integrasjon av informasjon fra flere programmer, opprettet og vedlikeholdt av organisasjoner, inn i en ensartet og åpen datastruktur.

 • IKT-feilrettingsverktøy

  IKT-verktøyene som brukes til test- og feilsøkingsprogrammer og programvarekode, f.eks. GNU Debugger (GDB), Intel Debugger (IDB), Microsoft Visual Studio Debugger, Valgrnid og WinDbg.

 • Informasjonsstruktur

  Typen infrastruktur som definerer dataformatet: halvstrukturert, ustrukturert eller strukturert.

 • Spørringsspråk

  Området for standardiserte dataspråk for gjenfinning av informasjon fra en database, og på dokumenter som inneholder nødvendig informasjon.

 • Systemer for databaseadministrering

  Verktøy for å opprette, oppdatere og administrere databaser, f.eks. Oracle, MySQL og Microsoft SQL Server.

 • Resource Description Framework-spørringsspråk

  Spørringsspråkene, f.eks. SPARQL, som brukes til å hente og manipulere data, lagret i Resource Description Framework-format (RDF).

Ferdigheter

 • Implementere datavarehusteknikker

  Bruke modeller og verktøy som online analytisk prosessering (OLAP) og online transaksjonsbehandling (OLTP) for å integrere strukturerte eller ustrukturerte data fra kilder for opprettelse av et sentralt arkiv med historiske og aktuelle data.

 • Utføre integrasjonstesting

  Utføre testing av system- eller programvarekomponenter som er sammensatt på flere måter, for å evaluere i hvilken grad de kan kobles sammen, hvordan grensesnittet fungerer, og i hvilken de sammenkoblede komponentene gir den tiltenkte generelle funksjonaliteten.

 • Administrere data

  Forvalte alle typer dataressurser gjennom hele livssyklusen ved å utføre dataprofilering, analyse, standardisering, identitetsløsning, rensing, forbedring og revisjon. Sikre at dataene er egnet for formålet ved hjelp av egne IKT-verktøy for å oppfylle kriteriene for datakvalitet.

 • Verifisere formelle IKT-spesifikasjoner

  Sjekke planlagte algoritmers eller systemers riktighet og effektivitet for samsvar med bestemte formelle spesifikasjoner.

 • Integrere IKT-data

  Kombinere data fra ulike kilder for å gi en enhetlig visning av dette datasettet.

 • Bruke grensesnittbeskrivelsesspråk

  Bruke spesifikasjonsspråk til å beskrive grensesnittforbindelse mellom programvarekomponenter eller programmer på en måte som er uavhengig av programmeringsspråket. CORBA og WSDL er blant språkene som støtter denne metoden.

 • Balansere databaseressurser

  Stabilisere belastningen av og ressursene i en database ved å styre transaksjonskravene, fordele diskplass og sørge for servernes pålitelighet for å redusere kostnader og risiko.

 • Lage databasediagrammer

  Utarbeide databasedesignmodeller og -diagrammer som etablerer strukturen av en database ved hjelp av modellprogramvareverktøy som skal implementeres i videre prosesser.

 • Utføre datarensing

  Oppdage og reparere skadde poster fra datasett, sikre at dataene struktureres og forblir strukturert i samsvar med retningslinjer.

 • Administrere eldre IKT-implikasjon

  Føre tilsyn med overføringsprosessen fra et utdatert system til et oppdatert system ved å kartlegge, finne grensesnitt, flytte, dokumentere og endre data.

Source: Sisyphus ODB