Yrke datasjef

Datasjefer administrerer selskapers interne dataadministrasjons- og datautvinningsfunksjoner. De sikrer at data brukes som en strategisk virksomhetsressurs på ledernivå, og gjennomfører og støtter en mer samarbeidsbasert og samkjørt informasjonsforvaltningsinfrastruktur til fordel for organisasjonen som helhet.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Informasjonsstruktur

  Typen infrastruktur som definerer dataformatet: halvstrukturert, ustrukturert eller strukturert.

 • Beslutningsstøttesystemer

  IKT-systemer som kan brukes til å støtte beslutninger angående virksomhet eller organisasjon.

 • Visuelle presentasjonsteknikker

  De visuelle representasjons- og interaksjonsteknikkene, som histogrammer, spredningsdiagrammer, overflatediagrammer, trekart og parallelle koordinatdiagrammer, som kan brukes til å presentere abstrakte numeriske og ikke-numeriske data for å styrke den menneskelige forståelsen av disse opplysningene.

 • Datautvinning

  Metoder for kunstig intelligens, maskinlæring, statistikk og databaser som brukes til å trekke ut innholdet i et datasett.

 • Datalagring

  De fysiske og tekniske begrepene for hvordan digital datalagring er organisert i bestemte skjemaer, både lokalt, f.eks. harddisker og random-access memory (RAM), og eksternt, via nettverk, Internett eller sky.

 • Forretningsprosesser

  Prosesser som en organisasjon bruker for å forbedre effektiviteten, fastsette nye mål og nå mål på en lønnsom og betimelig måte.

Ferdigheter

 • Benytte beslutningsstøttesystem

  Bruke de tilgjengelige IKT-systemene som kan brukes til å støtte beslutningstaking for bedriften eller organisasjonen.

 • Administrere IKT-dataarkitektur

  Føre tilsyn med regler og bruke IKT-teknikker til å definere arkitekturen for informasjonssystemene og til å kontrollere innsamling, lagring, konsolidering, organisering og bruk av data i en organisasjon.

 • Definere datakvalitetskriterier

  Definere kriteriene for hvordan datakvaliteten måles for forretningsformål, for eksempel uoverensstemmelser, ufullstendighet og egnethet for formål og nøyaktighet.

 • Administrere data

  Forvalte alle typer dataressurser gjennom hele livssyklusen ved å utføre dataprofilering, analyse, standardisering, identitetsløsning, rensing, forbedring og revisjon. Sikre at dataene er egnet for formålet ved hjelp av egne IKT-verktøy for å oppfylle kriteriene for datakvalitet.

 • Administrere IKT-dataklassifisering

  Ha oppsyn med klassifiseringssystemet en organisasjon bruker til å organisere sine data. Tildele en eier til hvert databegrep eller parti av konsepter og fastsette verdien for hvert enkelt dataelement.

 • Anvende retningslinjer for informasjonssikkerhet

  Implementere retningslinjer, metoder og forskrifter for data- og informasjonssikkerhet for å overholde konfidensialitets-, integritets- og tilgjengelighetsprinsippene.

Source: Sisyphus ODB