Yrke dataspilldesigner

Dataspilldesignere utvikler layout, logikk, konsept og plott for et digital spill. De fokuserer på spilldesign, spesifikasjonsskrivning og angivelse av tallegenskaper som balanserer og finjusterer spillet.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Oppgavealgorytmisering

  Teknikker for å konvertere ustrukturerte beskrivelser av en prosess i trinnvise handlingssekvenser for et bestemt antall trinn.

 • Digitale spillutviklingssystemer

  De integrerte utviklingsmiljøene og spesialiserte designverktøyene, som er designet for rask iterasjon av dataspill som er avledet av brukerne.

 • Nettprogrammering

  Programmeringsparadigmet som er basert på kombinasjonen av koding (som legger til kontekst og struktur i teksten) og annen nettprogrammeringskode, f.eks. AJAX, javascript og PHP for å kunne gjennomføre hensiktsmessige tiltak og visualisere innholdet.

 • Digitale spillsjangre

  Klassifisering av videospill basert på samspillet mellom spillmediet, f.eks. simuleringsspill, strategispill, eventyrspill og arkadespill.

 • Livssyklus innen systemutvikling

  Rekkefølgen av trinn, som planlegging, programmering, testing og utrulling samt modeller for utvikling og håndtering av livssyklusen til et system.

Ferdigheter

 • Designgrafikk

  Anvende ulike visuelle teknikker for å designe grafisk materiale. Kombinere grafiske elementer for å formidle begreper og ideer.

 • Formulere spillregler

  Utarbeide regler for hvordan spillet skal spilles.

 • Administrere elektronisk innhold

  Sikre at innholdet på nettstedet er oppdatert, organisert og attraktivt, og at det oppfyller publikums behov, selskapets krav og internasjonale standarder, ved å kontrollere lenker, fastsette en tidsplan for offentliggjøring og orden.

 • Analysere virksomhetskrav

  Studere kunders behov og forventninger til et produkt eller en tjeneste med sikte på å identifisere og løse avvik og mulige konflikter mellom berørte parter.

 • Lage digitale spillkarakterer

  Utvikle en typologi over karakterer for digitale spill, og identifisere deres rolle i spillet og fortellingen.

 • Sette sammen digital spillhistorie

  Skape en digital spillhistorie ved å skrive et detaljert plott og en dreiebok med beskrivelser og spillmål.

 • Definere tekniske krav

  Angi tekniske egenskaper for varer, materialer, metoder, prosesser, tjenester, systemer, programvare og funksjoner ved å identifisere og reagere på de bestemte behovene som skal oppfylles i henhold til kundekravene.

 • Designe prosess

  Identifisere arbeidsflyten og ressursbehovene for en bestemt prosess ved hjelp av ulike verktøy, som prosessimuleringsprogramvare, flytdiagrammer og skalamodeller.

 • Bruke formateringsspråk

  Bruke dataspråk som er syntaktisk skillbare fra teksten, for å legge til kommentarer til et dokument, angi layout og prosesstyper av dokumenter som HTML.

 • Utarbeide programvaredesign

  Omdanne en rekke krav til et tydelig og organisert programvaredesign.

 • Spesifisere digitale spillscener

  Beskrive scener i digitale spill ved å kommunisere og samarbeide med kunstnere, designere og artister for å definere omfanget av spillets virtuelle omgivelser.

 • Lage premisser for dataspill

  Utvikle og formidle alle sider ved spillets overordnede visjon. Kommunisere og samarbeide med tekniske og kunstneriske team og designteam for å gjennomføre spillets visjon.

Source: Sisyphus ODB