Yrke dekan

Dekaner leder og administrerer en samling relaterte akademiske institutter og samarbeider med rektor og de forskjellige instituttlederne om å oppfylle fakultetets og universitetets avtalte strategiske mål. De promoterer fakultetet i lokalsamfunnet og markedsfører fakultetet nasjonalt og internasjonalt. Dekaner fokuserer også på å oppnå fakultetets økonomistyringsmål.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Budsjettprinsipper

  Prinsipper for estimering og planlegging av prognoser for forretningsaktivitet, utarbeiding av regelmessige budsjetter og rapporter.

 • Organisatoriske retningslinjer

  Retningslinjer for å sette mål og delmål når det gjelder utvikling og vedlikehold av en organisasjon.

 • økonomistyring

  Finansfeltet som omfatter praktisk prosessanalyse og verktøy for å utpeke økonomiske ressurser. Det omfatter strukturen til virksomheten, investeringskildene og verdiøkningen til selskaper på grunn av ledelsesmessige beslutninger.

 • Prosjektledelse

  Forstå prosjektledelse og aktivitetene som omfattes i dette området. Vite hvilke variabler som er underforstått innen prosjektledelse, f.eks. tid, ressurser, krav, frister og å svare på uventede hendelser.

 • Universitetsprosedyrer

  Interndriften ved et universitet, f.eks. strukturen i relevant utdanning og ledelse, retningslinjene og forskriftene.

 • Læreplanmål

  Mål angitt i planer og et definert læringsresultat.

 • Utdanningsadministrering

  Prosesser knyttet til de administrative områdene i en utdanningsinstitusjon, dets leder, ansatte og studenter.

 • Læreplanstandarder

  Statlige retningslinjer som omhandler utdanningsplaner og de godkjente planene fra særskilte utdanningsinstitusjoner.

Ferdigheter

 • Styre utdanningsinstitusjonens administrasjon

  Administrere flere aktiviteter ved en skole, et universitet eller en annen utdanningsinstitusjon, for eksempel daglige administrative oppgaver.

 • Presentere rapporter

  Vise resultater, statistikk og konklusjoner til et publikum på en gjennomsiktig og enkel måte.

 • Utvise eksemplarisk lederrolle i en organisasjon

  Opptre og oppføre seg på en måte som inspirerer partnere for å følge eksempelet som gis av deres ledere.

 • Representere organisasjonen

  Opptre som en representant for institusjonen, selskapet eller organisasjonen utad.

 • Gi informasjon om studieprogrammer

  Gi opplysninger om de ulike fagene og fagområdene som tilbys av undervisningsinstitusjoner som universiteter og videregående skoler, samt studiekravene og sysselsettingsmulighetene.

 • Gi støtte til utdanningsledelse

  Støtte ledelsen hos en utdanningsinstitusjon ved å hjelpe til direkte med de administrative oppgavene eller ved å gi informasjon og veiledning fra fagfeltet ditt for å forenkle ledelsens oppgaver.

 • Bruke kontorsystemer

  Bruke kontorsystemer som brukes i virksomhetens anlegg, på en passende og betimelig måte, avhengig av mål, enten det er for innsamling av beskjeder, lagring av kundeinformasjon eller agendaplanlegging. Inkluderer administrasjon av systemer som for eksempel CRM-systemer, leverandørstyring, lagring og telefonsvarersystemer.

 • Gjennomføre kontraktsadministrasjon

  Holde kontrakter à jour og organisere dem i samsvar med et klassifiseringssystem for fremtidig bruk.

 • Administrere budsjetter

  Planlegge, ha tilsyn med og rapportere om budsjettet.

 • Samarbeide med lærere

  Kommunisere med lærere eller andre fagpersoner som jobber i utdanningssektoren, for å identifisere behov og forbedringsområder i utdanningssystemer, og for å etablere en samarbeidsrelasjon.

 • Overvåke personell

  Overvåke utvelgelse og opplæring av ansatte, og disses resultater og motivasjon.

 • Bistå i organiseringen av skolearrangementer

  Bistå i planlegging og organisering av skolearrangementer, for eksempel åpen dag på skolen, en sportskamp eller et talentshow.

Source: Sisyphus ODB