Yrke dekksoffiser

Dekksoffiserer eller -assistenter utfører vaktoppgaver om bord på fartøy, som fastsettelse av kurs og hastighet, manøvrering for å unngå farer og kontinuerlig overvåking av fartøyets posisjon ved hjelp av diagrammer og navigasjonshjelpemidler. De fører logger og annen dokumentasjon for å spore skipets bevegelser. De sikrer at egnede prosedyrer og sikkerhetspraksiser følges, kontrollerer at utstyret er i god stand, og fører tilsyn med lasting og lossing av last eller passasjerer. De overvåker besetningsmedlemmer som deltar i det primære vedlikeholdet av fartøyet.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

  De grunnleggende prinsippene og kravene som er fastsatt i International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL): Regulations for the Prevention of Pollution by Oil, Regulations for the Control of Pollution by Noxious Liquid Substances in Bulk, prevention of Pollution by Harmful Substances Carried by Sea in Packaged Form, Prevention of Pollution by Sewage from Ships, Prevention of Pollution by Garbage from Ships, Prevention of Air Pollution from Ships.

 • Navigering etter himmellegemer

  Forstå vitenskapen bak navigasjon i lufta og posisjonsfiksering ved hjelp av spesialisert måleutstyr.

 • Maritim transportteknologi

  Forstå maritim transportteknologi og holde seg oppdatert på de siste funnene i feltet. Bruke denne kunnskapen i drift og beslutningstaking om bord.

 • Fartøyers sikkerhetsutstyr

  Oppnå teoretisk og praktisk kunnskap om sikkerhetsutstyr som brukes i fartøyer, herunder innretninger som livbåter, livbøyer, stoppdører og branndører, sprinkleranlegg, osv. Bruke utstyr i nødssituasjoner.

 • Global Maritime Distress and Safety System

  Internasjonalt aksepterte sikkerhetsprosedyrer, typer av utstyr og kommunikasjonsprotokoller som brukes til å øke sikkerheten og gjøre det lettere å redde skip, båter og luftfartøyer.

 • Internasjonale regler for forebygging av kollisjoner til sjøs

  Grunnleggende aspekter ved de internasjonale reglene for å forhindre kollisjoner til sjøs, f.eks. atferden til fartøyer med hverandre i sikte, navigasjonslys og markører, større lys- og lydsignaler, maritim signalisering og bøyer.

Ferdigheter

 • Bruke ulike kommunikasjonskanaler

  Benytte ulike typer kommunikasjonskanaler, for eksempel muntlig, håndskrevet, digital og telefonisk kommunikasjon, med det formål å utarbeide og dele ideer eller informasjon.

 • Administrere personell

  Ansette og lære opp ansatte for å øke deres verdi i organisasjonen. Dette omfatter en rekke personalaktivteter og utvikling og implementering av retningslinjer og prosesser for å skape et arbeidsmiljø som støtter de ansatte.

 • Bedømme fartøystatus

  Vurdere status for radar og satellitt- og datamaskinsystemer som er i bruk på et fartøy. Overvåke hastighet, aktuell posisjon, retning og værforhold, samtidig som de utfører arbeidsoppgaver.

 • Bruke vannavigeringsenheter

  Bruke vannavigasjonsutstyr, for eksempel kompass eller sekstant, eller navigasjonshjelpemidler, som fyrtårn eller bøyer, radar, satellitt og datasystemer, for å navigere fartøyer i farvann. Bruke oppdaterte diagrammer/kart, meldinger og publikasjoner for å fastslå den nøyaktige plasseringen til et fartøy.

 • Overvåke lasting av last

  Ha tilsyn med lessing av utstyr, last, gods and andre varer. Sikre at all last håndteres og oppbevares på en tilfredsstillende måte, i samsvar med regler og standarder.

 • Sikre friksjonsfrie operasjoner ombord

  Sikre at reisen går problemfritt og uten hendelser. Gjennomgå alt relatert til sikkerhet, servering, navigasjon og kommunikasjon før avgang.

 • Styre fartøy

  Betjene og styre fartøy som cruiseskip, ferger, tankskip og containerskip.

 • Sørge for fartøysikkerhet

  Sikre at sikkerhetskrav til fartøy oppfylles i henhold til juridiske normer. Sjekke at sikkerhetsutstyret er på plass og fungerer slik det skal. Kommunisere med maskinister for å sikre at de tekniske delene av fartøyet fungerer effektivt og kan levere nødvendig ytelse for den kommende reisen.

 • Vurdere økonomiske kriterier i beslutningsprosesser

  Utarbeide forslag og treffe hensiktsmessige beslutninger med utgangspunkt i økonomiske kriterier.

 • Plotte fraktnavigasjonsruter

  Plotte navigasjonsruten til et fartøy under tilsyn av en overordnet dekksoffiser. Betjene en skipsradar eller elektroniske sjøkart og et automatisk identifikasjonssystem.

 • Håndtere stressende situasjoner

  Håndtere svært stressende situasjoner på arbeidsplassen ved å følge egnede prosedyrer, kommunisere på en stille og effektiv måte, og holde hodet kaldt når beslutninger tas.

 • Gi førstehjelp

  Gi hjerte- og lungeredning eller førstehjelp for å hjelpe en syk eller skadet person før vedkommende får mer komplett medisinsk behandling.

 • Jobbe i et vanntransportteam

  Jobbe trygt i en gruppe i vanntransporttjenester, der hvert individ opererer i sitt eget ansvarsområde for å nå et felles mål, for eksempel et godt kundesamspill, maritim sikkerhet og vedlikehold av skip.

 • Overvåke lossing av last

  Overvåke lossing av utstyr, gods, varer og andre gjenstander. Sikre at alt håndteres og lagres korrekt i samsvar med regler og standarder.

 • Assistere i forbindelse med vannbasert navigasjon

  Sikre at det er oppdaterte diagrammer og nautiske om bord på skipet. Utarbeide informasjonsark, reiserapporter, kjøreplaner og posisjonsrapporter.

Source: Sisyphus ODB