Yrke destilleriarbeider

Destilleriarbeidere betjener industrielt destilleriutstyr og -maskineri. De utfører vedlikehold og rengjøring av maskiner og apparater, ruller tønner og stempler tønnelokk.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Temperaturskalaer

  Temperaturskalaer for Celsius og Fahrenheit.

Ferdigheter

 • Betjene veiemaskin

  Arbeide med veiemaskin for å måle rå, halvferdige og ferdige produkter.

 • Implementere krav til produksjon av mat og drikkevarer

  Anvende og følge nasjonale, internasjonale og interne krav som er oppført i standarder, regler og andre spesifikasjoner knyttet til produksjon av næringsmidler og drikkevarer.

 • Blande drikkevarer

  Blande drikkevarer for å lage nye drikkeprodukter som er attraktive for markedet, interessante for selskaper og innovative i markedet.

 • Samle inn prøver for analyse

  Innhente prøver av materialer eller produkter for laboratorieanalyse.

 • Betjene destillasjonsutstyr

  Bruke de forskjellige delene av destillasjonsutstyr som for eksempel kolber, destilleringsylinder, kondensator, destillat og modningsfat.

 • Klargjøre beholdere for drikkedestillasjon

  Klargjøre beholdere eller tromler til destillering av drikke. Klargjøre utstyr for renseprosessen og fjerning av fortynnende bestanddeler som vann, for å øke andelen alkohol.

 • Implementere tiltak mot brennbarhet

  Iverksette tiltak mot brann. 40 % sprit antennes hvis den varmes opp til rundt 26 °C og det finnes en tennkilde. Flammepunktet for ren alkohol er 16,6 °C.

 • Utføre detaljerte matbehandlingsoperasjoner

  Utføre matbehandlingsoperasjoner svært grundig og detaljert grundig gjennomføre i alle trinn av prosessen for å skape et produkt av høy kvalitet.

 • Sterilisere fermenteringstanker

  Sterilisere arbeidsplass og utstyr ved hjelp av slanger, skrapere, børster eller kjemiske løsninger.

 • Følge hygieniske prosedyrer under matbehandling

  Sikre rent arbeid i samsvar med hygienestandarder i næringsmiddelindustrien.

 • Løfte last med tung vekt

  Løfte tung last og bruke ergonomiske løfteteknikker for å unngå skade på kroppen.

 • Overvåke temperatur i produksjon av mat og drikker

  Overvåke og kontrollere påkrevde temperaturer i de forskjellige produksjonsfasene fram til produktet når egnede egenskaper i henhold til spesifikasjonene.

 • Anvende god produksjonspraksis

  Anvende regler om framstilling av næringsmidler og om næringsmiddeltrygghet. Anvende framgangsmåter for næringsmiddeltrygghet på grunnlag av god framstillingspraksis.

 • Rengjøre mat- og drikkemaskineri

  Rengjøre maskiner som brukes til produksjon av mat eller drikkevarer. Forberede egnede løsninger for rengjøring. Forberede alle deler, og sikre at de er rene nok til å unngå avvik eller feil i produksjonsprosessen.

 • Implementere HACCP

  Bruke forordninger for framstilling av næringsmidler og næringsmiddeltrygghet. Bruke framgangsmåtene for næringsmiddeltrygghet basert på risikoanalyse (HACCP).

 • Sørge for at høye temperaturer tåles

  Tåle høye temperaturer samtidig som man beholder konsentrasjon og effektivitet under krevende omstendigheter.

Source: Sisyphus ODB