Yrke destinasjonsleder

Destinasjonsledere har ansvaret for å styre og gjennomføre nasjonale/regionale/lokale turiststrategier for utvikling, markedsføring og fremme av destinasjonen.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Turistressurser for en destinasjon for videre utvikling

  Studien av turistressurser i et bestemt område og potensialet for videre utvikling av nye turisttjenester og arrangementer.

 • Geografiske områder som er relevante for turisme

  Feltet for turistgeografi i Europa og utlandet for å finne relevante områder for turisme og relevant turisme.

 • Salgsstrategier

  Prinsipper for kundeatferd og målmarkeder med sikte på å markedsføre og selge et produkt eller en tjeneste.

 • Lokal reiselivsnæring

  Egenskaper ved lokale severdigheter og arrangementer, overnattingssteder, barer og restauranter samt fritidsaktiviteter.

 • Markedsanalyse

  Feltet for markedsanalyse og forskning samt særlige forskningsmetoder.

Ferdigheter

 • Koordinere offentlig-private partnerskap innen reiseliv

  Føre tilsyn med offentlige og private partnere for å oppnå turistutvikling.

 • Administrere produksjon av destinasjonsreklamemateriell

  Føre tilsyn med opprettelse, produksjon og distribusjon av turistkataloger og -brosjyrer.

 • Velge optimal distribusjonskanal

  Velge den beste distribusjonskanalen for kunden.

 • Planlegge digital markedsføring

  Utvikle digitale markedsføringsstrategier for både fritid og næringsliv, opprette nettsteder og håndtere mobilteknologi og sosiale nettverk.

 • Bygge forretningsrelasjoner

  Etablere en positiv, langsiktig relasjon mellom organisasjoner og interesserte tredjeparter, for eksempel leverandører, distributører, aksjeeiere og andre interessenter, for å underrette dem om organisasjonen og dens mål.

 • Overvåke trykking av turistpublikasjoner

  Håndtere trykking av markedsføringspublikasjoner og materiell for å markedsføre reiselivsrelaterte produkter.

 • Overholde matvaresikkerhet og -hygiene

  Respektere optimal matsikkerhet og hygiene under tilberedning, produksjon, prosessering, lagring, distribusjon og levering av matvarer.

 • Anvende strategisk tenkning

  Bruke generering og effektiv bruk av forretningsinformasjon og muligheter for å oppnå konkurransedyktig driftsfordel på lang sikt.

 • Rekruttere ansatte

  Ansette nytt personale ved å definere arbeidsrollen, avertere, gjennomføre intervjuer og velge personale i henhold til selskapets retningslinjer og gjeldende lovverk.

 • Administrere medarbeidere

  Administrere ansatte og underordnede som jobber i team eller selvstendig, for å oppnå størst mulig ytelse og bidrag. Planlegge deres arbeid og aktiviteter, gi instrukser, motivere og lede arbeidstakerne mot å nå selskapets mål. Overvåke og måle hvordan den ansatte påtar seg sitt ansvar, samt hvor godt disse aktivitetene gjennomføres. Identifisere forbedringsområder og fremsette forslag om hvordan dette kan oppnås. Lede en gruppe mennesker for å hjelpe dem med å nå mål og opprettholde en effektiv arbeidsrelasjon blant de ansatte.

 • Gjennomføre markedsføringsplan

  Utføre alle aktiviteter mot å nå bestemte markedsføringsmål innen en gitt frist

 • Overvåke mannskap

  Overvåke og observere arbeidstakernes atferd.

 • Lede den merkestrategiske planleggingsprosessen

  Administrere den strategiske planleggingsprosessen for merkevaren samt gi innovasjon og framgang i strategiplanleggingsmetodologier og forbedringer for forbrukerkommunikasjon for å basere innovasjon og strategier på forbrukernes innsikter og behov.

 • Koordinere innsatsen til interessenter for målopprykk

  Følge opp relevante interessenter, som bedriftseiere og offentlige institusjoner, for å utvikle et samarbeidsprodukt eller en reklamekampanje.

 • Bygge nettverk med turist- og reisebyråkontakter

  Bygge et godt spredt nettverk av leverandører i turistbransjen. Yte så gode pakke- og turisttjenester som mulig.

 • Vurdere et område som turistmål

  Evaluere et område ved å analysere typologi, egenskaper og anvendelse som turistressurs.

 • Angi prisstrategier

  Anvende metoder som brukes til å angi produktverdi, og ta markedsforhold, konkurrenters handlinger, investeringskostnader og andre faktorer med i betraktning.

 • Lage en strategisk markedsføringsplan for destinasjonsadministrering

  Skape en ramme og generell retning for markedsføringsaktiviteter knyttet til et turistmål. Dette inkluderer markedsundersøkelser, merkevareutvikling, reklame og promotering, distribusjon og salg.

 • Overvåke utviklingen av turistpublikasjoner

  Overvåke utformingen av markedsføringspublikasjoner og materiell for å markedsføre turistrelaterte produkter.

 • Administrere distribusjon av destinasjonsreklamemateriell

  Ha oppsyn med distribusjonen av turistkataloger og brosjyrer.

 • Utføre markedsundersøkelser

  Samle inn, vurdere og representere data om målmarked og kunder for å lette strategisk utvikling og mulighetsstudier. Identifisere markedstrender.

 • Administrere budsjetter

  Planlegge, ha tilsyn med og rapportere om budsjettet.

Source: Sisyphus ODB