Yrke direktør for begravelsesbyrå

Direktører for begravelsesbyråer koordinerer logistikken under begravelser. De støtter den avdødes familie ved å ordne detaljene med hensyn til sted, dato og tidspunkt for minnestunden. Direktører for begravelsesbyråer kontakter representanter for kirkegården for å klargjøre stedet, planlegger transport av den avdøde og gir råd om typer minnesmerker og juridiske krav eller dokumenter. Direktører for begravelsesbyråer organiserer den daglige driften av krematoriet. De fører tilsyn med personalets aktiviteter i krematoriet og sørger for at de leverer tjenester i henhold til juridiske krav. De har ansvaret for inntektsbudsjettet for krematoriet og utarbeider og opprettholder driftsregler i krematoriet.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Forretningskunnskap

  Et foretaks funksjoner, prosesser og oppgaver som er anvendt for å utføre disse funksjonene og forholdet til disse funksjonene, prosessene og oppgavene som utføres av alle funksjoner, prosesser og oppgaver som utføres i hele foretaket.

Ferdigheter

 • Forberede seremonielle steder

  Dekorere rom eller andre lokaler for seremonier, f.eks. begravelser, kremeringer, bryllup eller dåp.

 • Anvende organisatoriske teknikker

  Anvende et sett med organisatoriske teknikker og prosedyrer som gjør det lettere å oppnå de fastsatte målene, f.eks. detaljert planlegging av personalets tid. Bruke disse ressursene effektivt og på en bærekraftig måte, og være fleksibel når det er nødvendig.

 • Anvende helse- og sikkerhetsstandarder

  Følge standarder for hygiene og sikkerhet etablert av de respektive myndighetene.

 • Registrere kremasjoner

  Føre register over kremasjoner som har blitt eller skal gjennomføres, slik at asken etter kremasjonen blir identifisert korrekt.

 • Fremme menneskerettigheter

  Fremme og respektere menneskerettigheter og mangfold i lys av de fysiske, psykologiske, spirituelle og sosiale behovene hos selvstendige personer, og ta hensyn til deres meninger, tro og verdier og internasjonale og nasjonale etiske retningslinjer samt de etiske konsekvensene av levering av helsetjenester, og sikre retten til personvern og respektere taushetsplikten når det gjelder opplysninger i forbindelse med helsetjenester.

 • Administrere medarbeidere

  Administrere ansatte og underordnede som jobber i team eller selvstendig, for å oppnå størst mulig ytelse og bidrag. Planlegge deres arbeid og aktiviteter, gi instrukser, motivere og lede arbeidstakerne mot å nå selskapets mål. Overvåke og måle hvordan den ansatte påtar seg sitt ansvar, samt hvor godt disse aktivitetene gjennomføres. Identifisere forbedringsområder og fremsette forslag om hvordan dette kan oppnås. Lede en gruppe mennesker for å hjelpe dem med å nå mål og opprettholde en effektiv arbeidsrelasjon blant de ansatte.

 • Overholde standarder for personlig hygiene

  Opprettholde standarder for upåklagelig personlig hygiene og se velstelt ut.

 • Administrere økonomiske aspekter ved et selskap

  Administrere selskapsrelaterte juridiske og økonomiske saker. Beregne og analysere tall og figurer. Se etter muligheter for kostnadsbesparelser og maksimert inntekt og produktivitet. Til enhver tid balansere kostnader mot mulige fordeler før en beslutning treffes.

 • Administrere avtaler

  Godta, planlegge og kansellere avtaler.

 • Gi veibeskrivelse til gjester

  Vise gjester veien gjennom bygninger eller områder til setene eller fremføringsstedet. Gi dem eventuelle tilleggsopplysninger, slik at de kan ta seg til det planlagte arrangementsstedet.

 • Utvikle organisatoriske retningslinjer

  Utvikle og overvåke implementeringen av policyer med sikte på å dokumentere og redegjøre for prosedyrene for organisasjonens operasjoner i lys av strategiplanen.

 • Gi råd om begravelsestjenester

  Gi slektninger av den avdøde opplysninger og råd om seremoni-, begravelses- og kremasjonstjenester.

 • Administrere budsjetter

  Planlegge, ha tilsyn med og rapportere om budsjettet.

 • Utvikle faglig nettverk

  Oppsøke og møte mennesker i en profesjonell sammenheng. Finne felles interesser og bruke dine kontakter for gjensidig nytte. Holde rede på folk i ditt personlige profesjonell nettverk og holde deg oppdatert på deres virksomhet.

 • Levere kundeservice

  Gi best mulig kundeservice, og påse at kundeservice alltid gis på en profesjonell måte. Hjelpe kunder og deltakere til å føle seg trygge, og støtte spesielle krav.

 • Hilse på gjester

  Ønske gjester velkommen til et bestemt sted på en vennlig måte.

 • Opptre diplomatisk

  Håndtere mennesker på en følsom og taktfull måte.

 • Lære opp ansatte

  Lede og veilede ansatte gjennom en prosess der de lærer de nødvendige ferdighetene for den mulige jobben. Organisere aktiviteter med sikte på å introdusere arbeidet og systemene eller forbedre ytelsen til enkeltpersoner og grupper i organisatoriske omgivelser.

Source: Sisyphus ODB