Yrke diskjockey

Diskjockeyer mikser musikk fra ulike kilder ved å bruke platespillere og miksere og spiller musikk på arrangementer foran et publikum. De kan også opptre på radio. De velger musikk som spilles på radio, og sørger for at musikken sendes i henhold til tidsplanen. Diskjockeyer kan også lage mikser for senere distribusjon og playback.

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Musikkinstrumenter

  De ulike musikkinstrumentene, deres rekkevidder, treslag og mulige kombinasjoner.

 • Musikkteori

  De sammenhengende konseptene som utgjør den teoretiske bakgrunnen for musikk.

 • Akustikk

  Studie av lyd, dens refleksjon, forsterkning og absorpsjon i et rom.

 • Musikalske sjangre

  Ulike musikkstiler og sjangere som blues, jazz, reggae, rock eller indie.

Ferdigheter

 • Lage spilleliste

  Lage en liste over som sanger som skal spilles under en sending eller fremføring, i samsvar med kravene og tidsrammen.

 • Studere musikk

  Studere originale musikkverk for å bli godt kjent med musikkteori og -historie.

 • Sette opp lydutstyr

  Sette opp utstyr for å ta opp lyd. Teste akustikken og foreta justeringer.

 • Forbinde musikkfragmenter

  Sette sammen fragmenter av eller hele sanger på en god måte.

 • Velge musikk

  Foreslå eller velge musikk for underholdning, trening eller andre formål.

Source: Sisyphus ODB