Yrke dramalærer

Dramalærere underviser elever i fritiden i forskjellige teatersjangere og dramatiske uttrykksformer, som komedie, tragedie, prosa, diktning, improvisering, monologer, dialoger osv. De gir elever en oversikt over teaterhistorie og repertoar, men fokuserer hovedsakelig på en praksisbasert metode i sine kurs, der de bistår elever med å eksperimentere med og mestre forskjellige dramatisk uttrykksstiler og -teknikker og oppmuntrer dem til å utvikle sin egen stil. De fordeler roller, dirigerer og produserer skuespill og andre forestillinger. De samordner den tekniske produksjonen og settet, rekvisitaene og kostymene på scenen.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Vokale teknikker

  De ulike teknikkene som brukes til å bruke stemmen på riktig måte, uten å utmatte eller skade den ved endring av stemme i tone og volum.

 • Skuespillerteknikker

  De ulike metodene for å utvikle levende framstillinger, f.eks. metodeskuespill, klassisk skuespill og Meisner-teknikken.

Ferdigheter

 • Utvikle en coachingsstil

  Utvikle en stil for rådgivning av enkeltpersoner eller grupper som får alle deltakerne til å føle seg komfortable, og være i stand til å tilegne seg de nødvendige ferdighetene og kompetansene i forbindelse med rådgivningen på en positiv og produktiv måte.

 • Vurdere studenter

  Evaluere studentenes (akademiske) fremgang, resultater, kunnskap og ferdigheter gjennom oppgaver, prøver og eksamener. Diagnostisere behov, og spore fremgang, styrker og svakheter. Formulere en oppsummert uttalelse om målene studenten har oppnådd.

 • Organisere øvinger

  Administrere, planlegge og gjennomføre øvinger til forestillingen.

 • Definere prestasjonskonsepter

  Belyse prestasjonskonsepter, som for eksempel tekster og noteark for utøvere.

 • Følge med på studentens fremgang

  Følge opp studentenes læringskurve og vurdere behovene og prestasjonene deres.

 • Anvende læringsstrategier

  Bruke ulike metoder, læringsstrategier og kanaler for å instruere studenter, som for eksempel å formidle innhold ved hjelp av begreper som de forstår, organisere budskapet for å sikre klarhet, og gjenta argumenter ved behov. Bruke et bred spekter av hjelpemidler og metoder som er passende for innholdet i klassen, elevenes nivå, mål og prioriteringer.

 • Gi konstruktiv tilbakemelding

  Gi velbegrunnede tilbakemeldinger, både kritikk og ros, på en respektfull, tydelig og konsekvent måte. Fremheve både prestasjoner og feilsteg og etablere metoder for vurdering av arbeid.

 • Forberede leksjonsinnhold

  Forberede innhold det skal undervises i i klassen, i samsvar med pensummål ved å utarbeide øvelser, finne oppdaterte eksempler osv.

 • Konsultere studenter vedrørende læringsinnhold

  Ta studentenes synspunkter og preferanser med i betraktning ved bestemmelse av læringsinnhold.

 • Sette sammen et kunstnerisk team

  Sette sammen et kunstnerisk team etter å ha identifisert behovene, lete etter kandidater, gjennomføre intervjuer og justere forholdene for prosjektet.

 • Gjennomføre bakgrunnsundersøkelser for skuespill

  Undersøke historiske bakgrunner og kunstneriske konsepter for skuespill.

 • Gjennomføre klasseromledelse

  Opprettholde disiplin og engasjere elevene i undervisningen.

 • Stimulere kreativitet i teamet

  Bruke teknikker som idémyldring for å stimulere kreativiteten i teamet.

 • Lede cast og crew

  Lede rollebesetning og mannskap innen film eller teater. Instruere dem om den kreative visjonen, hva de skal gjøre og hvor de skal være. Håndtere de daglige produksjonsaktivitetene for å sikre at alt fungerer som det skal.

 • Hjelpe studenter med deres læring

  Hjelpe og veilede elevene i deres arbeid, gi dem praktisk støtte og oppmuntring.

 • Analysere et manus

  Analysere et manus ved å analysere manusets dramaturgi, form, temaer og struktur. Gjennomføre relevante undersøkelser ved behov.

 • Oppmuntre studenter til å erkjenne sine prestasjoner

  Stimulere studenter til å sette pris på egne prestasjoner og handlinger for å bygge opp selvtillit og pedagogisk vekst.

 • Administrere studentrelasjoner

  Holde styr på relasjonene studenter imellom og mellom student og lærer. Opptre som en rettferdig autoritet og skape et stabilt tillitsmiljø.

 • Få frem artistenes kunstneriske potensial

  Motivere utøvere til å ta utfordringer. Oppmuntre til å lære av hverandre. Etablere et miljø som legger til rette for eksperimentering med ulike metoder, for eksempel improvisasjon.

 • Vedlikeholde trygge arbeidsforhold innen utøvende kunst

  Undersøke de tekniske aspektene på arbeidsplassen, kostymer, rekvisitter og så videre. Eliminere mulige farer på arbeidsplassen eller i fremføringen. Delta aktivt ved ulykker eller sykdom.

 • Demonstrere under undervisning

  Demonstrere ferdigheter som du har erfaring med, og hjelpe elevene med å forstå et bestemt læringsinnhold.

 • Tilpasse undervisningen til studentens evner

  Identifisere lærevansker og framgang hos studenter. Velge undervisnings- og læringsstrategier som støtter studentenes individuelle læringsbehov og mål.

 • Sørge for studentenes sikkerhet

  Sørge for at alle studentene som er under tilsyn av en instruktør eller en annen person, føler seg trygge og ivaretatt. Følge sikkerhetsforholdsregler i læresituasjonen.

Source: Sisyphus ODB