Yrke driftsleder på gassanlegg

Driftsledere på gassanlegg fører tilsyn med behandlingen av gass til gassnett og energiproduksjon ved å kontrollere kompressorer og annet behandlingsutstyr for å sikre normal drift. De fører tilsyn med vedlikehold av utstyret og utfører tester for å påvise problemer eller avvik, og for å sikre kvalitet.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Brenngass

  De ulike kvalitetene, farene og bruken av brenngass, f.eks. oksygenacetylen, oksygengasolin, oksygen-hydrogen med mer.

 • Mekanismer for fjerning av gasskontaminanter

  Prosesser som brukes for å fjerne forurensning som kvikksølv, nitrogen og helium fra naturgass, teknikker som aktivt karbon og molekylsikt og gjenopprettingen av det fjernede materialet dersom det er kommersielt levedyktig.

 • Prosesser for gassdehydrering

  Prosesser som brukes for å fjerne vann fra naturgass, f.eks. absorpsjonsprosessen ved hjelp av glykol eller aktivert aluminiumoksyd.

Ferdigheter

 • Teste gassrenhet

  Teste gassrenheten ved hjelp av egnet testutstyr.

 • Teste kjemiske prøver

  Utføre prøveprosedyrer på de allerede forberedte kjemiske prøvene ved hjelp av nødvendig utstyr og materiell. Testing av kjemiske prøver omfatter operasjoner som pipettering eller fortynning.

 • Overvåke ventiler

  Overvåke og justere ventiler for å slippe en spesifikk mengde væske (for eksempel ammoniakk-svovelsyre eller tyktflytende såpe) eller damp inn i en mikser eller maskin.

 • Sikre riktig gasstrykk

  Sikre det nødvendige, som regel konstante, gasstrykket som er en del av en maskin eller et verktøy, som for eksempel brennerutstyr, som brukes til å behandle metallarbeidsstykker ved metallbearbeidingsprosesser.

 • Håndtere kompressormotor

  Vedlikeholde stempelmotorer ved å starte dem, overvåke komprimeringen og gjennomføre små vedlikeholdsoppgaver.

 • Bruke utstyr for kjemisk analyse

  Bruke laboratorieutstyr, som for eksempel atomabsorpsjonsutstyr, pH- og konduktivitetsmålere eller saltspraykammer.

 • Kontrollere verneutstyrets tilstand

  Sørge for at utstyret som kreves for drift, regelmessig kontrolleres for feil, at det utføres rutinemessige vedlikeholdsoppgaver, og at reparasjoner planlegges og utføres når det oppdages skader eller mangler.

 • Betjene gassekstraksjonsutstyr

  Betjene utstyr som brukes til oksygen- og nitrogenekstraksjon, som for eksempel kompressorer, fraksjoneringskolonner, varmevekslere og luftrengjøringssystemer.

 • Dokumentere analyseresultater

  Dokumentere, skriftlig eller elektronisk, prosessene og resultatene av analysene av prøvene.

 • Planlegge produksjon

  Planlegge produksjonen med sikte på størst mulig lønnsomhet samtidig som selskapets nøkkelindikatorer for kostnad, kvalitet, service og innovasjon opprettholdes.

 • Håndtere gassflasker

  Håndtere gassflasker på en sikker måte, og sikre at de overholder forskriftene for helse og sikkerhet.

 • Optimalisere parameter for produsjonsprosesser

  Optimere og vedlikeholde parametrene for produksjonsprosessen, for eksempel flyt, temperatur eller trykk.

Source: Sisyphus ODB