Yrke driftssjef for hagebruk

Driftssjefer for hagebruk planlegger produksjonen, administrerer virksomheten og deltar i produksjonen.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Kvalitetskriterier for oppbevaringsanlegg

  Kvalitetskriterier for oppbevaringsanlegg, f.eks. sikre låsesystemer, ventilasjon, regelmessig kontrollerte brannsikringssystemer, osv.

 • Skadedyrbekjempelse i planter

  Typer og funksjoner til skadedyr i planter og avlinger. Ulike typer metoder for bekjempelse av skadedyr, aktiviteter som bruker konvensjonelle eller biologiske metoder, tatt i betraktning typen plante eller avling, miljø- og klimaforhold og regelverk for helse og sikkerhet. Lagre og håndtere produkter.

 • Gjødslingsprinsipper

  Studier av anlegg, jordsmonntruktur, klimatiske og miljømessige problemstillinger i forbindelse med agronomisk produksjon.

 • Typer av oppbevaringsanlegg

  Ulike typer enheter og installasjoner som brukes til å oppbevare informasjon og deres kvalitetskritierier.

 • Helse- og sikkerhetsforskrifter

  Nødvendige helse-, sikkerhets-, hygiene- og miljøstandarder og regelverk for særlig virksomhet i sektoren.

 • Hagebruksprinsipper

  Standardpraksis for hagebruk, herunder, men ikke begrenset til planting, beskjæring og befruktning.

 • Plantesykdomskontroll

  Typer og egenskaper av sykdommer hos planter og vekster. Ulike typer metoder for kontroll, virksomhet ved bruk av konvensjonelle eller biologiske metoder, idet det tas hensyn til typen plante eller vekster, miljø- og klimaforhold og helse- og sikkerhetsregler. Lagre og håndtere produkter.

 • Beskjæringsteknikker

  Teknikker for selektiv fjerning av deler på trær og planter for å fremme bedre vekst og regenerering.

 • Drivhustyper

  Ulike typer drivhus (plast, glass) og annet hagebruk, f.eks. arne, frøbed, irrigasjonssystem, oppbevarings- og beskyttelsesinnretninger, osv.

 • Jordstruktur

  Mangfoldet av jordelementer og jordtyper i forhold til plantevekst.

 • Plantehøstmetoder

  Ulike metoder, tidspunkter og utstyr for innhøsting av forskjellige vekster og planter.

 • Planteforplantning

  Typer av ulike spredningsmetoder, materialer og frø samt kriteriene for helse og kvalitet.

 • Miljølovgivning innen jordbruk og skogbruk

  Kjennskap til miljølovgivning, retningslinjer og relevante prinsipper for jordbruk og skogbruk. Kjennskap til påvirkningen av miljøet på lokale landbruksprosedyrer og -praksiser. Metoder for å tilpasse produksjonen til nye miljøbestemmelser og retningslinjer.

 • Budsjettprinsipper

  Prinsipper for estimering og planlegging av prognoser for forretningsaktivitet, utarbeiding av regelmessige budsjetter og rapporter.

 • Ledelsesprinsipper

  Sett av egenskaper og verdier som styrer handlingene til en leder med hennes/hans ansatte og selskapet, og gi veiledning gjennom hele karrièreforløpet. Disse prinsippene er også et viktig virkemiddel for selvevaluering for å kunne identifisere sterke og svake sider, og søke selvforbedring.

 • Prosjektledelsesprinsipper

  Ulike elementer og faser i prosjektledelsen.

 • Plantearter

  Ulike planter, trær og busker samt deres spesielle egenskaper. 

 • Beskjæringstyper

  Ulike tilnærminger til beskjæring av trær, som tynning, fjerning, osv.

 • Vanningsprinsipper

  Metoder, prinsipper og systemer for levering av vann til grunn eller vekster ved hjelp av rør, sprinklerhoder, grøfter eller strømmer.

 • Avlingsproduksjonsprinsipper

  Prinsipper for dyrking av avlinger, den naturlige syklusen, stelling av naturen, vekstforhold og prinsipper for organisk og bærekraftig produksjon. Kvalitetskriterier og -krav til frø, planter og avlinger.

Ferdigheter

 • Utføre aktiviteter knyttet til sykdoms- og skadedyrkontroll

  Utføre aktiviteter knyttet til sykdoms- og skadedyrkontroll ved bruk av konvensjonelle eller biologiske metoder, og ta hensyn til klima, plante- eller avlingstype og forskrifter om helse, sikkerhet og miljø. Oppbevare og håndtere plantevernmidler i henhold til anbefaling og lovgivning.

 • Vedlikeholde oppbevaringsanlegg

  Vedlikeholde eller sørge for vedlikehold av rengjøringsutstyr, oppvarming eller luftkondisjonering av oppbevaringsanlegg og temperaturen i lokalene.

 • Betjene hagebruksutstyr

  Betjene hageutstyr og bistå med service. Sikre at kjøretøy er i kjørbar stand før arbeidet starter.

 • Vedlikeholde plantehelse

  Forvalte og støtte generell plantehelse. Bruke bærekraftige hagebruksteknikker og integrert bekjempelse av skadedyr i hager, både utendørs og innendørs.

 • Koordinere drivhusmiljø

  Ta deg av oppvarming og kjøling av veksthus. Arbeide sammen med lederen for eiendommen og bygningene for å holde vanningsanleggene og hagebruksutstyret i god stand.

 • Ta uavhengige driftsbeslutninger

  Ta umiddelbare driftsbeslutninger etter behov, uten henvisning til andre, ved å ta hensyn til omstendighetene og eventuelle relevante prosedyrer og lovgivning. Selv bestemme hvilket alternativ som er den beste for en bestemt situasjon.

 • Overvåke avlingsproduksjon

  Overvåke og analysere den samlede avlingsproduksjonen for å sikre en effektiv produksjonsprosess i henhold til miljøforskrifter.

 • Overvåke hygieneprosedyrer på gård

  Sikre at hygieneprosedyrene i landbruket følges, og ta hensyn til reglene for særlige tiltaksområder som for eksempel husdyr, planter, lokale gårdsprodukter, og så videre.

 • Lagre avlinger

  Lagre og bevare vekster i samsvar med standarder og forskrifter som sikrer deres kvalitet. Sikre at lagringsanleggene holdes i samsvar med gjeldende hygieniske standarder for temperatur, oppvarming og klimaanlegg i lagringsanleggene.

 • Klargjøre planteområde

  Klargjøre planteområde og jord for planting, ved for eksempel gjødsling, tildekking for hånd eller ved hjelp av mekanisk verktøy eller maskiner, klargjøre frø og planter som skal sås og plantes ved å kvalitetssikre frøene og plantene. Så og plante for hånd eller ved hjelp av mekaniske verktøy eller maskiner, og i henhold til nasjonal lovgivning.

 • Dyrke planter

  Utføre aktiviteter i forbindelse med dyrking av planter. Utføre vekstkontroll med utgangspunkt i hva de ulike plantetypene trenger.

 • Lage jord- og planteforbedringsprogrammer

  Utvikle og gi råd om gjennomføring av programmer for sunn jord og plantenæring.

 • Beskjære planter

  Gjennomføre beskjæring med passende verktøy, ta høyde for ulike formål, som vedlikeholdsbeskjæring, vekstbeskjæring, fruktbeskjæring, beskjæring av knopper og volumreduksjon.

 • Vedlikeholde plantejordernæring

  Administrere og støtte samlet jordernæring. Bruke bærekraftige teknikker for hagearbeid og integrert håndtering av skadedyr i hager, både utendørs og innendørs.

 • Lagre produkter

  Lagre produkter for å sikre kvalitet og i samsvar med standarder og forskrifter. Sikre at lageranlegg alltid oppfyller hygienestandarder, og regulere temperatur, oppvarming og luftkondisjonering for lagringsanlegg.

 • Administrere produksjonsvirksomhet

  Organisere og instruere personale, planlegge produksjonsstrategier og -programmer, inkludert salg. Håndtere innkomne kjøpsordre, materialer, utstyr og beholdning osv. Ha kjennskap til forretningskundenes krav og foreta justeringer i henhold til planer og strategier. Anslå ressurser og kontrollere budsjettet for foretak som anvender prinsipper for forretningsøkonomi, produksjonsutvikling og prosjektstyring.

 • Panteutbredelse

  Gjennomføre forplantingsaktiviteter ved å utføre passende planteutbredelse som transplantert kutteutbredelse eller generativ planteutbredelse med hensyn til plantetypen. Gjennomføre spredningskontroll og ta hensyn til vilkårene som gjelder for bestemte plantearter.

 • Optimalisere produksjon

  Analysere og identifisere styrker og svakheter i løsninger, konklusjoner eller tilnærminger til problemer. Formulere og planlegge alternativer.

 • Overvåke felt

  Overvåke frukthager, enger og produksjonsområder for å forutsi når vekster er helt utvokst. Estimere hvor mye skade været kan forårsake på avlinger.

 • Sikre jordfruktbarhet

  Analysere jord for å avgjøre typen og mengden gjødsel som kreves for maksimal produksjon.

 • Utvikle landbruksproduksjonsplaner

  Utvikle planer for beplantning, beregne avlingskrav for alle vekststadier.

 • Høste avling

  Klippe, plukke eller skjære landbruksprodukter manuelt eller ved hjelp av egnede redskaper og maskiner. Ta hensyn til relevante kvalitetskriterier for produktene, hygienekrav og bruk av egnede metoder.

 • Bruke landbruksinformasjonssystemer og -databaser

  Bruke relevante informasjonssystemer og databaser til å planlegge, styre og drifte landbruksbedrifter og -produksjon.

Source: Sisyphus ODB