Yrke driftstekniker, kjernekraftverk

Driftsteknikere på kjernekraftverk kontrollerer kjernereaktorer på kraftanlegg direkte fra kontrollpaneler, og har eneansvar for endringer i reaktoraktiviteten. De starter driften og reagerer på endringer i status, for eksempel ulykker og kritiske hendelser. De overvåker parametere og sikrer at sikkerhetsreglene overholdes.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Strålevern

  Tiltak og framgangsmåter for å beskytte mennesker og miljø mot skadelige virkninger av ioniserende stråling.

 • Hydraulikk

  Systemer for kraftoverføring som bruker kraften i flytende væsker til å overføre kraft.

 • Automatiseringsteknologi

  Sett med teknologier som gjør at en prosess, et system eller et apparat opererer automatisk ved bruk av kontrollsystemer.

 • Elektrisitet

  Forstå prinsippene for elektrisk kraft og strømkretser samt de tilknyttede risikoene.

 • Kjernekraft

  Generering av elektrisk energi gjennom bruken av atomreaktorer, ved å konvertere energien som slippes ut fra atomkjerner i reaktorer som genererer varme. Denne varmen produserer deretter damp som kan gi kraft til en dampturbin for å generere elektrisitet.

 • Pneumatikk

  Bruke trykksatt gass for å produsere mekanisk bevegelse.

 • Radioaktiv kontaminering

  De ulike årsakene til forekomsten av radioaktive stoffer i væsker, faste stoffer eller gasser, eller på overflater, og hvordan identifisere typer av forurensende stoffer, risikoer og konsentrasjonen av det forurensende stoffet.

 • Termodynamikk

  Grenen av fysikk som omhandler relasjoner mellom varme og andre former for energi.

 • Forskrifter om smitteeksponering

  Regler for eksponering for forurensede materialer eller farlige miljøer som virker inn på tiltakene knyttet til risikovurdering, reduksjon av videre eksponering, karantene og behandling av utsatte personer.

 • Mekanisk ingeniørfag

  Disiplin som bruker prinsipper for fysikk, teknikk og materialvitenskap for utforming, analyse, framstilling og vedlikehold av mekaniske systemer.

 • Tekniske tegninger

  Tegneprogramvare og de ulike symbolene, perspektivene, enhetene for måling, notasjonssystemene, visuelle stilene og sideoppsettene som brukes i tekniske tegninger.

 • Metrologi

  Metoder og teori for måling i en vitenskapelig sammenheng, inkludert internasjonalt aksepterte enheter for måling, praktisk gjennomføring av disse enhetene og tolking av målinger.

Ferdigheter

 • Sikre utstyrskjøling

  Sørge for at maskiner og installasjoner er utstyrt med luft og kjølemidler for å hindre overoppheting og annen funksjonssvikt.

 • Sikre overholdelse av strålevernforskrifter

  Sørge for at selskapet og de ansatte gjennomfører de juridiske og driftsmessige tiltakene som er etablert for å garantere beskyttelse mot stråling.

 • Overvåke strålingsnivåer

  Bruke utstyr og teknikker for måling og testing for å identifisere nivået av stråling eller radioaktive stoffer for å kontrollere eksponering og redusere helse-, sikkerhets- og miljørisikoer.

 • Sikre samsvar med miljølovgivning

  Overvåke aktiviteter og utføre oppgaver som sikrer samsvar med standarder som omhandler miljøvern og bærekraft, og endre aktiviteter ved eventuelle endringer i miljølovgivningen. Sørge for at prosessene er i samsvar med miljøbestemmelser og beste praksis.

 • Betjene datakontrollsystemer

  Betjene elektroniske eller datastyrte kontrollpaneler for å overvåke og optimere prosesser og for å kontrollere oppstart og nedstengning. Overvåke og kontrollere utstyr og systemer for å påvise funksjonssvikt.

 • Unngå kontaminering

  Unngå blanding eller kontaminering av materialer.

 • Følge forholdsregler for atomanlegg

  Overholde sikkerhetsprosedyrer, retningslinjer og regelverk for kjernekraftverk for å sikre et trygt arbeidsmiljø for alle ansatte og for å sikre offentlig sikkerhet.

 • Overvåke automatiserte maskiner

  Kontinuerlig kontrollere den automatiske maskinens konfigurasjon og utførelse, eller foreta regelmessige kontrollrunder. Om nødvendig registrere og tolke data om driftsvilkår for installasjon og utstyr for å identifisere avvik.

 • Reagere på nødstilfeller i forbindelse med kjernekraft

  Sette i gang strategiene for hvordan det skal reageres ved utstyrssvikt, feil eller andre hendelser som kan føre til kontaminering og andre nukleære krisesituasjoner, og sørge for at anlegget sikres, at alle nødvendige områder evakueres, og at ytterligere skader og risikoer håndteres.

 • Overvåke atomkraftanleggssystemer

  Kontrollere atomkraftanleggssystemer, som ventilasjons- og vanndreneringssystemer, for å sikre riktig funksjon og avdekke uregelmessigheter.

 • Utbedre utstyrsfeil

  Identifisere, rapportere og reparere skader og feil på utstyr; kommunisere med feltrepresentanter og produsenter for å få tak i reparasjons- og erstatningskomponenter.

 • Bruke fjernkontrollutstyr

  Betjene utstyr ved hjelp av fjernstyring. Holde øye med utstyret under bruk, og bruke eventuelle sensorer eller kameraer som hjelpemidler.

Source: Sisyphus ODB