Yrke driftstekniker ved forbrenningsanlegg

Driftsteknikere ved forbrenningsanlegg håndterer maskiner som brenner søppel og avfall. De sikrer at utstyret vedlikeholdes, og at forbrenningsprosessen skjer i samsvar med sikkerhetsforskriftene for forbrenning av avfall.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Termisk behandling

  Teknologier som brukes i behandling og bearbeiding av avfall som involverer høye temperaturer, og prosessene som omfatter forbrenning av avfall og energiutvinning fra avfall.

 • Metrologi

  Metoder og teori for måling i en vitenskapelig sammenheng, inkludert internasjonalt aksepterte enheter for måling, praktisk gjennomføring av disse enhetene og tolking av målinger.

Ferdigheter

 • Kalibrere avfallsforbrenningsanlegg

  Kalibrere ovnen som brukes til forbrenning av avfallsmaterialer, og den potensielle gjenvinningen av energi fra forbrenningsprosesser ved å måle driftsinnstillinger som temperatur og trykk og justere dem for å sikre effektiv og sikker drift.

 • Administrere ovnstemperatur

  Overvåke produkttemperaturen ved hjelp av de tilgjengelige verktøyene og måleinstrumentene og justere temperaturen i ovnen dersom det er nødvendig.

 • Betjene avfallsforbrenningsanlegg

  Drive en type forbrenningsovn som brukes til å brenne avfall, og som kan legge til rette for energiutvinning, i samsvar med bestemmelser.

 • Vedlikeholde avfallsforbrenningsanlegg

  Vedlikeholde forbrenningsutstyr som brukes til å brenne avfall ved å gjennomføre rutinemessige vedlikeholdsoppgaver, identifisere feil og utføre reparasjoner.

 • Sikre etterlevelse av lovforskrifter for avfall

  Gjennomføre og overvåke selskapets prosedyrer for innsamling, transport og avhending av avfall, i samsvar med alle forskrifter og rettslige krav.

 • Overvåke forbrenningsprosess

  Overvåke framgangsmåtene som er involvert ved forbrenning av avfall og potensiell energiutvinning fra prosessen for å sikre at den samsvarer med HMS-regler for å sørge for at forbrenningsutstyret fungerer på en riktig og effektiv måte.

 • Bruke egnet verneutstyr

  Bruke relevant og nødvendig verneutstyr, for eksempel vernebriller eller annen øyebeskyttelse, hjelm og hansker.

 • Gjennomføre kommunikasjon mellom skift

  Kommunisere relevant informasjon om forholdene på arbeidsplassen, fremgang, hendelser og potensielle problemer til arbeiderne på neste skift.

Source: Sisyphus ODB