Yrke drosjesentralvakt

Drosjesentralvakter tar imot bestillinger, sender kjøretøy og er ansvarlige for å koordinere sjåfører mens de opprettholder kontakten med kundene.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Veitrafikklover

  Forstå veitrafikkloven og veireglene.

 • Passasjertransportforskrifter

  Kjennskap til konvensjoner og forskrifter for passasjertransport.

Ferdigheter

 • Loggføre drosjetider

  Loggføre tid og nummer på hver drosje når de sjekker inn, på utsendingsdokumentet. Bruke matematiske og organisatoriske ferdigheter for å overvåke drosjetider korrekt.

 • Lytte aktivt

  Følge med på hva andre mennesker sier, forstå poengene deres, stille spørsmål når det passer, ikke avbryte på upassende tidspunkt. Kunne lytte til behovene til kunder, klienter, passasjerer, tjenestebrukere eller andre samt sørge for løsninger i tråd med dette.

 • Bruke koder til å kommunisere med drosjesjåfører

  Bruke koder når det er mulig, for å begrense bruken av samtalespråk med sikte på å øke produktiviteten.

 • Formidle muntlige instruksjoner

  Kommunisere tydelige instruksjoner. Sikre at meldingene forstås og følges på riktig måte.

 • Håndtere kundeklager

  Håndtere klager og negative tilbakemeldinger fra kunder for å løse problemer og, der det er relevant, sørge for at tjenesten gjenopprettes raskt.

 • Bringe kjøretøy i overensstemmelse med ruter

  Bringe typer kjøretøyer i overensstemmelse med ruter, og ta hensyn til tjenestehyppighet, trafikktopper, dekket tjenesteområde og veiforhold.

 • Betjene radioekspederingssystemer for drosjer

  Betjene radioekspederingsutstyr for drosjetransportsaktiviteter.

 • Videresende meldinger via radio- og telefonsystemer

  Kunne kommunisere meldinger via radio og telefonsystemer.

 • Bruke ulike kommunikasjonskanaler

  Benytte ulike typer kommunikasjonskanaler, for eksempel muntlig, håndskrevet, digital og telefonisk kommunikasjon, med det formål å utarbeide og dele ideer eller informasjon.

 • Kontrollere drosjetidsplaner

  Kontrollere planene og timeplanene for å organisere drosjer i byområder.

 • Kommunisere via telefon

  Etablere kontakt via telefon ved å utføre og svare på anrop på en betimelig, profesjonell og høflig måte.

 • Overvåke sjåfører

  Sikre at sjåfører oppfyller de lovfestede kravene til drift, ankommer arbeidet til avtalt tid, ikke viser tegn til bruk av alkohol eller narkotika og følger de forhåndsbestemte arbeidsrutine for den aktuelle dagen. Overvåke sjåfører for å sikre effektivitet og kvalitet på arbeidet. Registrere tiden som brukes og avstanden som er kjørt.

 • Lese kart

  Lese kart på en effektiv måte.

 • Følge opp klagerapporter

  Følge opp klager eller ulykkesrapporter for å iverksette egnede tiltak for å løse problemer. Kontakte relevante myndigheter eller intern personale til å legge til rette for løsninger i ulike situasjoner.

 • Vurdere økonomiske kriterier i beslutningsprosesser

  Utarbeide forslag og treffe hensiktsmessige beslutninger med utgangspunkt i økonomiske kriterier.

 • Tilordne drosjeturer

  Tildele drosjeturer i den rekkefølgen de blir bestilt.

Source: Sisyphus ODB