Yrke dyreassistert terapeut

Dyreassisterte terapeuter yter hjelp til personer med kognitiv, motorisk eller sosial-emosjonell funksjonshemming gjennom dyreassisterte tiltak. De involverer kjæledyr og tamme dyr i en spesifikk tiltaksplan i forbindelse med behandling, utdanning eller velferdstjenester, og har som mål å gjenopprette og pleie pasientenes velvære og rehabilitering.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Dyreterapi

  Involveringen av dyr i en behandling med sikte på å forbedre pasientens sosiale, emosjonelle eller kognitive funksjon.

Ferdigheter

 • Vedlikeholde konfidensialitet for helsetjenestebrukerdata

  Overholde og vedlikeholde konfidensialitet for helsetjenestebrukeres sykdommer og behandlingsinformasjon.

 • Velge terapidyr

  Identifisere det riktige dyret med det riktige temperamentet som passer til terapien.

 • Vurdere pasientens terapeutiske behov

  Observere og vurdere pasientens atferd, holdninger og følelser for å forstå om og hvordan deres behandlingsbehov kan oppfylles ved hjelp av en bestemt type behandling, samle inn og analysere opplysninger om hvordan pasienten oppfatter, reagerer på og stiller seg til kunstneriske stimuli. Knytte disse opplysningene til andre sider av pasientens liv.

 • Lytte aktivt

  Følge med på hva andre mennesker sier, forstå poengene deres, stille spørsmål når det passer, ikke avbryte på upassende tidspunkt. Kunne lytte til behovene til kunder, klienter, passasjerer, tjenestebrukere eller andre samt sørge for løsninger i tråd med dette.

 • Sørge for helseopplysning

  Bruke kunnskapsbaserte strategier for å fremme sunn livsstil og for å forebygge og håndtere sykdommer.

 • Samhandle med brukere av helsetjenester

  Kommunisere med brukere og deres omsorgspersoner, med pasientens tillatelse, for å holde dem underrettet om brukerens og pasientenes framskritt og ivareta fortroligheten.

 • Rekruttere dyrehåndterere

  Velge ut og instruere dyretrenere for å integrere dyrene i behandlingen.

 • Utvikle en terapeutisk samarbeidsrelasjon

  Utvikle en gjensidig terapeutisk samarbeidsrelasjon i forbindelse med behandling, vinne brukeres tillit og fremme dennes vilje til samarbeid.

 • Instruere dyr for terapiformål

  Kontrollere dyr for å tilby terapeutisk behandling til psykologisk eller medisinsk syke pasienter.

Source: Sisyphus ODB