Yrke dyreparksjef

Dyreparksjefer samordner og planlegger alle aktiviteter i en dyrehage. De utarbeider retningslinjer, står for den daglige ledelsen av virksomheten og planlegger bruken av materialer og menneskelige ressurser. De er drivkraften og ansiktet utad ved sin institusjon. Dette omfatter ofte å representere institusjonen på nasjonalt, regionalt og globalt plan og delta i samordnet dyrehagevirksomhet.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Dyrehageutstillingsdesign

  Forstå de ulike faktorene som påvirker den faktiske utviklingen i zoologiske hager, og tiltak for å realisere utformingen.

 • Dyrehageforskrifter

  Nasjonale, regionale og internasjonale forskrifter knyttet til dyrehager.

 • Miljølovgivning

  Miljøregler og lovgivning som gjelder for et bestemt område.

 • Dyrehagefellesskap

  Dyrehage- og akvariefellesskap på en lokal, regional og global skala. Medlemsforeninger for dyrehager, deres veiledende prinsipper og hvordan dette kan påvirke forvaltningen av de enkelte institusjonene i det bredere fellesskapet.

 • Administrering av kunderelasjoner

  Den kundeorienterte ledertilnærmingen og grunnleggende prinsipper for vellykkede kundeforhold som fokuserer på samhandling med kunder som teknisk støtte, kundeservice, ettersalgsstøtte og direkte kommunikasjon med kunden.

Ferdigheter

 • Overvåke dyrehold

  Overvåke alle sider ved dyrehold.

 • Administrere arbeid

  Føre tilsyn over, instruere og administrere arbeid for team eller individuelle teammedlemmer. Fastsette tidsfrister og sørge for at de følges.

 • Arbeide effektivt med andre dyrerelaterte organisasjoner

  Utvikle og opprettholde forhold til andre organisasjoner, for eksempel veldedige organisasjoner, offentlige etater, frivillige organisasjoner og representative organer, når det gjelder å fremme dyrs helse og velferd. Formidle veterinærprinsipper og drive virksomhet innenfor tverrfaglige grupper som består av personer med varierende grad av vitenskapelig og administrativ kunnskap.

 • Administrere driftsbudsjetter

  Forberede, overvåke og justere driftsbudsjettene sammen med den økonomiske/administrative ledelsen / fagfolk i kunstavdelingen/enheten/prosjektet.

 • Administrere budsjetter

  Planlegge, ha tilsyn med og rapportere om budsjettet.

 • Delegere aktiviteter

  Delegere aktiviteter og oppgaver til andre i henhold til evne, forberedelse, kompetanse og rettslig omfang. Sørge for at folk forstår hva de skal gjøre, og når de skal gjøre det.

 • Anvende strategisk tenkning

  Bruke generering og effektiv bruk av forretningsinformasjon og muligheter for å oppnå konkurransedyktig driftsfordel på lang sikt.

 • Implementere strategisk ledelse

  Implementere en strategi for utvikling og transformering av selskapet. Strategisk ledelse involverer å formulere og implementere de viktigste målene og itltakene for enbedriften bedrift, fra toppledelse på vegne av eiere, basert på hensyn til tilgjengelige ressurser og en vurdering av interne og eksterne miljøer organisasjonen har virksomhet i.

 • Snakke ulike språk

  Mestre fremmedspråk for å kunne kommunisere på ett eller flere fremmedspråk.

 • Organisere zoologiske utstillinger

  Organisere zoologiske utstillinger og visning av levende dyr og zoologiske samlinger.

 • Snakke om arbeidet ditt i det offentlige

  Snakke om arbeidet ditt til ulike typer publikum. Illustrere aspekter avhengig av publikummet og anledningen.

 • Administrere dyrehageansatte

  Administrere dyrehageansatte, herunder dyrehageansatte på alle nivåer og/eller veterinærer og/eller pedagoger og/eller gartnere.

 • Svare på klager fra besøkende

  Svare på klager fra besøkende på en korrekt og høflig måte, tilby en løsning når det er mulig, og iverksette tiltak når det er nødvendig.

 • Lese dyrehagerapporter

  Lese og behandle rapportene fra dyrepassere og annet personell i dyreparken og samle informasjonen i dyrehagens arkiver.

 • Utvikle strategier for engasjering av besøkende

  Utvikle strategier for å engasjere besøkende i samarbeid med andre for å sikre et stabilt eller økende antall besøkende og at gjestene blir fornøyde.

 • Utføre prosjektledelse

  Forvalte og planlegge ulike ressurser som medarbeidere, budsjett, frist, resultater og kvalitet som kreves for et bestemt prosjekt, og overvåke prosjektets fremdrift mot å nå et bestemt mål innen et gitt tidsrom og med et gitt budsjett.

Source: Sisyphus ODB