Yrke dyreregistrator

Dyreregistratorer har ansvar for vedlikehold av en lang rekke registre som gjelder dyr og behandling av dyr som er samlet i dyrehager. Opplysningene de forvalter, kan være både historiske og nåtidige. De har ansvaret for å sette sammen opplysninger i et organisert og anerkjent registersystem. I de fleste tilfeller skal de også sende inn regelmessige rapporter til regionale eller internasjonale informasjonssystemer om arter og/eller som en del av de administrerte avlsprogrammene. Dyreregistratorer har med andre ord vanligvis ansvar for både intern og ekstern administrasjon av institusjonens informasjon. Dyreregistratorer koordinerer ofte også transport av dyr til samlingen av dyr.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Datakvalitetsvurdering

  Gi opplysninger om dataproblemer ved hjelp av kvalitetsindikatorer, tiltak og måling i forbindelse med å planlegge rensing av data og data om berikelse av dataene i henhold til datakvalitetskriterier.

 • Dyrevelferdslovgivning

  De juridiske grensene, kodene for profesjonell oppførsel, nasjonale og EUs regelverk og juridiske prosedyrer for arbeid med dyr og levende organismer for å sikre deres velferd og helse.

 • Ustrukturerte data

  Opplysninger som ikke er arrangert på en forhåndsdefinert måte, eller som ikke har en forhåndsdefinert datamodell, og som er vanskelige å forstå og finne mønstre i uten å bruke teknikker som databehandling.

Ferdigheter

 • Behandle data

  Legge informasjon inn i et datalagrings- og datainnhentingssystem via prosesser som skanning, manuell inntasting eller elektronisk dataoverføring, for behandling av store datamengder.

 • Vedlikeholde dataangivelseskrav

  Opprettholde forhold for registrering av data. Følge framgangsmåter og bruke teknikker for dataprogram.

 • Bruke IKT-systemer

  Velge og bruke IKT-systemer til en rekke komplekse oppgaver for å kunne oppfylle en rekke ulike behov.

 • Opprette dyreregistre

  Opprette dyreregistre i samsvar med bransjerelevante opplysninger og ved hjelp av egnede systemer for registrering.

 • Koordinere operasjonelle aktiviteter

  Synkronisere personalaktiviteter og -ansvar for å sørge for at organisasjonens ressurser blir brukt effektivt for å nå de aktuelle målene.

 • Administrere datainnsamlingssystemer

  Utvikle og håndtere metoder og strategier som brukes for å oppnå best mulig datakvalitet og statistisk effektivitet ved innsamling av data, for å sikre at de innsamlede dataene er optimalisert for videre behandling.

 • Snakke ulike språk

  Mestre fremmedspråk for å kunne kommunisere på ett eller flere fremmedspråk.

 • Utarbeide rapporter basert på dyreregistre

  Utarbeide tydelige og omfattende rapporter knyttet til historikker for individuelle dyr, samt sammendragsrapporter relevante til dyrepleie og administrasjon i og på tvers av institusjoner.

 • Føre oppgaveregistre

  Organisere og klassifisere registre over utarbeidede rapporter og korrespondanse knyttet til det utførte arbeidet og dokumentasjon på fremdriften til oppgaver.

 • Sikre samarbeid på tvers av avdelinger

  Sikre kommunikasjon og samarbeid med alle foretak og grupper i en gitt organisasjon, i henhold til selskapets strategi.

 • Bruke ulike kommunikasjonskanaler

  Benytte ulike typer kommunikasjonskanaler, for eksempel muntlig, håndskrevet, digital og telefonisk kommunikasjon, med det formål å utarbeide og dele ideer eller informasjon.

Source: Sisyphus ODB