Yrke e-handelsmarkedsfører

E-handelsmarkedsførere lager og gjennomfører et selskaps elektroniske strategiplan for salg av produkter og tjenester på Internett. De forbedrer også dataintegriteten, plasseringen av nettverktøy og varemerkeeksponering og overvåker salget til selskaper som markedsfører produkter til kunder ved hjelp av Internett. De samarbeider med markedsførings- og salgadministrasjonsteamet ved hjelp av IKT-verktøy, for å nå salgsmål og gi nøyaktig informasjon og tilbud til handelspartnere.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • E-handelssystemer

  Grunnleggende digital arkitektur og kommersielle transaksjoner for produkter eller tjenester via Internett, e-post, mobile innretninger, sosiale medier, osv.

 • Mobil markedsføring

  Undersøke markedsføring som bruker mobile innretninger som kommunikasjonskanal. Denne metoden kan gi mulighet for personlige kunder (ved bruk av plassering eller tid) som fremmer produkter, tjenester eller ideer.

 • Elektronisk kommunikasjon

  Datakommunikasjon ved hjelp av digitale midler som datamaskiner, telefon eller e-post.

 • Forretningsstrategibegreper

  Terminologien knyttet til utforming og gjennomføring av større tendenser og mål, som tas av organisasjonens ledere samtidig som det tas hensyn til deres ressurser, konkurranse og miljøer.

 • Digitale markedsføringsteknikker

  Markedsføringsteknikker som brukes på nett for å nå og engasjere interessenter, kunder og klienter.

 • Salgsstrategier

  Prinsipper for kundeatferd og målmarkeder med sikte på å markedsføre og selge et produkt eller en tjeneste.

 • IKT-marked

  Prosesser, berørte parter og dynamikk i forsyningskjeden for varer og tjenester i sektoren for IKT-markedet.

 • Analyse av forretningsdata

  Verktøy som brukes til å omdanne store mengder rådata til relevante og nyttige forretningsdata.

Ferdigheter

 • Lage forretningsprosessmodeller

  Utarbeide formelle og uformelle beskrivelser av forretningsprosessene og organisasjonsstrukturen ved hjelp av forretningsprosessmodeller, notasjoner og verktøy.

 • Implementere strategisk planlegging

  Håndtere basert på mål og prosedyrer som er definert på et strategisk nivå for å mobilisere ressurser og forfølge de fastsatte strategiene.

 • Spore KPIer

  Identifisere de målbare tiltakene et selskap eller en næring bruker til å vurdere eller sammenligne ytelse med hensyn til å oppfylle sine driftsmessige og strategiske mål ved hjelp av forhåndsdefinerte ytelsesindikatorer.

 • Implementere markedsføringsstrategier

  Implementere strategier som tar sikte på å markedsføre et bestemt produkt eller en bestemt tjeneste, ved å bruke de utviklede markedsføringsstrategiene.

 • Implementere salgsstrategier

  Gjennomføre planen for å oppnå en konkurransedyktig fordel på markedet ved å posisjonere selskapets merke eller produkt og ved å rette produktet eller merket mot det rette publikum.

 • Planlegge markedsstrategi

  Bestemme målsettingen for markedsføringsstrategien, enten det er å skape et image, implementere en prisstrategi eller øke bevisstheten om produktet. Bestemme tilnærminger til markedsføringshandlinger for å sikre at mål oppnås effektivt og på lang sikt.

 • Definere teknologistrategi

  Skape en overordnet plan for mål, praksiser, prinsipper og taktikker i forbindelse med bruken av teknologier i en organisasjon og beskrive midlene som er nødvendige for å nå målene.

 • Utføre forretningsanalyse

  Vurdere tilstanden til en virksomhet i seg selv og sett i forhold til konkurransefeltet ved å utføre undersøkelser, analysere dataene opp mot forretningsbehovene og fastslå muligheter.

 • Planlegge digital markedsføring

  Utvikle digitale markedsføringsstrategier for både fritid og næringsliv, opprette nettsteder og håndtere mobilteknologi og sosiale nettverk.

 • Administrere budsjetter

  Planlegge, ha tilsyn med og rapportere om budsjettet.

 • Analysere virksomhetskrav

  Studere kunders behov og forventninger til et produkt eller en tjeneste med sikte på å identifisere og løse avvik og mulige konflikter mellom berørte parter.

 • Utvikle elektronisk eller nettbasert salgsforretningsplan

  Samle inn relevant informasjon og skrive et godt strukturert dokument som gir kursen til et forretningsprosjekt, tilpasset et nettmiljø.

Source: Sisyphus ODB