Yrke e-læringsarkitekt

E-læringsarkitekter fastsetter mål og prosedyrer for anvendelse av læringsteknologier innen en organisasjon og opprettelse av en infrastruktur som støtter disse målene og prosedyrene.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Læringsteknologier

  Teknologier og kanaler, inkludert digital for å forbedre læring.

 • Kognitiv psykologi

  De menneskelige mentale prosessene, f.eks. oppmerksomhet, minne, språkbruk, oppfatning, problemløsning, kreativitet og tenking.

 • Digitale spillsjangre

  Klassifisering av videospill basert på samspillet mellom spillmediet, f.eks. simuleringsspill, strategispill, eventyrspill og arkadespill.

 • Programvareinfrastruktur for e-læring

  Nødvendige infrastrukturegenskaper og spesifikasjoner for å opprette et miljø for e-læring, som gir målgruppen læringserfaringer.

 • E-læring

  De strategiske og didaktiske metodene for læring der hovedelementene omfatter bruk av IKT-teknologier.

 • Læringsstyringssystemer

  E-læringsplattformen for å opprette, administrere, organisere, rapportere og levere utdanningskurs eller opplæringsprogrammer med e-læring.

 • Instruksjonsmodeller for design

  Retningslinjer eller strategier for utforming og utvikling av instrukser for å sikre at elever kan oppnå de planlagte læringsresultatene.

 • Standarder for nettbasert e-læring

  Standardene og spesifikasjonene som er brukt for nettbasert e-læring, f.eks Sharable Content Object Reference Model (SCORM), som definerer kommunikasjon mellom innholdet fra kunden og et vertssystem som støttes av et læringssystem.

Ferdigheter

 • Identifisere opplæringsbehov

  Analysere opplæringsproblemene og identifisere opplæringsbehovene til en organisasjon eller enkeltpersoner, for å kunne gi dem instruksjoner som er tilpasset deres mestring, profil, midler og problemer.

 • Analysere konteksten til en organisasjon

  Studere det eksterne og interne miljøet i en organisasjon ved å identifisere styrker og svakheter for å skape grunnlag for selskapets strategier og fremtidige planlegging.

 • Utarbeide kost-nytte-analyserapporter

  Forberede, utarbeide og formidle rapporter med detaljerte kostnadsanalyser om selskapets forslags- og budsjettplaner. Analysere de finansielle eller sosiale kostnadene og fordelene ved et prosjekt eller en investering på forhånd over et gitt tidsrom.

 • Utvikle e-læringsplan

  Utvikle en strategisk plan for å maksimere produksjon av utdanningsteknologi, både internt i organisasjonen og eksternt.

 • Designe informasjonssystem

  Definere arkitektur, sammensetning, komponenter, moduler, grensesnitt og data for integrerte informasjonssystemer (maskinvare, programvare og nett), basert på systemkrav og spesifikasjoner.

 • Overvåke systemytelse

  Måle systemets pålitelighet og yteevne før, under og etter integrering av komponenter og ved drift og vedlikehold av systemet. Velge og bruke verktøy og teknikker for overvåking, for eksempel spesialprogramvare.

Source: Sisyphus ODB