Yrke eiendomsinvestor

Eiendomsinvestorer kjøper og selger leiligheter, boliger, tomter, næringsbygg og andre eiendommer for å tjene på det. De kan aktivt investere i disse eiendommene for å øke verdien, ved å reparere, renovere eller forbedre de tilgjengelige fasilitetene. De kan også undersøke prisene på eiendomsmarkedet og utføre eiendomsundersøkelser.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Tingsrett

  Loven og lovgivningen som regulerer alle ulike måter å håndtere eiendom på, f.eks. typer eiendom, håndtering av eiendomstvister og kontraktregler.

 • Bankvirksomhet

  Den brede og stadig voksende bankvirksomheten og finansielle produkter som forvaltes av banker, fra personbanker, bedriftsbanker, investeringsbanker, privatbanker, til forsikring, valutahandel, varehandel, handel med aksjer, futurer og opsjoner.

 • Moderne porteføljeteori

  Finansteorien som prøver enten å maksimere fortjenesten til en investering tilsvarende risikoen som tas, eller redusere risikoen for forventet overskudd av en investering på en måte som gjør det mulig å velge den aktuelle kombinasjonen av finansielle produkter.

 • Eiendomsmarkedet

  Trendene som gjelder for kjøp, salg eller leie av eiendom, inkludert tomten, bygningene og naturlige ressurser som er en del av eiendommen, kategoriene for boligeiendommer og eiendommer til virksomhetsbruk, der det drives handel med slike eiendommer.

Ferdigheter

 • Innhente finansiell informasjon

  Samle informasjon om verdipapirer, markedsvilkår, statlige regler og den finansielle situasjonen, mål og behov hos kunder eller selskaper.

 • Sammenligne eiendomspriser

  Innhente opplysninger om verdien av eiendommer som kan sammenlignes med en eiendom som trenger vurdering, for å foreta mer nøyaktige vurderinger, eller å fastsette eller forhandle om prisen som eiendommen kan selges eller leies ut for.

 • Estimere lønnsomhet

  Ta hensyn til ulike faktorer for å estimere kostnadene og de potensielle inntektene eller innsparingen som er oppnådd fra et produkt, for å vurdere profitten som kan skapes av den nye sammenslåingen eller av et nytt prosjekt.

 • Samle inn finansiell eiendomsinformasjon

  Samle inn opplysninger om tidligere transaksjoner som involverer eiendommen, for eksempel prisene som eiendommen tidligere er solgt for, og kostnadene som gikk til renoveringer og reparasjoner, for å få et klart bilde av eiendommens verdi.

 • Undersøke tilstanden av bygninger

  Overvåke og vurdere bygningers tilstand for å påvise feil, strukturelle problemer og skader. Vurdere bygningens generelle renhold for vedlikeholds- og eiendomsmeglingsformål.

 • Utføre eiendomsmarkedsundersøkelser

  Undersøke eiendommer for å vurdere deres nytte for eiendomsaktiviteter ved hjelp av ulike metoder, for eksempel medieforskning og besøk av eiendommene, og identifisere den potensielle lønnsomheten ved utvikling og handel av eiendommen.

 • Føre registre over økonomiske transaksjoner

  Sortere alle økonomiske transaksjoner som er utført i den daglige driften av en virksomhet, og registrere dem i deres respektive regnskaper.

 • Verdsette eiendom

  Undersøke og vurdere grunn og bygninger for å foreta vurderinger av prisen.

 • Utarbeide kost-nytte-analyserapporter

  Forberede, utarbeide og formidle rapporter med detaljerte kostnadsanalyser om selskapets forslags- og budsjettplaner. Analysere de finansielle eller sosiale kostnadene og fordelene ved et prosjekt eller en investering på forhånd over et gitt tidsrom.

 • Håndtere finansielle transaksjoner

  Administrere valutaer, børsaktivitet, innskudd så vel som selskaps- og kupongbetalinger. Forberede og administrere gjestekontoer og ta betalinger med kontanter og bankkort.

Source: Sisyphus ODB