Yrke eiendomsmeglerassistent

Eiendomsmeglerassistenter utfører flere oppgaver i eiendomssektoren, inkludert administrative oppgaver. De gir klientene økonomisk informasjon og råd om eiendommer, de planlegger avtaler og organiserer visning av eiendommer, de utarbeider kontrakter og hjelper til med verdivurdering av eiendommer.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Eiendomsmarkedet

  Trendene som gjelder for kjøp, salg eller leie av eiendom, inkludert tomten, bygningene og naturlige ressurser som er en del av eiendommen, kategoriene for boligeiendommer og eiendommer til virksomhetsbruk, der det drives handel med slike eiendommer.

 • Kontorprogramvare

  Kjennetegn ved og virkemåte i dataprogrammer for kontoroppgaver, f.eks. tekstbehandling, regneark, presentasjon, e-post og database.

 • Kundeservice

  Prosesser og prinsipper knyttet til kunder, klienter, tjenestebrukere og personlige tjenester. Dette kan omfatte prosedyrer for å vurdere kundens eller tjenestebrukerens tilfredshet.

 • Elektronisk kommunikasjon

  Datakommunikasjon ved hjelp av digitale midler som datamaskiner, telefon eller e-post.

Ferdigheter

 • Organisere forretningsdokumenter

  Sette sammen dokumenter fra kopimaskinen, posten eller den daglige driften til virksomheter.

 • Identifisere kundens behov

  Bruke hensiktsmessige spørsmål og aktiv lytting for å identifisere kundens forventninger, ønsker og krav til produkter og tjenester.

 • Utføre rutinemessige kontoraktiviteter

  Programmere, forberede og utføre aktiviteter som er pålagt utført på daglig basis ved kontorer, som post, motta forsyninger, oppdatere ledere og arbeidstakere og sørge for at driften fungerer som den skal.

 • Planlegge møter

  Avtale og planlegge profesjonelle møter eller møter for kunder eller ledere.

 • Kommunisere med kunder

  Svare på og kommunisere med kundene på en mest mulig effektiv og passende måte slik at de får tilgang til produktene eller tjenestene de er ute etter, eller gi dem annen hjelp som de måtte trenge.

 • Oppgi informasjon om egenskaper

  Gi opplysninger om positive og negative aspekter ved en eiendom og praktiske opplysninger knyttet til eventuelle økonomiske transaksjoner eller forsikringsprosedyrer. Dette inkluderer plassering, eiendommens sammensetning, renovasjons- eller reparasjonsbehov, eiendommens kostnad og kostnader knyttet til forsikring.

 • Føre registre over økonomiske transaksjoner

  Sortere alle økonomiske transaksjoner som er utført i den daglige driften av en virksomhet, og registrere dem i deres respektive regnskaper.

 • Informere om leieavtaler

  Informere husverter eller leietakere ved en eiendom om plikter og rettigheter for husvert og leietaker, for eksempel husvertens ansvar for vedlikehold av eiendommen, retten til utkastelse ved brudd på kontrakten og leietakerens ansvar for å betale husleien til riktig tid og for å unngå uaktsomhet.

 • Forberede oversikt over inventar av eiendom

  Liste opp alle eiendeler i en bygning som leies ut, for å opprette en kontrakt mellom eieren og leietakeren.

 • Behandle instruksjoner for bestilte oppdrag

  Behandle instruksjoner, som regel muntlige, fra ledere og direktiver om handlinger som bes om å bli gjennomført. Merke seg, undersøke nærmere og gjennomføre de forespurte handlingene.

 • Innhente finansiell informasjon

  Samle informasjon om verdipapirer, markedsvilkår, statlige regler og den finansielle situasjonen, mål og behov hos kunder eller selskaper.

 • Samle inn finansiell eiendomsinformasjon

  Samle inn opplysninger om tidligere transaksjoner som involverer eiendommen, for eksempel prisene som eiendommen tidligere er solgt for, og kostnadene som gikk til renoveringer og reparasjoner, for å få et klart bilde av eiendommens verdi.

 • Håndtere finansielle transaksjoner

  Administrere valutaer, børsaktivitet, innskudd så vel som selskaps- og kupongbetalinger. Forberede og administrere gjestekontoer og ta betalinger med kontanter og bankkort.

 • Kommunisere via telefon

  Etablere kontakt via telefon ved å utføre og svare på anrop på en betimelig, profesjonell og høflig måte.

 • Bruke kontorsystemer

  Bruke kontorsystemer som brukes i virksomhetens anlegg, på en passende og betimelig måte, avhengig av mål, enten det er for innsamling av beskjeder, lagring av kundeinformasjon eller agendaplanlegging. Inkluderer administrasjon av systemer som for eksempel CRM-systemer, leverandørstyring, lagring og telefonsvarersystemer.

Source: Sisyphus ODB