Yrke elektroingeniør, gruvedrift

Elektroingeniører, gruvedrift har tilsyn med anskaffelse, installasjon og vedlikehold av elektrisk utstyr til gruvedrift ved hjelp av sin kunnskap om elektriske og elektroniske prinsipper. De sørger for utskifting og reparasjon av elektrisk utstyr og komponenter.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Håndbøker for elektriske gruvemaskiner

  Forstå håndbøker for utstyr, også skjematiske tegninger og elektriske koblingsskjemaer.

 • Geologi

  Fast jord, steintyper, strukturer og prosessene som har endret dem.

 • Elektrisitet

  Forstå prinsippene for elektrisk kraft og strømkretser samt de tilknyttede risikoene.

 • Elektroteknikk

  Forstå elektroteknikk, et felt innen ingeniørfaget som omhandler studie og anvendelse av elektrisitet, elektronikk og elektromagnetisme.

 • Designtegninger

  Forstå konstruksjonstegninger som beskriver design av produkter, verktøy og tekniske systemer.

 • Lovgiving for gruvesikkerhet

  Lover, forskrifter og regler for god praksis som er relevante for sikkerheten ved gruvedrift.

 • Elektronikk

  Virkemåte til elektroniske kretskort, prosessorer, brikker og maskinvare og programvare for datamaskiner, inkludert programmering og programmer. Bruke denne kunnskapen for å sikre at elektronisk utstyr fungerer på en forsvarlig måte.

Ferdigheter

 • Montere elektriske gruvedriftsmaskiner

  Montere og demontere elektriske gruvedriftsmaskiner. Krever øye-hånd-koordinasjon og romforståelse.

 • Administrere nødprosedyrer

  Reagere raskt i nødstilfeller og igangsette nødprosedyrer.

 • Gi råd om gruveutstyr

  Gi råd om gruvedrift og utstyr for mineralbehandling; kommunisere og samarbeide med tekniske eksperter.

 • Sikre samsvar med sikkerhetslovgivning

  Iverksette sikkerhetsprogrammer for å følge nasjonale lover og regler. Sørge for at utstyr og prosesser er i samsvar med sikkerhetsforskriftene.

 • Forberede tekniske rapporter

  Utarbeide tekniske rapporter som beskriver resultatene og prosessene for vitenskapelig eller teknisk forskning, eller vurderer framdriften av denne. Disse rapportene hjelper forskere med å holde seg oppdatert på nye funn.

 • Vedlikeholde elektriske gruvemaskiner

  Inspisere og gjennomføre planlagt vedlikehold av elektrisk gruveutstyr. Utføre rutinemessige reparasjoner og erstatte skadede komponenter. Analysere testresultater og maskinfeilmeldinger.

 • Overvåke personell

  Overvåke utvelgelse og opplæring av ansatte, og disses resultater og motivasjon.

 • Utvikle forbedringer for elektriske systemer

  Designe, foreslå og implementere modifikasjoner for å forbedre elektriske systemer; ha fokus på bærekraft, kvalitet og sikkerhet.

 • Anskaffe elektrisk maskineri

  Anskaffe egnet elektrisk gruvemaskineri, og føre journaler.

 • Utforme kretser ved hjelp av CAD

  Lage skisser og designe elektroniske kretser; bruke DAK-programvare (dataassistert konstruksjon) og utstyr.

 • Bruke en datamaskin

  Bruke datautstyr eller digitale enheter til å lette kvalitetskontroll, datastyring og kommunikasjon. Følge instruksjonene gitt av et dataprogram, opprette datafiler eller dokumenter.

 • Feilsøke

  Identifisere driftsproblemer, avgjøre hvordan de kan utbedres, og rapportere om dette.

 • Føre registre over gruvedrift

  Føre registre over ytelsen ved gruveproduksjon og -utvikling, også ytelsen til maskineri.

Source: Sisyphus ODB