Yrke elsalgskonsulent

Elsalgkonsulenter vurderer kundens energibehov og anbefaler kjøp av strøm fra deres foretak. De promoterer selskapets tjenester og forhandler fram kjøpsavtaler med kunder.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Tjenesteegenskaper

  Kjennetegn ved en tjeneste som kan omfatte innhenting av opplysninger om dens anvendelse, funksjon, egenskaper, bruk og krav til støtte.

 • Salgsstrategier

  Prinsipper for kundeatferd og målmarkeder med sikte på å markedsføre og selge et produkt eller en tjeneste.

 • Produktegenskaper

  Konkrete egenskaper ved et produkt, f.eks. materialer, egenskaper og funksjoner samt deres ulike bruksområder, funksjonalitet, bruk og forutsetninger.

 • Elektrisitet

  Forstå prinsippene for elektrisk kraft og strømkretser samt de tilknyttede risikoene.

 • Salgsargumentasjon

  Teknikker og salgsmetoder som brukes for å presentere et produkt eller en tjeneste til kunder på en overbevisende måte og for å oppfylle kundenes forventninger og behov.

 • Kraftmarkedet

  Trendene og de viktigste drivfaktorene i markedet for handel med elektrisitet, metoder og praksis for handel med elektrisitet, og identifiseringen av de viktigste interessentene i el-sektoren.

Ferdigheter

 • Informere kunder om energiforbruksavgifter

  Informere potensielle kunder av en energiforhandler om de månedlige avgiftene som gjelder for energiforsyningstjenestene deres, og eventuelle tilleggskostnader.

 • Vurdere kunder

  Skape et raskt bilde av kundens personlige forhold, behov og preferanser.

 • Gjennomføre salgsanalyse

  Undersøke salgsrapporter for å finne ut hvilke varer og tjenester som selger godt og dårlig.

 • Identifisere kundens behov

  Bruke hensiktsmessige spørsmål og aktiv lytting for å identifisere kundens forventninger, ønsker og krav til produkter og tjenester.

 • Overvåke ettersalgsregistre

  Holde øye med tilbakemeldinger på ettersalg og følge med på kundetilfredshet og klager; registrere ettersalgshenvendelser for grundig dataanalyse.

 • Identifisere energibehov

  Identifisere typen og mengden energitilførsel som er nødvendig for en bygning eller et anlegg for å gi de mest gunstige, bærekraftige og kostnadseffektive energitjenestene for en forbruker.

 • Besvare prisforespørsler

  Utarbeide priser og dokumenter for produktene som kundene kan komme til å kjøpe.

 • Administrere kontrakter

  Forhandle vilkår, kostnader og andre spesifikasjoner ved en kontrakt, og samtidig sørge for at de samsvarer med juridiske krav og kan håndheves juridisk. Ha overoppsyn med implementeringen av kontrakten, og godta og dokumentere eventuelle endringer.

Source: Sisyphus ODB