Yrke emballasjetekniker, mat og drikke

Emballasjeteknikere, mat og drikke vurderer hva som er egnet emballasje for forskjellige matprodukter. De gjør dette under hensyntaken til kundens spesifikasjoner og selskapets mål. De utvikler emballeringsprosjekter etter behov.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Emballasjeteknologi

  Prosesser for emballering eller vern av produkter for distribusjon, lagring og salg.

 • Typer emballasjematerialer

  Materialegenskaper som gjør dem egnet for emballasje. Omdanne råstoffer til emballasje. Forskjellige typer etiketter og materialer som benyttes, og som oppfyller kravene til korrekt lagring, avhengig av varene.

 • Emballeringsprosesser

  Utforming og design av emballasje. Dekorasjonsprosess og trykking utført på emballasje. Pakkemaskiner og linjedrift.

 • Kvalitetssikringsmetoder

  Prinsipper for kvalitetssikring og de fastsatte prosessene og aktivitetene som brukes til måling, kontroll og sikring av kvaliteten på produkter og prosesser.

 • Emballasjefunksjoner

  Emballasjens funksjoner og rolle i det moderne samfunnet. Strukturen på forsyningskjeden for emballasje og forholdet mellom emballasje og markedsføring.

 • Produktemballasjekrav

  Forstå produktemballasjekravene for forberedelse eller valg av materialer som skal brukes til emballasje.

Ferdigheter

 • Sørge for matestetikk

  Stå for presentasjon og estetikk under matproduksjon. Kutte produktene på riktig måte, bruke riktige mengder i produktet og være opptatt av at produktet er innbydende.

 • Holde tritt med innovasjoner innen matproduksjon

  Seneste nyskapende produkter og teknologier for å behandle, bevare, pakke og forbedre næringsmidler.

 • Implementere krav til produksjon av mat og drikkevarer

  Anvende og følge nasjonale, internasjonale og interne krav som er oppført i standarder, regler og andre spesifikasjoner knyttet til produksjon av næringsmidler og drikkevarer.

 • Analysere emballasjekrav

  Analysere emballasjekrav opp mot designet i produksjonsplanen. Utføre analysen ved å ta tekniske, økonomiske, ergonomiske og andre perspektiver med i betraktning.

 • Overvåke fyllemaskiner

  Overvåke fylle-, veie- og pakkemaskiner.

 • Implementere HACCP

  Bruke forordninger for framstilling av næringsmidler og næringsmiddeltrygghet. Bruke framgangsmåtene for næringsmiddeltrygghet basert på risikoanalyse (HACCP).

 • Følge med på matprodukttrender

  Undersøke funn og atferd for å forstå trender, funksjoner eller de kvalitative ønskene til kundene. Bruke disse opplysningene til produktutvikling, produktforbedring og emballasjekrav.

 • Identifisere innovative konsepter innen emballasje

  Utvikle kreative ideer til materialer, emballasjeformater og grafisk teknologi.

 • Velge passende emballasje for matvarer

  Velge passende emballasje for matvarer og ta hensyn til om emballasjen er attraktiv og egnet. Bruke korrekt emballasje for å sende matvaren på en sikker måte og til en rimelig kostnad. Være bevisst på om emballasjen også kan påvirke produktets egenskaper, for eksempel form, vekt eller soliditet. Balansere de ulike aspektene, for eksempel kostnad, attraktivitet, samsvar med regelverket og hensyn til miljøet.

 • Anvende god produksjonspraksis

  Anvende regler om framstilling av næringsmidler og om næringsmiddeltrygghet. Anvende framgangsmåter for næringsmiddeltrygghet på grunnlag av god framstillingspraksis.

 • Overvåke emballeringsoperasjoner

  Observere og ha tilsyn med pakkevirksomheten som gjennomføres av arbeiderne, for å sikre samsvar med produksjonskrav. Kontrollere at produktene emballeres riktig, f.eks. med merking og datostempling, for å sikre egnet og trygg transport.

 • Administrere emballasjemateriale

  Håndtere alt emballasjemateriale, det være seg primært (pakning, bokser, flasker) eller sekundært (esker, kasser, paller).

 • Administrere emballasjeutviklingssyklus fra konsept til lansering

  Administrere emballasjeutviklingssyklusen fra konsept til lansering for å sikre samsvar med økonomiske, operative og kommersielle variabler.

Source: Sisyphus ODB