Yrke emballasjetekniker

Emballasjeteknikere har ansvaret for emballasjemaskiner. De vedlikeholder og forbedrer tekniske standarder, analyserer resultater, setter opp forbedringsplaner og er ansvarlig for maskinvedlikehold.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Matematikk

  Matematikk er studiet av temaer som mengde, struktur, rom og endring. Det innebærer identifisering av mønstre og utforming av nye formodninger basert på dem. Matematikere streber etter å bevise sannheten eller falskheten i disse formodningene. Det finnes mange matematiske områder, hvorav noen i stor grad brukes til praktiske anvendelser.

 • Typer emballasjematerialer

  Materialegenskaper som gjør dem egnet for emballasje. Omdanne råstoffer til emballasje. Forskjellige typer etiketter og materialer som benyttes, og som oppfyller kravene til korrekt lagring, avhengig av varene.

 • Industriell teknologi

  Området for teknikk som omhandler utvikling, forbedring og implementering av komplekse prosesser og systemer for kunnskap, mennesker, utstyr osv.

 • Tekniske prinsipper

  Ingeniørelementer som funksjonalitet, repliserbarhet og kostnader knyttet til utformingen og hvordan de brukes i gjennomføringen av ingeniørprosjekter.

 • Emballasjeteknologi

  Prosesser for emballering eller vern av produkter for distribusjon, lagring og salg.

 • Produksjonsprosesser

  Materialer og teknikker som kreves i produksjons- og distribusjonsprosesser.

 • CAD-programvare

  Den dataassisterte designprogramvaren (CAD) for å opprette, endre, analysere eller optimalisere et design.

 • Teknologiprosesser

  Systematisk tilnærming til utvikling og vedlikehold av tekniske systemer.

 • Tekniske tegninger

  Tegneprogramvare og de ulike symbolene, perspektivene, enhetene for måling, notasjonssystemene, visuelle stilene og sideoppsettene som brukes i tekniske tegninger.

 • Mekanisk ingeniørfag

  Disiplin som bruker prinsipper for fysikk, teknikk og materialvitenskap for utforming, analyse, framstilling og vedlikehold av mekaniske systemer.

 • Mekanikk

  Teoretisk og praktisk bruk av vitenskapelige studier ved hjelp av forskyvninger og krefter i fysiske organer for utvikling av maskiner og mekaniske innretninger.

Ferdigheter

 • Lese tekniske tegninger

  Lese tekniske tegninger av et produkt laget av en ingeniør, med sikte på å foreslå forbedringer, lage modeller av produktet eller ta den i bruk.

 • Analysere emballasjekrav

  Analysere emballasjekrav opp mot designet i produksjonsplanen. Utføre analysen ved å ta tekniske, økonomiske, ergonomiske og andre perspektiver med i betraktning.

 • Bruke CAD-programvare

  Bruke systemer for dataassistert konstruksjon (CAD) til hjelp ved utarbeidelse, endring, analyse eller optimering av et design.

 • Planlegge ny emballasjedesign

  Komme opp med nye ideer angående størrelsen, formen og fargen på emballasjen.

 • Bruke en datamaskin

  Bruke datautstyr eller digitale enheter til å lette kvalitetskontroll, datastyring og kommunikasjon. Følge instruksjonene gitt av et dataprogram, opprette datafiler eller dokumenter.

 • Justere tekniske design

  Justere utformingen av produkter eller produktdeler slik at de oppfyller kravene.

 • Bruke teknisk tegneprogramvare

  Utarbeide teknisk design og tekniske tegninger ved hjelp av spesialprogramvare.

 • Godkjenne teknisk design

  Godkjenne det ferdige tekniske designet for videresending til faktisk produksjon og montering av produktet.

 • Feilsøke

  Identifisere driftsproblemer, avgjøre hvordan de kan utbedres, og rapportere om dette.

 • Levere teknisk dokumentasjon

  Utarbeide dokumentasjon for eksisterende og kommende produkter eller tjenester, som beskriver deres funksjonalitet og sammensetning på en slik måte at det er forståelig for et bredt publikum uten teknisk bakgrunn og i samsvar med definerte krav og standarder. Holde dokumentasjon oppdatert.

 • Bruke dataassisterte tekniske systemer

  Bruke CAE-programvare (computer-aided engineering) til å foreta stresstester i forbindelse med tekniske design.

 • Utføre vitenskapelig forskning

  Tilegne seg, korrigere eller forbedre kunnskap om fenomener ved bruk av vitenskapelige metoder og teknikker, basert på empiriske eller målbare observasjoner.

Source: Sisyphus ODB