Yrke energiingeniør, vind

Energiingeniører, vind utformer og installerer vindparker og utstyr. De undersøker og tester steder for å finne det mest produktive stedet, tester utstyr som vindturbinblader og utarbeider strategier for mer effektiv energiproduksjon og miljømessig bærekraft.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Elektrisk utladning

  Kvalitet og anvendelse av elektrisk utladning, inkludert spenning og elektroder.

 • Aerodynamikk

  Det vitenskapelige feltet som omhandler hvordan gasser fungerer med bevegelige legemer. Ettersom vi vanligvis har med atmosfærisk luft å gjøre, er aerodynamikk først og fremst opptatt av krefter relatert til å dra og løfte, som forårsakes av at luft beveger seg over og rundt faste legemer.

 • Byggeteknikk

  Den tekniske disiplinen som studerer designet, konstruksjonen og vedlikeholdet av naturlig bygde verk, f.eks. veier, bygninger og kanaler.

 • Vindturbintyper

  De to hovedtypene av vindturbiner, det vil si de som roterer langs en vannrett eller de som roterer langs en loddrett akse, og deres undertyper. Egenskapene og bruksområdene for hver av dem.

 • Meteorologi

  Det vitenskapelige feltet for studiet som undersøker atmosfæren, atmosfæriske fenomener og atmosfæriske virkninger på været.

 • Elektriske generatorer

  Prinsipper for og driften av innretninger som kan konvertere mekanisk energi til elektrisk energi, f.eks. dynamoer og vekselstrømsgeneratorer, rotorer, statorer, armaturer og felt.

 • Tekniske prinsipper

  Ingeniørelementer som funksjonalitet, repliserbarhet og kostnader knyttet til utformingen og hvordan de brukes i gjennomføringen av ingeniørprosjekter.

 • Fornybare energiteknologier

  Ulike typer energikilder som ikke kan uttømmes, f.eks. vind, solenergi, vann, biomasse og biodrivstoff. De ulike teknologiene som brukes til å implementere slike energityper i økende grad, f.eks. vindturbiner, vannkraftdammer, solcelleanlegg og konsentrert solenergi.

 • Maskineriprodukter for gruvedrift, konstruksjon og byggteknikk

  De tilbudte produktene innen gruvedrift, bygg og anlegg og sivilingeniørteknikk, deres funksjoner, egenskaper samt krav i lover og forskrifter.

 • Sikkerhetsforskrifter for elektrisk kraft

  Overholde sikkerhetstiltak som må treffes i forbindelse med installering, drift og vedlikehold av konstruksjoner og utstyr som fungerer i produksjon, overføring og distribusjon av elektrisk kraft, f.eks. egnet sikkerhetsutstyr, utstyr for håndtering av prosedyrer, og forebyggende tiltak.

 • Teknologiprosesser

  Systematisk tilnærming til utvikling og vedlikehold av tekniske systemer.

 • Tekniske tegninger

  Tegneprogramvare og de ulike symbolene, perspektivene, enhetene for måling, notasjonssystemene, visuelle stilene og sideoppsettene som brukes i tekniske tegninger.

Ferdigheter

 • Utvikle testprosedyrer

  Utvikle testprotokoller for å muliggjøre en rekke ulike analyser av produkter, systemer og komponenter.

 • Rapportere testfunn

  Rapportere testresultater med fokus på funn og anbefalinger, skille mellom nivåer av alvorlighetsgrad. Inkludere relevante opplysninger fra testplanen, og beskrive forsøksmetodene ved bruk av målinger, tabeller og visuelle metoder for å tydeliggjøre ved behov.

 • Designe vindturbiner

  Designe de elektriske komponentene og bladene som brukes i utstyr som genererer energi fra vind til elektrisk kraft, og sikre at designet er optimalisert for å sikre sikker og effektiv energiproduksjon.

 • Registrere testdata

  Registrere data som er identifisert særskilt under foregående tester, for å kontrollere at testprosedyren gir visse resultater, eller for å undersøke reaksjonen til forsøkspersonen ved ekstraordinære eller uvanlige forhold.

 • Inspisere vindturbiner

  Foreta rutinemessige inspeksjoner av vindturbiner ved å klatre på turbinene og grundig kontrollere alle deler for å identifisere eventuelle problemer, og å vurdere om reparasjoner skal gjennomføres.

 • Utføre vitenskapelig forskning

  Tilegne seg, korrigere eller forbedre kunnskap om fenomener ved bruk av vitenskapelige metoder og teknikker, basert på empiriske eller målbare observasjoner.

 • Oppgi informasjon om vindturbiner

  Gi informasjon til organisasjoner og enkeltpersoner som leter etter alternative energikilder, om kostnader, fordeler og ulemper ved vindturbiner, både i boliger og felles, og hva som må tas hensyn til ved implementering av vindturbinteknologi.

 • Godkjenne teknisk design

  Godkjenne det ferdige tekniske designet for videresending til faktisk produksjon og montering av produktet.

 • Justere tekniske design

  Justere utformingen av produkter eller produktdeler slik at de oppfyller kravene.

 • Teste vindturbinblader

  Teste nye design på vindvindturbinblader som er beregnet på bruk i vindparker i lufttunneler som er designet for formålet, for å sikre at bladene er funksjonelle og trygge for bruk i den aktuelle vindparken.

 • Undersøke steder for vindparker

  Gjennomføre undersøkelser på stedet og bruke et vindatlas for å evaluere forskjellige plasseringer som kan være egnet for konstruksjon av vindturbingrupper, samt gjennomføre oppfølgende undersøkelser på stedet for å bistå i utviklingen av konstruksjonsplaner.

 • Bruke teknisk tegneprogramvare

  Utarbeide teknisk design og tekniske tegninger ved hjelp av spesialprogramvare.

 • Sikre samsvar med sikkerhetslovgivning

  Iverksette sikkerhetsprogrammer for å følge nasjonale lover og regler. Sørge for at utstyr og prosesser er i samsvar med sikkerhetsforskriftene.

Source: Sisyphus ODB