Yrke energirådgiver, privathusholdninger

Energirådgivere for privathusholdninger gir enkeltpersoner råd om energiforsyning i hjemmet. De vurderer den enkeltes behov og anbefaler relevante kilder til energi og leverandør. Målet deres er å selge energiavtaler. De gir også råd om økonomiske og miljømessige fordeler ved ulike typer energi, og oppretter energiplaner som overholder regelverket og de tekniske kravene og vilkårene for boligen.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Varmesystemer for hjem

  De moderne og tradisjonelle oppvarmingssystemene som framstilles av gass, tre, olje, biomasse, solenergi og andre fornybare energikilder og deres prinsipper for energisparing.

 • Bygningers energiytelse

  Faktorer som bidrar til lavere energiforbruk i bygninger. Bygnings- og renoveringsteknikker som brukes for å oppnå dette. Lovgivning og prosedyrer med hensyn til energiytelse for bygninger.

 • Produktegenskaper

  Konkrete egenskaper ved et produkt, f.eks. materialer, egenskaper og funksjoner samt deres ulike bruksområder, funksjonalitet, bruk og forutsetninger.

 • Salgsstrategier

  Prinsipper for kundeatferd og målmarkeder med sikte på å markedsføre og selge et produkt eller en tjeneste.

 • Tjenesteegenskaper

  Kjennetegn ved en tjeneste som kan omfatte innhenting av opplysninger om dens anvendelse, funksjon, egenskaper, bruk og krav til støtte.

 • Salgsargumentasjon

  Teknikker og salgsmetoder som brukes for å presentere et produkt eller en tjeneste til kunder på en overbevisende måte og for å oppfylle kundenes forventninger og behov.

Ferdigheter

 • Gi råd om bruk av utstyr

  Gi enkeltpersoner eller organisasjoner råd om hvordan de kan redusere forbruket av offentlige tjenester, som varme, vann, gass og elektrisitet, for å spare penger og innarbeide bærekraftig praksis.

 • Identifisere energibehov

  Identifisere typen og mengden energitilførsel som er nødvendig for en bygning eller et anlegg for å gi de mest gunstige, bærekraftige og kostnadseffektive energitjenestene for en forbruker.

 • Identifisere kundens behov

  Bruke hensiktsmessige spørsmål og aktiv lytting for å identifisere kundens forventninger, ønsker og krav til produkter og tjenester.

 • Besvare prisforespørsler

  Utarbeide priser og dokumenter for produktene som kundene kan komme til å kjøpe.

 • Gi råd om potensielle sikkerhetsrisikoer knyttet til varmesystemer

  Gi kunder informasjon og råd om potensielle farer, for eksempel kvelning, kullosforgiftning eller brann, hvis det er lenge siden peisen eller skorsteinen har blitt feiet.

 • Gi råd om oppvarmingssystemers energieffektivitet

  Gi informasjon og råd til klienter om hvordan de kan ta vare på et energieffektivt oppvarmingsanlegg hjemme eller på kotnoret, og mulige alternativer.

 • Gjennomføre salgsanalyse

  Undersøke salgsrapporter for å finne ut hvilke varer og tjenester som selger godt og dårlig.

 • Informere kunder om energiforbruksavgifter

  Informere potensielle kunder av en energiforhandler om de månedlige avgiftene som gjelder for energiforsyningstjenestene deres, og eventuelle tilleggskostnader.

 • Vurdere kunder

  Skape et raskt bilde av kundens personlige forhold, behov og preferanser.

 • Administrere kontrakter

  Forhandle vilkår, kostnader og andre spesifikasjoner ved en kontrakt, og samtidig sørge for at de samsvarer med juridiske krav og kan håndheves juridisk. Ha overoppsyn med implementeringen av kontrakten, og godta og dokumentere eventuelle endringer.

Source: Sisyphus ODB