Yrke energiutreder

Energiutredere bestemmer bygningers energiytelse. De utferdiger et energisertifikat , som angir hva beregnet energiforbruk for en eiendom er. Videre gir de råd om hvordan man kan gjøre bygningen mer energieffektiv.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Energieffektivitet

  Informasjonsområde som omhandler reduksjon i bruken av energi. Det omfatter beregning av forbruket av energi og tilby sertifikater og støttetiltak, sparer energi ved å redusere etterspørselen, oppmuntrer til effektiv bruk av fossilt brensel og fremmer bruken av fornybar energi.

 • Varmesystemer for hjem

  De moderne og tradisjonelle oppvarmingssystemene som framstilles av gass, tre, olje, biomasse, solenergi og andre fornybare energikilder og deres prinsipper for energisparing.

 • Strømforbruk

  De ulike faktorene som er involvert i beregningen og estimeringen av strømforbruket i en bolig eller et anlegg, og metoder der strømforbruket kan senkes eller gjøres mer effektivt.

 • Kraftmarkedet

  Trendene og de viktigste drivfaktorene i markedet for handel med elektrisitet, metoder og praksis for handel med elektrisitet, og identifiseringen av de viktigste interessentene i el-sektoren.

 • Bygningers energiytelse

  Faktorer som bidrar til lavere energiforbruk i bygninger. Bygnings- og renoveringsteknikker som brukes for å oppnå dette. Lovgivning og prosedyrer med hensyn til energiytelse for bygninger.

 • Fornybare energiteknologier

  Ulike typer energikilder som ikke kan uttømmes, f.eks. vind, solenergi, vann, biomasse og biodrivstoff. De ulike teknologiene som brukes til å implementere slike energityper i økende grad, f.eks. vindturbiner, vannkraftdammer, solcelleanlegg og konsentrert solenergi.

Ferdigheter

 • Analysere energiforbruk

  Vurdere og analysere den samlede energien som brukes av et selskap eller en institusjon, ved å vurdere behovene knyttet til driftsprosessene og ved å identifisere årsakene til overforbruk.

 • Utarbeide energiytelseskontrakter

  Utarbeide og gjennomgå kontrakter som beskriver energiytelsen, og sørge for at de overholder juridiske krav.

 • Gjennomføre energianalyse

  Analysere og evaluere energiforbruket på en systematisk måte for å forbedre energiytelsen.

 • Gjennomføre energistyring av anlegg

  Bidra til å utvikle effektive strategier for energiforvaltning og sørge for at disse er bærekraftige for bygninger. Vurdere bygninger og anlegg for å fastslå hvor energieffektiviteten kan forbedres.

 • Gi råd om bruk av utstyr

  Gi enkeltpersoner eller organisasjoner råd om hvordan de kan redusere forbruket av offentlige tjenester, som varme, vann, gass og elektrisitet, for å spare penger og innarbeide bærekraftig praksis.

 • Gi råd om oppvarmingssystemers energieffektivitet

  Gi informasjon og råd til klienter om hvordan de kan ta vare på et energieffektivt oppvarmingsanlegg hjemme eller på kotnoret, og mulige alternativer.

Source: Sisyphus ODB