Yrke epidemiolog

Epidemiologer konsentrerer seg i sin forskning på opprinnelsen og årsakene til sykdomsutbrudd hos mennesker. De finner ut hvordan sykdommer sprer seg, og foreslår risikoforebyggende tiltak for helsepolitiske organer.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Biometri

  Fagfelt som statistisk analyserer menneskelige egenskaper som netthinne, stemme eller DNA for identifikasjonsformål.

 • Folkehelse

  Prinsipper for helse og sykdom som påvirker befolkningen, inkludert metoder for å fremme helse samt for forebygging og primæromsorg.

 • Preventiv medisin

  Tiltak som treffes for å forebygge sykdom i et bestemt område eller blant grupper av mennesker.

 • Vitenskapelig forskningsmetodikk

  Den teoretiske metodikken som brukes i vitenskapelig forskning som involverer å gjøre bakgrunnsundersøkelser, konstruere en hypotese, teste den, analysere data og konkludere resultatene.

 • Statistikk

  Studiet av statistisk teori, metoder og praksis, f.eks. innsamling, organisering, analyse, tolkning og presentasjon av data. Det omhandler alle aspekter ved data, inkludert planlegging av datainnsamling med hensyn til design av undersøkelser og eksperimenter for å anslå og planlegge arbeidsrelaterte aktiviteter.

 • Epidemiologi

  Grenen innen medisin som omhandler forekomst, distribusjon og kontroll av sykdommer. Sykdomsetiologi, overføring, undersøkelser av utbrudd og sammenligning av virkninger av sykdommer.

 • Smittsomme sykdommer

  Smittsomme sykdommer er en spesialistutdanning i medisin som er nevnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Prosjektledelse

  Forstå prosjektledelse og aktivitetene som omfattes i dette området. Vite hvilke variabler som er underforstått innen prosjektledelse, f.eks. tid, ressurser, krav, frister og å svare på uventede hendelser.

Ferdigheter

 • Utføre vitenskapelig forskning

  Tilegne seg, korrigere eller forbedre kunnskap om fenomener ved bruk av vitenskapelige metoder og teknikker, basert på empiriske eller målbare observasjoner.

 • Rapportere analyseresultater

  Utarbeide forskningsdokumenter eller holde presentasjoner for å rapportere om resultatene av gjennomførte forsknings- og analyseprosjekter, med angivelse av analyseprosedyrer og metoder som førte til resultatene, samt mulige tolkninger av resultatene.

 • Anvende statistiske analyseteknikker

  Bruke modeller (beskrivende eller inferensiell statistikk) og teknikker (datautvinning eller maskinlæring) for statistisk analyse og IKT-verktøy til å analysere data, avdekke korrelasjoner og forutse trender.

 • Implementere sykdomsforebyggende tiltak

  Utarbeide, definere, implementere og vurdere tiltak for å forebygge sykdommer og infeksjoner, og arbeide for å styrke helse og livskvalitet for alle borgere.

 • Forhindre utbrudd av smittsomme sykdommer i samfunnet

  Samarbeide med offentlige helsetjenester og lokalsamfunn for å forhindre utbrudd av smittsomme sykdommer, anbefale forebyggende tiltak og behandlingsalternativer.

 • Bruke vitenskapelige metoder

  Bruke vitenskapelige metoder og teknikker for å undersøke fenomener ved å erverve ny kunnskap eller korrigere og integrere tidligere kunnskap.

 • Samle inn eksperimentelle data

  Innhente data fra bruk av vitenskapelige metoder som testmetoder, eksperimentell design eller målinger.

Source: Sisyphus ODB