Yrke ergonom

Ergonomer analyserer utformingen av utstyr, møbler og systemer for å gjøre den tryggere, sunnere og mer effektiv. De jobber for å forbedre menneskers interaksjon med utstyr og miljøet.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Ergonomi

  Vitenskapen om å designe systemer, prosesser og produkter som kompletterer styrkene til mennesker, slik at de lett kan brukes på en sikker måte.

 • Menneskets anatomi

  De dynamiske relasjonene i menneskets struktur og funksjonene og systemene for muskler og skjelett, det kardiovaskulære og respiratoriske systemet, fordøyelsessystemet, det endokrine system, urinveiene, reproduksjonssystemet, huden og nervesystemene, normal og endret anatomi og fysiologi gjennom menneskets livsløp.

 • Designprinsipper

  Elementer som brukes i design som enhet, skala, proporsjon, balanse, symmetri, rom, form, tekstur, farge, lys, skygge og kongruens og deres anvendelse i praksis.

 • Opphavsrettslovgivning

  Lovgivning som beskriver beskyttelsen av de opprinnelige opphavsmenn over sitt åndsverk, og hvordan andre kan bruke det.

 • Matematikk

  Matematikk er studiet av temaer som mengde, struktur, rom og endring. Det innebærer identifisering av mønstre og utforming av nye formodninger basert på dem. Matematikere streber etter å bevise sannheten eller falskheten i disse formodningene. Det finnes mange matematiske områder, hvorav noen i stor grad brukes til praktiske anvendelser.

Ferdigheter

 • Lage utkast til designspesifikasjoner

  Angi designspesifikasjoner, som materialer og deler som skal brukes, samt et kostnadsestimat.

 • Konsultere med designteam

  Drøfte prosjektet og utformingskonseptet med designteamet, utarbeide forslag og legge disse fram for interessenter.

 • Identifisere kundens behov

  Bruke hensiktsmessige spørsmål og aktiv lytting for å identifisere kundens forventninger, ønsker og krav til produkter og tjenester.

 • Bruke CAD-programvare

  Bruke systemer for dataassistert konstruksjon (CAD) til hjelp ved utarbeidelse, endring, analyse eller optimering av et design.

 • Bestemme egnetheten til materialer

  Bestemme om materialer er egnet og tilgjengelig for produksjon, under design av produkter.

 • Forske på designtrender

  Forske på nåværende og fremtidige utviklingstrekk og trender innen design og kjennetegn ved målmarkedet.

 • Analysere ergonomi på ulike arbeidsplasser

  Analysere hvordan folk bruker maskiner, utstyr og arbeidsrom fra et ergonomisk synspunkt.

 • Tegne designskisser

  Lage grove bilder til hjelp ved opprettelse og kommunikasjon av designkonsepter.

 • Følge en oppsummering

  Tolke og oppfylle krav og forventninger, som drøftet og avtalt med kundene.

Source: Sisyphus ODB